پایان نامه رشته جغرافیا با موضوع ژئوتوریسم، -، كريجينگ، بارش

متن کامل در sabzfile.com

متن کامل در sabzfile.com

اکوتوریسم فراهم خواهد کرد (شایان و همکاران، 1386، ص46).
-صبوری، 1386 در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم نگرشی نو به سوی توسعه منابع و مدیریت محیط در ایران می فرماید مطالعات و بررسی آماری نشان می دهد که مردم ما هنوز ارزش واقعی منابع طبیعی کشور را درک نمی کنند و تصور درستی از آینده بی گیاه و بی جنگل ندارند. همچنین هنوز رشد و آگاهی جامعه به آنجا نرسیده است تا از سایر مناطق تحت مدیریت کشور حتی بخش گسترده ای از مناطق کویری و بیابانی چگونه بهره گیرد و تمامی اینها مستلزم آنست تا فکری نو در اندازیم (صبوری، 1386، ص54).
– مقصودی، ونکوئی صدری، 1386، درمقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم دریچه ای نو به سوی توسعه صنعت گردشگری ایران می فرماید ایران با تنوع ساختارهای ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی از تنوع بسیار وسیعی در این خصوص برخوردار بوده و عرصه¬های جدیدی در زمینه صنعت گردشگری کشور مطرح می‎نماید (مقصودی و نکوئی صدری، 1386، ص72).
– کارگر، 1386، در مقاله خود تحت عنوان اکولوژی محیطی و رشد صنعت گردشگری (اکوتوریسم و ژئوتوریسم) می¬فرماید گردشگری (توریسم یا جهانگردی) پدیده¬ای است که از دیر زمان با اشکال خاص خود در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج با تحولات تاریخی مراحل تکامل خود را تا عصر حاضر طی نموده است این پدیده عموماً بر پایه ای سفر و جابه جایی نباشد که خود زاده¬ی نیازهای گوناگون روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان است (کارگر، 1386، ص46).
– امری کاظمی، 1381، در مقاله خود تحت عنوان معرفی ژئوتوریسم ایران ژئوتوریسم و گردشگری زمین شناسی امروزه مخاطبان وسیعی پیدا کرده است که مخاطبان آن نه تنها متخصصان و کارشناسان زمین شناسی بلکه گردشگران عادی و علاقه مندان به طبیعت می باشند این مقاله در کنفرانسی در استرالیا برگزار می¬شود (امری کاظمی، 1381، ص17). در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
– رجایی، 1382، در کتاب خود تحت عنوان کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین ومدیریت محیط می فرماید مکان یابی شهرها، روستاها، جایگزینی واحدهای صنعتی، خدماتی و مسکونی با شناخت وسیع در شرایط مورفولوژی و پدولوژی و حتی اقلیمی محیطی در رابطه است که این واحدها در سینه آن شکل خواهد گرفت چرا که استقرار شهر و روستا و فعالیتهای وابسته به آنها در پهنه فضایی که از نظر زمین ساخت و سازندهای سطحی مورد بررسی قرار نگرفته باشد دور از منطق جغرافیایی است (رجایی، 1382، ص4).
– رحیم پور، 1384، در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم می فرماید که ژئوتوریسم یا توریسم جغرافیایی یکی از رشته های تخصصی اکوتوریسم است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد (رحیم پور، 1384، ص111).
– قهرمانی، 1386، در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم جنوب شرق ایران (سیستان و بلوچستان قطب ژئوتوریستی ایران) می فرماید ژئوتوریسم یکی از جدیدترین انواع توریسم است که در زیر شاخه اکوتوریسم قرار دارد و بعد از مطرح شدن ژئوپارکها از سال 2000 میلادی مورد بازدید قرار گیرد در ژئوتوریسم می گنجد (قهرمانی، 1386، ص83).
ــ رضایی، 1384، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، بررسی سیمای محیط طبیعی شهرستان فومن را مورد مطالعه قرار داده و ضمن بیان ویژگیهای توپوگرافی، زمین شناسی و پوشش گیاهی شهرستان، وجود رودخانه ها را در شهرستان فومن عاملی در جهت امر ماهیگیری، گردشگری و صنایع مربوط به آن دانسته و بطور کلی شهرستان فومن را از نظر توانهای محیطی، دارای شرایط بالقوه ای برای اشتغال و رشد و توسعه دانسته است.
– خوش رفتارو رضاطبع، 1382 در مقاله خود تحت عنوان کاربرد مطالعات محیط طبیعی- زمین شناسی وژِئومورفوژلوِی در برنامه ریزی روستایی مطالعه موردی شهرستان شفت مطالبی ارائه کرده اند: برنامه ریزی روستایی علاوه بر تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از عوامل طبیعی تبعیت می‎کند و بر این اساس با بهره گیری از مدلهای کمی نحوه ارتباط عوامل طبیعی را در سطح فضای ناحیه مورد بررسی قرار داده و در نهایت بعد از محاسبات آماری مشخص گردیده و میزان تبعیت هر یک از متغیرها نسبت به عوامل طبیعی تابعی از موقعیت عوامل در سطح فضای شهرستان می‎باشد.
-رهنمایی، 1370، در کتاب خود تحت عنوان توانهای محیطی ایران نوشته که: ایران به عنوان یک سرزمین پهناور به دلایل موقعیت جغرافیایی، شرایط اکولوِژیکی و نزدیکی مراکز تمدنی قدیم، تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. پیکره جغرافیایی این سرزمین تاریخی مملو از تنوع و گوناگونی است. دو ویِژگی بنیادی جغرافیای طبیعی ایران یعنی قرار گرفتن در کمربند خشک کره زمین و کوهستانی بودن پهنه جغرافیایی آن از جمله عوامل موثر در مکان گزینی، استقرار فعالیت انسانی و شکل گیری سکونتگاه‎های روستایی و انواع معیشتهای یکجانشین درطول تاریخ و مدنیت این کشور نقش بسزایی بر عهده داشته است.
-مهرابی ملایوسفی و صهبا ، 1386 در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم جزیره کیش می فرماید: کشور ما ایران با داشتن طبیعتی زیبا و اقلیم متنوع و همچنین داشتن مناطق سرشار از پدیده های منحصر به فرد علوم زمین بستر مناسبی را برای پیشرفت صنعت گردشگری و رقابت با کشورهای مختلف فراهم کرده است. الوین میان جزیره کیش یکی از زیباترین مناطق گردشگری در ایران است که می تواند در انتقال علم و شکوفایی اقتصاد کشور نقش قابل توجهی را ایفا کند( مهرابی ملایوسفی و صهبا، 1386،ص64). در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
– مهردادی و یداللهی و حسین آبادی ، 1382 ، در مقاله خود با عنوان اکوتوریسم و توسعه پایدار ضمن بیان تعریف و ضرورت اکوتوریسم و توسعه پایدار به ذکر راهکارها و محدودیتها و موانع موجود می پردازد و می گوید اکوتوریسم (توریسم طبیعت ) پدیده نسبتاً تازه ای است که بخشی از صنعت توریسم را شامل می شود که به دلیل پرداختن به پایداری بوم شناختی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(مهردادی وهمکاران، 1382،ص42).
– بیگدلی، 1382، در مقاله خود تحت عنوان نقش منابع طبیعی و توسعه پایدار در جذب اکوتوریسم، امکانات و محدودیتها می گوید کشور ایران با داشتن تنوع جغرافیایی و منابع طبیعی، فرهنگی ، تاریخی و مذهبی توانایی بالقوه در جذب اکوتوریست دارد که با برنامه ریزی دقیق توان بالقوه می تواند به فعلیت درآید که باعث رونق اقتصادی، ارتقاء سطح فرهنگ منابع طبیعی و تا حدودی حل معضلات بیکاری در مناطق جاذب اکوتوریست باشد( بیگدلی، 1382 ، ص33).
– دیویدای فنل 1385 در کتاب خود با عنوان مقدمه ای بر طبیعت گردی ترجمه جعفراولادی قادیکلایی می‎گوید مفهوم واژه طبیعت گردی مثل رنگ آفتاب پرست دائماً در حال تغییر می باشد. آنچه که بوم شناسان در ابتدا از آن به عنوان مفهومی کلی برای جلوگیری شدید از تخریب محیط زیست یاد می کردند. آنچه مسلم است طبیعت گردی موجب ایجاد بازار کار پررونق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد.
-رمضانی ،1382، در مقاله خود با عنوان پتانسیلهای اکوتوریستی استان گیلان به عنوان یکی از محورهای اشتغال می گوید استان گیلان با توجه به محدودیت خاک برای کشاورزی، محدودیت صنعت با توجه به آلودگی و مسائل حاشیه ای آن به نظر میرسد که محور توسعه ی صنعت توریسم از الزامی ترین توجه مدیران برنامه ریزی بوده تا با توجه به افزایش جمعیت از تخریب این مواهب جلوگیری نموده و از طرف دیگر با ایجاد شغل سبب کاهش بیکاری ، فقر و … در این محدوده ی مکانی می شود.
-رمضانی ، 1386، در مقاله خود با عنوان شناخت پتانسیلهای اکوتوریستی آسایش اقلیمی(بیوکلیماتیک) تالاب کیاکلایه لنگرود با روش اوانز بیان داشته شناخت توان آسایش زیست اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی اکوتوریستی جاذبه های طبیعی کمک نمایدتا مناطق جاذب محیطی در برابر آلودگی محیط زیست ، هجوم و تجاوز انسانی، تغییرات کاربری زمین ، استفاده برای گذران اوقات فراغت و غیره حفظ گردد.
-مكوندي و عظيمي ، 1391، نوسانات بارش در مكان و زمان هاي مختلف در رودخانه هاي آبريزكارون 3 تا سد گتوندبا استفاده از GIS اظهار داشته يكي ازمسائل مهم كه اغلب درطراحي هاي هيدروليكي و هيدرولوژ يكي وجود دارد برآورد اطلاعات در مناطقي كه اطلاعات انداز هگيري نشده يا داده مفقود است، است. برآورد اطلاعات توسط روشهاي مختلف درونيابي مانند رگرسيون ساده، پل گون تين وزن دهي برحسب معكوس فواصل، كريجينگ وغيره صورت ميگيرد. جهت بررسي تغييرات زماني ومكاني بارشهاي ماهانه ايستگا ههاي سد كارون 3 تا گتوند داد ه هاي بارش ايستگا ههاي كليماتولوژي و باران سنجي استان طي دوره آماري 30 ساله از سال 1345 لغايت 1382 مورد استفاده قرارگرفت بررسيهاي مد لهاي نموداري اوليه نشان داد كه بار شهاي ماهانه، فصلي، سالانه در تمامي ايستگا هها، نوسانات و تغييرات زماني و مكاني قابل توجهي دارند. تحليل مكاني بارش نشان مي دهد كه درفصل پائيز و زمستان مقدار بارش با افزايش ارتفاع ايستگا هها زيادتر ميشود. همچنين می توان ايستگاههاي منطقه را بادرنظرگرفتن عامل ارتفاع و مقادير بارش به چند ناحيه تقسيم بندي كرد نتايج اين تحقيق شامل خصوصيات گراديان بارش و برآورد ميزان بارش سالانه در حوضه موردنظر بوده و به صورت گرافيكي نمايش داده شده است. با توجه به سرعت و دقت انجام كار كه حاصل كاربرد GIS در اين تحقيق بوده است مي توان از نتايج حاصله براي حوضه هاي مشابه ديگر استفاده كرد.
– اخوان وكرمي خرم آبادي و سوسني ، 1390 در مقاله خود تحت عنوان کاربرد دو روش کريجينگ و IDW در پهنه بندي تراکم و تاج پوشش جنگل هاي شاخه زاد بلوط (مطالعه موردي: منطقه کاکارضاي خرم آباد لرستان) بیان داشتند : اين تحقيق به منظور بررسي ساختار مكاني متغيرهاي تراکم و تاج پوشش جنگل‎هاي شاخه زاد بلوط کاکارضاي خرم آباد و امكان استفاده از دو روش درون يابي كريجينگ و IDW براي برآورد و نقشه سازي آنها در عرصه اي به مساحت 54 هكتار انجام گرفت. نتايج واريوگرافي نشان داد كه متغيرهاي مورد بررسي از ساختار مكاني متوسطي برخوردارند. ابتدا مدلي كروي بر واريوگرام ها برازش شد. سپس برآوردها به روش كريجينگ معمولي با بلوك هاي 38×38 متر و نيز به روش IDW انجام گرفت. نتايج ارزيابي روش ها نشان داد كه برآوردها نااريب هستند، در نتيجه مي توان نقشه توزيع مكاني متغيرهاي تراکم و تاج پوشش را با دقتي مناسب توليد كرد. بر اساس نتايج تحقيق حاضر مي توان استفاده از دو روش كريجينگ و IDW را براي کمک به برنامه ريزي در ديگر جنگل هاي شاخه زاد بلوط در منطقه زاگرس که وضعيتي مشابه با عرصه اين تحقيق دارند، توصيه کرد.
ایزدی و دلقندی و فراستی ، 1390، كاربرد روشهاي كريجينگ و كوكريجينگ در تخمين مكاني پارامترهاي كيفي ابهاي زيرزميني بیان داشته افزايش برداشت آب از سفره هاي آب زيرزميني مي تواند باعث كاهش كيفيت آب هاي زيرزميني گردد ميزان كلر و نسبت جذب سديم از مهمترين پارامترهاي كيفي آب به شمار مي روند كه برآورد ميزان اين دو پارامتر و در نتيجه غلظت سديم ، كلسيم و منيزيم بسيار وقت گير تر و هزينه برتر از اندازه گيري شوري آب است لذا يافتن راهكاري كه بتوان از روي ميزان شوري ميزان نسبت جذب سديم و كلر آب را برآورد مكاني زد لازم و ضروري به نظر مي رسد يكي از علومي كه تغييرات مكاني و زماني و نيز مدلسازي متغيرهارا انجام مي دهد زمين آمار روشهاي كوكريجينگ و كريجينگ است اين مطالعه روي 80 نقطه در شهرستان بوكان و با استفاده از برآورد گر كوكريجينگ انجام گرديد كه در آن شوري آب ECW به عنوان متغير كمكي در نظر گرفته شد نتايج حاصل از روش كوكريجينگ با كريجينگ براي برآورد نسبت جذب سديم و كلر به كمك معيار آماري RMSE مورد ارزيابي قرارگرفت نتايج نشان داد كه در برآورد ميزان نسبت جذب سديم كوكريجينگ با RMSE برابر با 3/07 دقت بيشتري نسبت به روش كريجينگ داشت هرچند كه هر دو روش داراي دقت قابل قبولي بودند
-نوري و نوروزي آورگاني، 1386، ارزیابي توان محيطي براي توسعه توريسم در دهستان چغاخور بیان داشتند. اين منطقه داراي توانها ومنابع متنوع محيطي اعم از آب کافي،خاک حاصلخيز، شرايط اقليمي مطلوب، پوشش گياهي، عوامل ارتباطي و پديده هاي طبيعي و انساني جاذب گردشگري است که در صورت برنامه ريزي و استفاده مناسب از آنها، مي توان بسياري از مشکلات اقتصادي و اجتماعي منطقه را از بين برد و منطقه را در مسير توسعه همه جانبه و پايدار هدايت کرد.اين ارزيابي با روش تجزيه و تحليل سيستمي و در هفت گام: تعيين اهداف اصلي و مرحله اي پژوهش، تهيه طرح تحقيق، شناسايي وضع موجود، انتخاب مدل، ارزيابي قابليت ها، توانها و تعيين واحدهاي محيطي، تلفيق و ترکيب نهايي و تعيين کاربري ها، انتخاب بهترين گزينه (تعيين اولويت) با توجه به شرايط منطقه اي انجام پذيرفته است. نتيجه بررسي نشان مي دهد تمامي سطح منطقه براي توسعه توريسم (شامل تفرج گسترده و تفرج متمرکز) از توان بالايي برخوردار است. درتعيين كاربري، دهستان به چهار واحد محيطي توريستي تفکيک شده كه به لحاظ وسعت به ترتيب عبارتند از: تفرج گسترده طبقه 2، تفرج گسترده 1 و متمرکز2، تفرج گسترده و متمرکز 1، تفرج گسترده طبقه می باشد.