پایان نامه ارشد-تحلیل اثربخشی مقررات طرح ها

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

-5- جمع بندی و نتیجه گیری

در جمع بندی از فصل هفتم از این تحقیق با عنوان تجزیه و تحلیل یافته ها، همانطور که در مثال واره هایی نشان داده شد، محدودیت های طرح های تفصیلی در زمینه ارتفاع پذیری ساختمانها باعث کندی روند توسعه درونزای شهری و بخصوص توجه به بافتهای فرسوده شهری جهت بهره مندی از فضایی بالقوه موجود در آنها گشته است. در این فصل محقق سعی داشته با استفاده از روش های مختلف، مقوله ارتفاع پذیری ساختمانها را به طور خاص در مورد شهر اصفهان دنبال نماید. بدین منظور، پس از بیان حالتهای کلی موضوع در ارتباط با قطعات بافت فرسوده در شهر اصفهان، موضوع را به طور اخص در چند مثال واره پیگیری نماید و پس از تدوین شرایط خاص هر قطعه در مثال واره های ارائه شده، با استفاده از موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی آن، شرایط ارتفاع پذیری و ارتفاع پذیری آنها را در فصول و ساعات مختلف بررسی نماید. در نهایت موضوعات مذکور در دو نمونه منظم و نامنظم از بافت فرسوده شهر اصفهان بررسی می شود تا بتوان محدودیت ناشی از ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به ویژه در زمینه ارتفاع پذیری و ارتفاع پذیری را به نمایش گذارد.

 

در این فصل با توجه به یافته های فصل پیشین، به بیان راهکارها و پیشنهادات مرتبط با ضوابط ارتفاع پذیری ساختمانها پرداخته می گردد. ابتدا مروری بر فصول و مطالعات قبلی صورت می پذیرد. و در ادامه، این فصل به بررسی سوال تحقیق می پردازد و سپس با توجه به یافته های بدست آمده، فرضیه پژوهش مطرح گشته و دفاع از آن  صورت می گیرد. بیان راهکارهای پیشنهادی جهت کمک به مسولین اجرایی دست اندرکار بافت فرسوده به دنبال آن می آید. 6 راهکار پیشنهادی براساس موضوع پژوهش حاضر ارائه و بررسی می گردد. در نهایت، محدودیتها و مشکلات تحقیق حاضر در حين انجام مطالعات بیان شده و جهت انجام تحقیقات بعدی پيشنهادهايي ارائه مي شود تا با توجه به تجربه بدست آمده در زمینه موضوع بهسازی و نوسازی در بافت فرسوده شهری و به ویژه بررسی ضوابط ارتفاع پذیری در طرح های تفصیلی شهر اصفهان، بتواند محققین علاقه مند را در جهت انجام تحقیقات بعدی یاری رساند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد