پایان نامه درباره حوضه، رودخانه، امامزاده، ژئوتوريسم

گاوخوني يكي از ارزشمندترين اكوسيستمهاي تالابي كشور است كه وسعت آن در فصل پر آبي به 470 كيلومترمربع ميرسد و در 25 كيلومتري شهر ورزنه قرار دارد. نقش منحصر به فرد اين تالاب در جلوگيري از گسترش كوير، پذيرش هزاران پرنده بومي مهاجر، تصفيه و پالايش آب و ذخائر زيستي متنوع و پتانسيل هاي بيابان پيمايي، قدم زدن روي شنها، موتورسواري، شترسواري، چشم انداز و افق وسيع كوير، مشاهده بدون مانع ستارگان در شب هاي كويري، خواص درماني لجنها، اولويت مطالعات كوير شناسي، قايق راني در محل بند شاخ كنار، در صورت تجديد حياط گاوخوني ماهي گيري، شنا، چشم انداز جنگل هاي گز، فرهنگ دست نخورده مردم ورزنه، زنان چادر سفيد شهرورزنه و…آن را به يكي از مراكز مهم پذيرش اكوتوريسم تبديل كرده است. روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي است. هدف اين پژوهش بررسي پتانسيلهاي زماني اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي تالاب گاوخوني و تپه ماسه هاي ورزنه با استفاده ازGIS) است. تالاب گاوخوني و تپه هاي ماسه‎اي به دليل دور بودن از اصفهان داراي يك طبيعت بكر گياهي و جانوري است و از اين حيث داراي جاذبه هاي كافي براي اكوتوريسم مي باشد و چنانچه بر روي آن فعاليت گردد ميتواند به عنوان يكي از مراكز مهم و اصلي اكوتوريسمي و ژئو توريسمي كشور معرفي شود. با توجه به تابش فراوان در اين منطقه زمان گردشگري از عوامل اصلي وجود گردشگر در اين منطقه ميباشد كه به وسيله شبيه سازي تابش خورشيد در GIS زمان مناسب گردشگري بدست آمده و لزوم برنامه ريزي زماني مناسب جهت گردشگري طلب مي‎كند.
حیدری، 1391، بررسي ژئوتوريسم در ايران ، ژئوتوريسم يكي از زيرمجموعه هاي اكوتوريسم محسوب مي شود كه دربرگيرنده سفر گردشگران براي بازديد از جاذبه هاي گردشگري مرتبط با ژئومورفولوژي و زمين شناسي در يك مكان كه هويت فضايي مكاني آن حفظ شده است. به عبارت ديگر پديده هاي خاص ژئومورفولوژيكي كه داراي جذابيت گردشگري بوده به عنوان يك جاذبه گردشگري به بازار گردشگري (تقاضاي گردشگري) عرضه مي شودو گردشگران علاقه مند براي بازديد از آن پديده ها به مكان مربوطه سفر مي كنند. آن مكان به عنوان يك محيط طبيعي داراي هويت فضايي مكاني بوده و تبلوري از گردشگر (انسان) و محيط طبيعي(مكان گردشگري) محسوب مي شود، به همين دليل است كه در برخي متون از ژئوتوريسم به عنوان گردشگري جغرافيايي نيز ياد مي كنند
نوري و احسان زاده ، 1391، مطالعه و معرفي قابليت هاي بالقوه ژئومورفولوژيكي و ژئوتوريستي سواحل چابهار در توسعه ي آتي آن مورد مطالعه: بدلندها ( كوههاي هزار دره) بیان داشته : منابع گردشگري كه در برگيرنده زيباييها و جاذبه هاي محيطي اعم از طبيعي، فرهنگي – تاريخي و انسان ساخت مي باشد جزء ضرورتهاي اساسي براي گسترش روند گردشگري به شمار مي آيد. يكي از انواع توريسم كه بتازگي مطرح شده است و شباهت بسيار زيادي با اكوتوريسم دارد ژئوتوريسم مي باشدكه از تركيب واژه هاي ژئو (زمين) و توريسم (جهانگردي) پديد آمده است كه نيازمند بهره گيري توريسم از علوم زمين مي باشد. هدف از اين پژوهش بررسي نقش و جايگاه بدلندهاي چابهار به مساحت 2400 كيلومتر مربع است كه مي تواند در توسعه ي ژئوتوريسم منطقه بسيار كارآمد باشد. اين تحقيق از نوع توصيفي -تحليلي است و براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از بررسي هاي اسنادي و كتابخانه اي استفاده شده است. سرزمين هاي بدلندي يكى از مناظر بديع و سحرانگيزي هستند و مي‎توان به عنوانشاخص ترين پديده ژئو مورفولوژي اين ناحيه به شمار آورد كه در هيچ منطقه ديگري از ايران با اين تنوع منظره، تراكم، تفاوت ارتفاعي و زيبايي مشاهده نمي‎شود.
كرمي، پريوش، 1391، ارزيابي پتانسيل هاي ژئوتوريسمي بيابان هاي ايران و جايگاه ژئوپارك بیان داشته صنعت ژئوتوريسم امروزه به عنوان يكي از اركان مهم گردشگري جهان مي باشد. توسعه گردشگري و بخصوص توسعه پايدار ژئوتوريسم در مناطق كويري و بياباني ايران به لحاظ وجود عناصر و جاذبه هاي فراوان امري امكان پذيرو قابل اجرا مي باشد. بيابان ها در سراسر ايران پراكنده شده اند بطوريكه حدود 3/2 وسعت ايران را بيابان تشكيل مي دهد. اين مناطق به علت دارا بودن شرايط ويژه ژئومورفولوژيكي، آب و هواي خاص و مناظر طبيعي و كم نظير كه گوياي عناصر و اجزاي كوير است .جزء مناطق ژئوتوريسمي مهم كشور مي باشد. وجود جاذبه هايي مثل دشت هاي ريگي قلوهسنگ هاي چند وجهي، ماسه هاي بادي، تپه‎هاي هرمي، نبكا، برخان، پليگون هاي نمكي، آتشفشان ها، گل فشان ها، كويرها و…….در بيابان هاي ايران حاكي از توان و قابليت هاي اين مناطق دارد اما بدون شناخت و ارزيابي پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل امكان برنامه ريزي و پيش بيني وجود نخواهد داشت. هدف اين پژوهش بررسي و ارزيابي توان ژئوتوريستي بيابان‎هاي ايران و دستيابي به راهكارهاي بهينه براي رسيدن به توسعه پايدار زمين گردشگري در مناطق بياباني كشور ايران است.

متن کامل در sabzfile.com


3-1داده ها در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
مهمترین داده ها ومواد لازم درتحقیق زیر داده های بارندگی و رواناب در ایستگاههای مورد نظر بوده و همچنین نقشه های متعدد از سازمانهای مختلف می باشد. جهت ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت از آمار بارندگی سازمان هواشناسی استان گیلان در ایستگاه مبارک آباد و چوبر استفاده شده است.
جدول 3-1 میانگین بارش سالانه حوضه امامزاده ابراهیم در ايستگاه چوبر
سال 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387
بارندگی 1/1330 5/1041
1/1530
1563
1482
8/1181
5/1548
3/1540
5/1693
5/1652
1588
5/1099
5/1340

جهت بررسی حوضه امامزاده ابراهیم از آمار ایستگاه مبارک آباد که در ارتفاع 70 متری وجود دارد استفاده شده است. برخی از داده های مورد استفاده در پایان نامه فوق در جداول زیر ارائه گردیده است.

جدول 3-2 ميانگين دبي ماهيانه ايستگاه مبارک آباد
شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه
3. 3 1. 7 1. 8 1. 50 3. 40 5. 6 5 3 2. 7 3. 54 4. 6 4. 8 ميانگين

جدول 3-3 ميانگين فصلي دبي ايستگاه مبارک آباد
تابستان پاييز زمستان بهار جمع درصد
دبي به m3 درصد دبي به m3 درصد دبي به m3 درصد دبي به m3 درصد
8/6 6/16 94/12 6/31 7/10 1/26 55/10 7/25 99/40 100
در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید


جدول 3-4 برآوردحجم جريان‏ماهانه ومتوسط سالانه ایستگاه مبارک آباد
حجم آبدهي
M. C. M شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه
107. 32 8. 84 4. 55 4. 82 4. 15 9. 11 15 12. 53 7. 78 7 9. 18 11. 92 12. 44 حجمV
جريان
100 8. 2 4. 2 4. 5 3. 9 8. 5 14 11. 7 7. 2 6. 5 8. 6 11. 1 11. 6 درصد

جدول 3-5 برآورد ارتفاع متوسط رواناب ماهانه وسالانه ایستگاه مبارک آباد
ارتفاع رواناب
متوسط سالانه mm شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه
638. 26 52. 57 27. 10 28. 66 24. 68 54. 18 89. 2 74. 52 46. 27 41. 63 54. 59 70. 89 73. 98 ارتفاع روانابmm

جدول 3-6 برآورد ضريب روان آب ( هرز آب ) ماهانه و سالانه حوضه امامزاده ابراهیم
ضريب رواناب‏سالانه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه
0. 63 0. 44 0. 45 0. 46 0. 44 0. 83 1. 2 1 0. 61 0. 59 0. 45 0. 54 0. 54 رواناب


جدول 3-7 جدول مقايسه اي مقادير بارندگي و رواناب در حوضه آبريز امامزاده ابراهیم
رواناب به ميلي متر دبي به مترمكعب بر ثانيه (M3/sec) بارش به ميلي متر ماه
73. 98 4. 8 136 مهر
70. 89 4. 6 131 آبان
54. 59 3. 54 121 آذر
41. 63 2. 7 71 دي
46. 27 3 76 بهمن
74. 52 5 74 اسفند
89. 20 5. 6 73 فروردين
54. 18 3. 40 65 ارديبهشت
24. 68 1. 55 56 خرداد
28. 66 1. 8 62 تير
27. 10 1. 7 60 مرداد
52. 57 3. 3 120 شهريور

در بررسی زمین شنا سی حوضه امامزاده ابراهیم از نقشه های زمین شنا سی مقیاس 250000 :1استان گیلان و نقشه های زمین شنا سی مقیاس 100000 :1شیت های بندر انزلی و ماسوله استفاده شده است.
در بررسی توپوگرافی وشبکه آب حوضه امامزاده ابراهیم از نقشه های سازمان جغرافیایی به مقیاس 1:50000 فومن و رودبار استفاده شده است.
در بررسی خاک حوضه امامزاده ابراهیم از نقشه قابلیت و استعداد اراضی مقیاس 250000 :1استان گیلان استفاده شده است.
در بررسی پوشش گیاهی حوضه از نقشه کاربری واراضی مقیاس 100000 :1شیت بندر انزلی و منجیل استفاده شده است.
همچنین در این تحقیق از داده های اسنادی چون آمار اطلاعات سازمان هواشناسی و سازمان آب و همچنین برخی از کتب مربوط به مبانی نظری حوضه های آبریز پرداخته شده است.

3-2 روش کار
روش بررسی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده، همچنین در این روش از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و روشهای میدانی (مشاهده ای و مصاحبه ای) بهره گیری نموده و جهت تحلیل آمارهای لازم از روشهای تجربی استفاده گردیده است. در این تحقیق جهت ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) از نرم افزارGis و روش کرجینگ استفاده شده است.

3-2-1 روش کرجینگ
روش کریجینگ برای داده هایی که پراکنش نا منظم دارند. بکار می رود و روشی محلی، احتمالی، رسا، خطی، ناریب و با واریانس کمینه در یک نقطه به شمار می آید.
میان یابی کریجینگ با شرط احراز صلاحیتهای اولیه و لازم می تواند بهترین میانگین موزون از یک پهنه را ارائه نماید. در این روش برای هریک از ایستگاههای درون و بیرون یک پهنه برحسب فاصله و موقعیت آن وزن آماری مشخصی در نظر گرفته می شود به گونه ای که واریانس تخمین کمینه شود (Isaaks and srinivasta ,1989. 125 )
در روش کریجینگ فرض بر این است که تغییرات مکانی پدیده هایی مانند بارش در یک گستره از توزیع تصادفی برخوردار بوده حاوی سه مولفه ی همبستگی مکانی، روند و خطا ی تصادفی است. وجود یا فقدان و نیز نوع هریک از یک از این مو. لفه ها منجر به تکوین انواع روشهای کریجینگ شده است. مولفه و نیمه پراش نگار مربوط ضرایب وزنی پیمونگاه جهت تخمین ارزش نقطه ی مجهول به دست می آید (,1985, 370 Tobiosand salos )


4-1 موقعيت
حوضه آبريز امام زاده ابراهیم جزء حوضه هاي جنوبغرب استان گيلان مي باشد كه در شهرستان شفت واقع شده است. از نظر موقعیت ریاضی در محدوده طول جغرافیایی 49 درجه و 15 دقیقه و 31 ثانیه تا 49 درجه و 26 دقیقه و 46 ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی 36 درجه و 57 دقیقه و 50 ثانیه تا 37 درجه و 8 دقیقه و 35 ثانیه شمالی واقع شده است.
اين حوضه یکی از شاخه های مهم رودخانه پسیخان می باشد. که در غرب آن رودخانه سیاه مزگی و در شرق آن رودخانه امامزاده ابراهیم قرار دارد. این حوضه ازکوههای کرم خانی، اسلار، کله چانی، خرکش از ارتفاع 1800 متری سرچشمه گرفته و با جهت جنوبغربی، شمال شرقی از روستای چوبرگذشته و با نام چوبر و در محله نهزم و صیقل کومه با پیوستن به رودخانه سیاهمزگی رودخانه پسیخان را تشکیل می دهند.
مساحت حوضه ي فوق 15/168كيلومتر مربع و طول آبراهه اصلي آن تا مصب 5/30 كيلومتر و محيط آن 63 كيلومتر مي¬باشد.

4-2 توپوگرافي
يكي از راههايي كه مي توان به شرايط حوضه از نظر ارتفاعي پرداخت استفاده از نقشه های توپوگرافي مي‎باشد. شكل توپوگرافي مي تواند در نوع فرسايش و جريان سيلابي رود موثر مي باشد. زيرا نوع فرسايش در رودهايي كه از زمين هاي هموار عبور مي نمايند با قسمت هايي كه داراي اختلاف ارتفاع و شيب زياد مي باشند فرق مي¬كند و نيز كشاورزي و سكونتگاهها در جايي شكل مي گيرند كه شرايط توپوگرافي به آنها امكان بهره برداري از منابع را بدهد، منطقه مورد مطالعه از نظر توپوگرافي به سه قسمت جلگه اي و دشتی با ارتفاع کمتر از 100 متر، ناحیه پایکوهی با ارتفاع 500-100 متر وناحیه كوهستاني جنگلی با ارتفاع 500- تا 2403 تقسيم مي شود.
– قسمت جلگه اي و دشتی:

متن کامل در sabzfile.com

این ناحیه در قسمت شمال و شمال شرق حوضه و در خروجي حوضه واقع شده است. شیب متوسط یا شیب کلی رودخانه اصلی (شیب ناخالص)در این بازه 33/0 درصد می باشد. که دارای پروفیل طولی هموار می باشد. نوع رودخانه در این بازه ماندری می باشد. شیب متوسط این ناحیه از حوضه 1/1 درصد می باشد. اين قسمت از حوضه كه از ارتفاع کمتر از 100 متر را شامل مي شود دارای ویژگیهای متفاوتی با دو بخش دیگر طبیعی می باشد. از ویژگیهای عمده این ناحیه شرایط آب و هوایی مناسب، شیب بسیارکم، تراکم زیاد جمعیت، توسعه اراضی زراعی، رسوبگذاری زیاد رودخانه و خاک مناسب و مرغوب می باشد. لذا با توجه به شرایط فوق زمینه های زراعت مهیا گردیده و اغلب در آن برنجکاری صورت می گیرد مساحت این واحد 22/20 کیلومتر مربع و در حدود 03/12 درصد از مساحت حوضه می باشد.
– قسمت ناحیه پایکوهی :