دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بررسی نظریات مکتب شیکاگو

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

به طور کلی، اگرچه در کشور های مختلف برای تهیه تفصیلی و مقررات منطقه بندی روش های متفاوتبکار گرفته می شودو نهادها و ارگانهای دولتی مختلفی در این کار درگیر میشوند، ولی همگی از فرایند مجوز ساخت برای اجرای طرح ها و مقررات بهره می برند.  افرادی که متقاضی دریافت مجوز ساخت (یا مجوز تعمیرات یا ایجاد تغییرات اساسی در ساختمان) می باشند، باید نقشه و طرح خود را مطابق طرح ها و مقررات مذکور تهیه نمایند ودر صورت مغایرت تنها میتوانند پیشنهادی برای تغییر مقررات و طرح های تفصیلی ارائه دهند. شهرداری یا شورای شهر در چارچوب اهداف تامین رفاه، بهداشت و امنیت جامعه، اختیار قبول یا پیشنهادات را دارد. گاهی نیز معامله ای بین متقاضی و شهرداری صورت گیرد بدین ترتیب که شهرداری در قبال دریافت مبلغ یا امتیاز[1] مقررات را تغییر می دهد و به نفع ساخت بنا حکم صادر می کند. (نوریان و شریف، 1375 : 55).

4-2-1- تجارب انگلستان

در انگلستان شورای فرا شهری[2] موظف به تهیه طرحی بنام طرح ساختاری بوده  و شورای ناحیه ای[3] وظیفه تهیه طرح های محلی[4] را بر عهده دارد (نوریان و شریف، 1375 : 49) . در لندن و سایر کلانشهرها، شورای مربوطه طرحی با عنوان طرح توسعه  یکپارچگی[5]  تهیه می کند که در آن کارکردهای طرح های ساختاری و محلی و طرح های موضوعی معادن و مواد دور ریختنی با یکدیگر ترکیب می شوند. در سال 1964 طرحهای ساختاری جایگزین طرح جامع (طرح آبادانی)گردید زیرا ساختارگرایان معتقد بودند که با شناخت اجرای یک شهر نمی توان کل شهر را شناخت. این طرحها بصورت بسیار کلی کاربری زمین را مشخص می کند و بیشتر پیرامون سیاسی هایی که میباید در شهرستانها و شهرهای اصلی پیگیری شود سخن می گوید. دراین طرح ها، عوامل اقتصادی و اجتماعی و عواملی که استراتژی های یک شهر را شکل می دهند، شناسایی میشوند تا بتوان عوامل موثر بر اجرای طرح را شناخت. طرح های ساختاری بیشتر توسط وزارت دولتی مسوول در برنامه ریزی تصویب می شود.

[1]Impact fee

[2]City council

[3]District council

[4]Local plan

[5]UDP

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد