پایان نامه ارشد-تحلیل اثربخشی مقررات تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تغییر در استانداردهای ساعات نیاز به بهره مندی از نور خورشید 

همانطور که قبلا ” گفته شد به ساختمان، منظور بهره برداری بیشتر از انرژی تابشی خورشید، باید در سردترین روز سال از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر در معرض تابش خورشید قرار گیرند. در صورتی که در ساعات نیاز ساختمان به بهره مندی از نور خورشید – با توجه به گرمای اخیر کره زمین – تغییر ایجاد کرد می توان بر ارتفاع قطعات افزود. به عنوان مثال، تغییر ساعات از 9 الی 15 به 10 الی 15 می توان زمینه ارتفاع بیشتری را فراهم ساخت. که البته این موضوع خود می تواند بستری جهت تحقیقات بیشتر در زمینه انرژی مورد نیاز ساختمان را فراهم سازد و پایه مطالعات بعدی قرار گیرد.

 

 

9-5- بررسی راهکارهای پیشنهادی در مثال واره های ارتفاع پذیری ساختمانها

در اینجا به توجه به راهکارهای مطرح شده، به بررسی ارتفاع پذیری ساختمانها در صورت اجرای راهکارهای فوق در چند نمونه مثالی- عملی می پردازیم تا افزایش ارتفاع به صورت دقیق تر بررسی گردد.

9-5-1- مثال واره شماره 1 راهکارهای اجرایی پیشنهادی

در این مثال واره، مهمترین عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها که با توجه به شرایط و موقعیت اصفهان و ویژگیهای بافت کالبدی در دو سطح تک قطعه و بافت شهری می تواند تعریف نمود، به شرح زیر می باشد :

  • نسبت طول به عرض زمین : نسبت طول به عرض 2 به 1
  • عرض معابر: فاقد دسترسی به معبر
  • شکل سطح اشغال : 10%از منتهی الیه ضلع شمالی قطعه
  • قرار گیری قطعه سايه انداز نسبت به معبر : در شمال معبر

در شكل شماره 9-1، موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 1 نشان داده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد