دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-نظریات مکتب شیکاگو( که در ایالات متحده آمریکا مطرح میشود)

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح های محلی نیز سلسله مراتب برنامه ریزی را حفظ کرده و بر اساس طرح ساختاری و نواحیی که در طرح ساختاری مشخص شده اند شکل می گیرند. در برخی ازاین نوع طرحها، تمام یا قسمتی از شهر در نظر گرفته شده و طرح تفصیلی برای آن تهیه می شود. ضوابط منطقه بندی از جمله تراکم و ارتفاع ساختمانها وشبکه حمل ونقل و سیستم ترافیک در این سطح از طرح ها مشخص می شوند. البته در این نوع طرح ها گاهی نیز به بخشی از امور شهری مانند بخش مسکن یا بخش زیرساختها بیشتر از سایر بخشها توجه می شود.در هر حالت، مسوولین محلی باید پیش از تصویب طرح محلی، مردم را از جزییات آن آگاه ساخته و نظرات آنها را مدنظر داشته باشند (نوریان و شریف، 1375 : 50-49).

در طرح های ساختاری، سیاست های کلی و پیشنهادات مهم راهبردی برای توسعه و استفاده از زمین در یک قلمرو با توجه به سیاستهای برنامه ریزی ملی و منطقه ای تدوین می شوند. این طرح ها نباید شامل سیاست های تفصیلی یا پیشنهادات خاص مکانی برای کنترل توسعه باشند زیرا این موضوع به طرح های محلی محول شده است. هدف طرح ساختاری، تهیه چارچوب راهبردی برای شکل گیری سیاستهای تفصیلی در طرح های محلی است. این طرح ها موارد ذیل را دربرمیگیرد :

  • خانه سازی شامل تعیین نیاز به مسکن در هر حوزه اداری و هدف گذاری توسعه برای مناطقی که در حال توسعه هستند.
  • کمربند سبز
  • حفظ و بهبود محیط زیست طبیعی و مصنوعی
  • اقتصاد منطقه شامل توسعه صنعتی، تجاری، خرده فروشی و سایر موارد کارآفرین و سرمایه ساز
  • راهبردی برای حمل ونقل وکاربری زمین و احداث تسهیلات حمل ونقل شامل بزرگراهها، خطوط آهن و سایر زیر ساختهای مورد نیاز
  • فعالیت های بخش معدن (شامل دفع ضایعات معدنی) و حفاظت از منابع معدنی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد