تحلیل چارچوب برنامه ریزی شهری- پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

در این کشور تهیه طرح های جامع و تفصیلی توسط شهرداریها با مشارکت، نظارت کارشناسان مسوول وزارت مسکن صورت می گیرد. شهرداریها با اختیار داشتن بانک اطلاعات جامعی در زمینه های جمعیت و ویژگیهای جمعیتی، مسکن، درآمد، اشتغال، مستغلات، ساختمانها و با استفاده از روش های مشخص و علمی یکنواختی با مشارکت مردم و کلیه دستگاههای محلی مبادرت به تهیه طرح های واقع بینانه اجرایی و عادلانه می نمایند (شارمند،1377 : 32) .

به طور کلی، در زمینه طرح های توسعه شهری جهتدستیابی به اهداف مطرح در توسعه پایدار توجه به نکات زیر اهمیت دارد :

  • چنانچه بهم پیوستگی لازم در نظام برنامه ریزی در کشور و هماهنگی راهبردهای طرحهای محلی با اهداف ملی و منطقه ای وجود نداشته باشد، برنامه ریزی محلی و شهری قرین موفقیت نخواهد بود.
  • علیرغم مشابهت در قدرت اجرایی و جنبه های رسمی و قانونی طرح ها، چنانچه طرح ها دارای اهداف و کارکردهای واضح و مشخصی باشند واز قابلیت اجرایی و پویایی متفاوتی برخوردار باشند از موفقیت و توفیق متفاوتی نیز برخوردار خواهند بود و صرف وجود قدرت اجرایی تضمین کننده موفقیت طرح ها نخواهد بود.
  • نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط میزان موفقیت طرح ها در کشورها با امکان تهیه طرح در داخل زمان لازم می باشد که بر این اساس زمان نقش تعیین کننده ای در موفقیت طرح های توسعه شهری دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد