پایان نامه ارشد -بررسی طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح بازنگري طرح تفصيلي

مسئوليت تهيه این طرح بر اساس توافقنامه 15/9/1379 في‌ما بين وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري اصفهان و شوراي اسلامي شهر اصفهان، بعهده شهرداري اصفهان قرار گرفت.

طرح مذكور بعنوان سومين طرح تفصيلي شهر اصفهان محسوب مي‌شود كه براي اولين بار توسط شهرداري تهيه شده است.

تهيه اين طرح در ابتداي سال 1381 و توسط شش مهندس مشاور ذيصلاح، آغاز و نهايتاً در سال 1385 به تأييد و تصويب شوراي اسلامي شهر اصفهان رسيد و چندین منطقه آن  بتدريج و به تفكيك، به تصويب كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيده، وليكن هنوز ابلاغ نشده است و نتيجتاً هنوز، ملاك عمل قانوني نمي‌باشد. بديهي است پس از ابلاغ رسمي، طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان قابل استناد رسمي و ملاك عمل قانوني خواهد بود.

لازم به ذكر است مرحله اول طرح مذكور شامل اهداف و راهبردهاي طرح بوده كه به نوعي، بعنوان برنامه‌ و طرح فرادست (مشابه طرح جامع) محسوب مي‌شود كه در سال 1383 به تصويب كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيد.

همچنين، مرحله دوم طرح مذكور شامل طرح تفصيلي پايه (شبكه معابر، كاربري اراضي، ارتفاعات، ضوابط و مقررات شهرسازي) كه خروجي و محصول نهايي و اساس طرح مذكور محسوب مي‌شود، از اوايل سال 1384 آغاز و از ابتداي سال 1385 تا نيمه آن بتدريج و به تفكيك مناطق مربوطه، از مشاور تحويل و نهايتاً در شوراي اسلامي شهر اصفهان بررسي و تصويب شد و به كميسيون ماده پنج ارسال و ارائه گرديد.

در یک جمع بندی کلی درشناخت جایگاه نوسازی وبازسازی بافت های شهری درطرح های توسعه شهری اصفهان میتوان چنین گفت که :

-طرح جامع کوکس ضمن افزایش قابل ملاحظه ی سطح شهر پیشنهاد ایجاد یک شبکه معابر شطرنجی ونیز نوسازی کامل مرکز شهر تاریخی رامدنظر قرارداده بود.دراین طرح صرفا” بافت تاریخی مدنظر قرارگرفته بود که البته نتایج آن منجر به از هم گسختگی بافت تاریخی وعدم پویایی آن گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد