بررسی فرسايش حركتهاي توده‌اي ( Mass Movement Erosion )-پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قسمت عمده فرسايش در سر گالي كه همان هدكت باشد متمركز مي‌شود و ديواره نسبتا عمودي در نتيجه ريزش آب و تخريب و گسترش فرورفتگي اوليه به وجود مي‌آيد.

 

بايد در نظر داشت كه فرسايش خندقي از بسياري جهات شبيه فرسايش آبراهه‌اي است به عبارت ديگر مرز مشخصي كه فرسايش خندقي و آبراهه‌اي را از يكديگر جدا كند وجود ندارد. در واقع تفاوت فرسايش خندقي و آبراهه‌اي در اين است  كه در فرسايش خندقي عرض و عمق خندق‌ها خيلي با هم اختلاف ندارند، در حالي كه در فرسايش آبراهه‌اي عرض  آبرهه‌اي معمولا چندين برابر عمق آنهاست، به طور كلي فرسايش خندقي را هنگامي مي‌توان به سهولت از فرسايش آبراهه‌اي تشخيص داد كه ابعاد خندق‌ها بزرگ باشد و در مواردي كه ابعاد خندق‌ها كوچك ( نزديك 30 سانتي ‌متر) تشخيص آنها از آبراهه‌ها آسان نيست فرسايش خندقي علاوه بر تخريب خاك زراعتي سبب وارد آمدن خسارات زيادي به راهها ، جاده‌ها خطوط ارتباطي و مجاري آبها و همچنين موجب افزايش هزينه نگهداري تاسيسات مزبور مي‌شود . بنابراين فرسايش خندقي از نظر اثرات فرسايشي به مراتب از انواع ديگر فرسايش مهم‌تر و حادتر مي‌باشد .

 

اين نوع فرسايش غالبا در مناطق با خاكهاي فقير ، غير مستعد  پوشش گياهي تنك و همچنين در تشكيلات مارني و شيلي حوزها ديده مي‌شود . در اين نوع فرسايش علاوه بر عوامل زمين‌شناسي و  آب و هوايي ، عوامل انساني به ويژه راه‌سازي و بهره‌برداري‌ نادرست كشاورزي نقش عمده‌اي دارد. در حوزه مورد مطالعه به دليل پراكنش وسيع اراضي با شيب‌هاي بالا اشكال فرسايش خندقي به شكل بسيار محدودي ديده مي‌شود، اين فرسايش  بيشتر در شيبهاي پايين و به خصوص پايين  دست جاده ها و اراضي كشاورزي و ديمزارها مشاهده مي شوند(شکل2-4) به طوريكه به دليل حساسيت و ريزدانه بودن سازندها با اندك رواناب ايجاد شده توسط تغيير كاربري اين توع فرسايش ظاهر شده. مع الوصف با توجه به مقياس مطالعه نمايش آن بر روي نقشه اشكال فرسايش تنها در سطوح قابل بيان نشان داده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد