پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تحلیل اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شناخت هر جامعه درجهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری در گرو شناخت آن است؛ بنابراین در این فصل، ابتدا شناخت جغرافیایی و تاریخی شهر اصفهان و بررسی عناصر اقلیمی جهت آشنایی با عوامل جغرافیایی موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها صورت پذیرفت. بررسی جمعیت و تحولات جمعیتی که برنامه ریزی شهری برای آنها انجام می پذیرد، از موارد مورد بررسی دیگر در این فصل می باشد. همچنین آشنایی با توجه اهمیت بافت فرسوده درموضوع تحقیق حاضر، معرفی بافت فرسوده شهر اصفهان ضرورت می یابد. در ادامه این فصل طرح های توسعه شهری در اصفهان شامل طرح های جامع کوکس، طرح جامع و تفضیلی ارگانیک، طرح منطقه اصفهان، طرح تجدید درطرح جامع وتفضیلی ارگانیک، طرح بازنگري طرح تفصيلي معرفی می گردد.

در فصل هفتم تحقیق که به تجزیه و تحلیل یافته ها تعلق دارد، پس از تدوین مدل نظری مولفه های ارتفاع پذیری ساختمانها در شهر اصفهان، حالت های خاص و کلی این مولفه های را تعیین می گردد تا مشخص شود از هر کدام از مولفه های ارتفاع پذیری کدامین مولفه در وضعیت ارتفاع پذیری در شهر اصفهان دخیل است. سپس با تعیین حالت های خاص قطعات در شهر اصفهان 6 نمونه مثالی –  عملی را تهیه و موضوع سایه پذیری و ارتفاع پذیری ساختمانها را در این نمونه های مثالی تشریح می کند. در این نمونه های مثالی، پس از تشریح ویژگیهای بافت کالبدی در دو سطح تک قطعه و بافت شهری، با توجه به ضوابط طرح های تفصیلی در این زمینه، موقعیت ارتفاع پذیری قطعه نمایش داده و سرانجام ارتفاع پذیری قطعات با توجه به موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی شهر اصفهان در ساعات و فصول مختلف ترسیم می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد