پایان نامه ارشد-بررسی اثربخشی مقررات تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– رعایت ضوابط مربوط به  حریم اشراف بناها و مسائل مشرفیت در  مورد کلیه بناهائی که  در مجاورت یک  قطعه مالکیت احداث میشود، الزامی است.

6-3-4-1-2- با توجه به نحوه تابش خورشید در شهراصفهان، رعایت حریم سایه اندازی در احداث بنا در قطعات مالکیت الزامی است. بدین معنی که ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نبایستی از 0.7 حداقل فاصله آن از بر مجاز ساختمان قطعه مالکیت واقع در شمال آن تجاوزنماید ( رجوع به شکل شماره 6-1 )

تبصره1 – در مجتمع های جدید مسکونی، تجاری و بناهای عمومی رعایت ضابطه فوق الزامی است، لیکن درمحوطه های مسکونی ساخته  شده تعیین نسبت فوق تا0.10  بلامانع است.

تبصره2- مقیاس محاسبه ارتفاع مجاز یک قطعه مالکیت جنوبی که دسترسی آن با دسترسی قطعه مالیکت شمالی مربوطه دارای اختلاف ارتفاع باشد، متوسط ارتفاع دسترسی های دو قطعه مالکیت مزبور خواهد بود.

6-3-4-1-3- استقراربنای جدید تنها در60 درصدبخش شمالی قطعه مالکیت با رعایت سطح اشغال تعیین شده در طبقه همکف مجاز میباشد.

6-3-4-14- استقرار بنا در طبقات فوقانی و اصولا” احداث هر نوع ساختمان در ارتفاع بیش از 3.5 متر، لازم است در محدوده  60  درصد بخش شمالی قطعه مالکیت با رعایت سطح زیربنای مجاز صورت گیرد.

تبصره 1- در محوطه های تاریخی این رقم می تواند با نظرسازمان میراث فرهنگی و در هماهنگی با بناهای همجوار حداکثر تا 5 متر افزایش یابد.

تبصره2- در قطعات مالکیت همجوار گذرهای با عرض20 متر و بیشترشمالی – جنوبی بشرط رعایت حداکثر اشغال و سطح زیربنا، احداث بنا در تمامی قسمت مشرف به گذر و درتمامی طبقات بلامانع است، لیکن رعایت این ضابطه در قطعات مالکیت همجوار محورهای شهری الزامی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد