نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک-دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

لی و همکاران Lee, et al., 2004)) در پژوهشی با عنوان «سیستم اطلاعات جغرافیایی برای برنامه نویسی فعالیت بشر در محیط شهری کوچک مقیاس در علوم اطلاعات جغرافیایی »مدل‌های داده سه بعدی را برای بازنمایی هندسی و توپولوژیک فرآیندها و اشیا سه بعدی بررسی نمودند. و یک مدل داده سه بعدی برای پاسخ اضطراری به محیط‌های ساخته شده شهری را در چند سطح پیشنهاد نمودند. 1- مدل هندسی سه بعدی برای اندازه‌گیری و نشان دادن اشیا فضایی سه بعدی. 2- مدل توپولوژیک که به تنهایی اشاره دارد به روابط توپولوژیک بین اشیا با استفاده از مدل مبتنی بر شبکه. 3- مدل شهر سه بعدی به جهت تجسم اشیا سه بعدی در چند دیدگاه.

جنیفر و همکاران (Jennifer, et al.,2005) مطالعه‌ای با عنوان «مدل مفهومی از فرآیند رسوب در حوضه رودخانه Yuba بالا » انجام داده‌اند. این مدل مفهومی نشان می‌دهد فرآیندهای کلیدی کنترل کننده دینامیک رسوب در حوضه رودخانه Yuba بالا که با استفاده از اندازه گیری­های میدانی، عکاسی هوایی، و ویدئوگرافی کم ارتفاع مورد آزمایش و تجدید نظر قرار گرفت. در نهایت این محققان، توزیع فضایی اجزای یک مدل مفهومی در چارچوب  GISکه راهنمایی ارزان برای ایجاد یک نقشه برای درک پویایی رسوب در مقیاس حوضه فراهم می‌کند، را پیشنهاد می­کنند.

دینو و نیدکارنی ( 2007) در بررسی باعنوان « راهنمایی­هایی برای استفاده موثر از مدلسازی موجودیت- ویژگی – ارزش برای پایگاه داده پزشکی » اشاره دارند که مدل داده موجودیت – ویژگی –ارزش، جایگزین مناسبی نسبت به روش‌های رابطه­ای مرسوم از مدلسازی پایگاه داده می‌باشد. در شرایطی این مدل مناسب می­باشد که داده­ها دارای شرایط زیر باشند: داده­های پراکنده، دارای ویژگی­های بی­شمار، وجود کلاس­های ترکیبی بی­شمار.

قهرودی تالی در سال 2006 در پژوهشی به تدوین مدل مفهومی برای مدیریت مخاطرات در حوضه های رود ایران پرداخت.

جیمن و باز  Geyme &  Baz, 2007)) پژوهشی با عنوان «پتانسیل سنجش از راه دور برای نظارت بر تغییرات پوشش زمین و اثرات آن بر جغرافیای طبیعی در منطقه کوه کایسداگی Kayisdagi) ) و اطراف آن (استانبول) » انجام داده­اند. اطلاعاتی از فرآیندهای تخریب در مراتع منطقه را با استفاده از داده‌های ماهواره ای ارائه داده‌اند. نتایج  این پژوهش نشان داد که ژئومورفولوژی و فرآیندهای طبیعی مانند فرسایش، جنبش توده‌ای، هوازدگی فیزیکی و هوازدگی شیمیایی تغییرات غیرطبیعی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پديده­ها و فرايندهاي ژئومورفولوژيك مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امكانات و محدوديت هايي كه اين عوامل براي توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل استفاده برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک  با فرمت ورد