پایان نامه ارشد-بررسی اثربخشی طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

با توجه به رژیم حرارتی ایستگاه سینوپتیک اصفهان، سردترین ماه سال، دی ماه به ترتیب با میانگین متوسط و میانگین حداقل درجه حرارت 3.2 و 2.3- درجه سانتیگراد و گرمترین ماه سال، تیرماه به ترتیب با متوسط و میانگین حداکثر درجه حرارت 29.1 و 36.5 درجه سانتی گراد می باشد. در اصفهان،  از 365 روز در سال، 75 روز آن درجه حرارت زیر صفر است.

ساعات آفتابی

در برنامه ریزی عمران و شهرسازی، تشعشع آفتاب و انرزی حاصل از آن نقش بسیار مهمی دارد. اصفهان را شهر آفتاب می نامند زیرا در سال به طور متوسط حدود  3274 ساعت آفتاب دارد وتعداد روز های یخبندان در آن حدود 5/74روز در سال است. در جدول شماره 7-2 میانگین تعداد ساعات آفتابی در اصفهان آورده شده است.

موقعیت خورشید

تابش آفتاب در هر نقطه از زمین بستگی به موقعیت خورشید نسبت به آن نقطه دارد که، بدلیل حرکت وضعی و دورانی زمین، موقعیت خورشید در ساعات، روزها و فصول مختلف متفاوت است، برای اینکه بتوان شدت تابش آفتاب بر سطوح مختلف و حرارت حاصل از آن را بررسی نمود لازم است که موقعیت خورشید نسبت به محل مورد نظر در زمانهای مختلف مشخص باشد.

مسیر خورشید که راهی است که روزانه خورشید در نیمکره آسمان( از نظر ناظر ) می پیماید، در یک ماه معین و برای یک عرض جغرافیایی معین با مسیر خورشید در عرض جغرافیایی دیگر یکسان نمی باشد. ترسیم نمودار آن از آن جهت در طراحی و برنامه ریزی اقلیمی اهمیت دارد که از این طریق می توان میزان بهره گیری ساختمانها از نور خورشید را با توجه به موقعیت آن در آسمان تشخیص داد. نمودار مسیر خورشید برای شهر اصفهان که در عرض جغرافیایی 32 درجه قرار دارد، در شکل زیر ارائه شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد