پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری و پیشنهادات

1-در بحث ساخت مجتمع های مسکونی حتما توجه به شرایط زمین شناسی منطقه در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد، از آنجایی که پدیده های مورفولوژیک کمی غیر محسوس هستند با تمام این بحث ها توجه به آن امری مهم به شمار می آید زیرا عدم توجه به این موارد می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

2-در ساخت مجتمع های مسکونی در مکان های متناسب با و ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسی شهرستان صورت پذیرد زیرا عدم توجه به نقشه های پهنه بندی خطر زلزله یکی از مواردی است که این مجتمع ها را با خطر جدی روبرو می کند.

3-در هنگام مکانیابی به شرایط خاک شناسی منطقه توجه جدی شود زیرا عدم توجه در این راستا می تواند پدیده های حرکات دامنه ای را تقویت نموده و خسارات بسیار زیادی را به بار آورد.

4-ارائه نقشه جامع از تمامی قسمت منطقه مورد مطالعه در قالب نقشه ژئومورفولوژی که تمامی پدیده های ژئومورفیک در منطقه در آن به وضوح مشخص شده باشد که این عوامل نیز می تواند در مکانیابی بهینه مجتمع های مسکونی کمک نماید.

5-استخدام کارشناسان خبره در بحث زمین شناسی و ژئومورفولوژی در ارگان ها و سازمان های متولی در امر صدور مجوز ساخت برای مجتمع های مسکونی.

6-الزامی نمودن،  استخدام و داشتن شرکت های مهندسین مشاور از کارشناسان ژئومورفولوژی در هنگام مکانیابی برای ساخت مجتمع های مسکونی و جدی گرفتن این بخش در صنعت ساختمان سازی.

7-ارائه برنامه جامع مبتنی بر عمل و تعریف پدیده های ژئومورفیک و نقش آن در مکانیابی مجتمع های مسکونی و چاپ آن به شکل کتابچه-مجله و ماهنامه

8-تقویت بخش خصوصی و دولتی در مورد مطالعات بخش ژئومورفیک و جایگاه این بخش در توسعه شهری و مکان یابی طرح ها و مجتمع های مسکونی

9-برنامه ریزی در بحث مطالعات ژئومورفیک و تهیه هزینه درآمد حاصله از این مطالعات از طریق هزینه های دریافتی از بهره برداران ساختمانی

10-شناسایی مسیر های سیلابی خصوصا در شمال شهر شاهرود و بررسی این مناطق به عنوان مناطق خطرناک و مهار آن توسط سازمان های زیر بط

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند نقش موثری را ایفا نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)  با فرمت ورد