پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در يك طبقه‎بندي ديگر مدل‌ها به دو دسته رياضي[1] و تجسمي[2] تقسيم مي‎شوند. مدل‌هاي رياضي خصوصيات سيستم را به وسيله روابط رياضي بيان مي‎كند. مدل‌هاي تجسمي كه خود به دو دسته شبيه‎سازي شده[3] و آنالوگ[4] تقسيم مي‌شوند، در واقع يك گزاره فيزيكي از سيستم پيچيده فرسايش و رسوب هستند كه ساده‎تر شده‌اند در مدل‌هاي شبيه‎سازي شده سيستم واقعي كه در روي زمين وجود دارد به صورت كوچك شده و آزمايشگاهي ساخته مي‎شود كه از نظر خصوصيات مشابه سيستم اوليه است. در مدل‌هاي آنالوگ فرآيندهاي سيستم فرسايش و رسوب فرآيند مورد نظر توسط پالس‌هاي جريان الكتريكي يا مغناطيسي بيان مي‌شوند. به اين ترتيب كه تغييرات رخداد مورد نظر از طريق نوسانات جريان به صفحه مدرج منتقل با توسط دستگاه ثبت مي‌شود، مانند دستگاه اكوسوندركه تغييرات دبي يا رسوب را به صورت امواج مغناطيسي تبديل مي‌كند. مدل‌هاي رياضي بر اساس معيارهاي مختلف طبقه‎بندي مي‎شوند كه برخي از آنها نام برده مي‎شود:

در يك طبقه‎بندي مدل‌ها در چهار سطح قرار مي‎گيرند: فرآيندهاي منفرد[5]، مدل‌هاي جزئي[6] ، مدل‌هاي منسجم[7]، مدل‌هاي جهاني[8].

در طبقه‎بندي ديگر مدل‌ها بر اساس نقش عامل زمان به دو دسته مدل‌هاي ايستا[9] و مدل‌هاي پويا[10] تقسيم مي‎شوند. در يك طبقه‎بندي ديگر انواع مدل‌ها به دو دسته تصادفي[11] و قطعي[12] تقسيم مي‎شوند.

4-1-1- انتخاب مدل

 

در يك مدل معمولاً سيستم طبيعي فرسايش و رسوب به صورت ساده‎تري بيان مي‎شود. همچنين اطلاعات ما درباره جزئيات و مسائل فرسايش و رسوب بيشتر باشد دقت مدل‌ها بالاتر خواهد رفت اما بالا رفتن دقت محدوديتهايي را دارد مانند نياز به آمار دقيق و صرف هزينه زمان بيشتر. انتخاب يك مدل از بين مدل‌هاي مختلف موجود معيارهاي مختلفي دارد. داودي و ليچي (1968)

چهار معيار براي انتخاب بهترين مدل از بين مدل‌هاي ديگر ارائه دادند: 1ـ درستي پيش‎بيني مدل، 2ـ سادگي مدل، 3ـ كامل بودن و انسجام عوامل مورد استفاده در مدل، 4ـ‌حساسيت نتايج با تغيير مقدار هر يك از عوامل.

4-1-2- معرفي برخي مدل‌هاي برآورد فرسايش و رسوب

در اين بخش به منظور اشنايي بيشتر با مدل هاي موجود براي برآورد ميزان فرسايش و رسوب و همچنين اصلاح و تکميل روش هاي پيشنهادي در ايران مدل هاي مختلف معرفي مي گردد:

[1] – Mathematical Models

[2] – Material Models

[3] – Iconic Models

[4] – Analog Models

[5] – Individual processes

[6] – Component Models

[7] – Integrated Models

[8] – Global Models

[9] – Static Models

[10] – Dynamic Models

Stochastic Models – [11]

Determinisitic Models – [12]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد