پایان نامه رشته جغرافیا-بررسی اثربخشی مقررات تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیلوت : قسمتی از ساختمان هم  سطح گذر که  بصورت فضائی شامل  ستونها و بدون دیوارهای جدا کننده بوده  و فاصله زیر سقف آن از  گذر 02/2 الی 2/5 متر باشد.

حیاط خلوت : فضاهای غیرمسقف یا با سقف شفاف که بیرون سایر فضاهای ساختمان قرارگیرد و از  آن برای نورگیر و تهویه استفاده شود.

فضای آزاد (حیاط) : سطحی از قطعه مالکیت که درآن هیچگونه ساختمانی احداث نشده و فقط برای درختکاری، گلکاری، استخر، حوض، آب نما، ایوان غیر مسقف و سایر استفاده های محوطه سازی تخصیص داده شده  باشد.

پاسیو : فضای غیر مسقف یا با سقف شفاف که بین سایر فضاهای ساختمان قرار گیرد واز آن برای نورگیری و تهویه استفاده شود.

واحد مسکونی : مجموعه  فضاهائی  که برای سکونت یک خانوار در نظر گرفته شده و دارای ورودی مستقل بوده و قسمتی از آن به  آشپزخانه، سرویس اختصاص یابد.

شهر قدیم : محدوده تقریبی اصفهان در اوان صنعتی شدن آن که محوطه محصور بین خیابانهای سروش،مدرس، ادامه مدرس، رباط، خرم، خیام، وحید، کشاورز، دانشگاه، سعادت آباد، سجاد و بزرگمهررا در بر می گیرد( رجوع به شکل شماره 6-2 ).

منطقه تاریخی : محوطه ای است که  محدوده آن در تاریخ 23/8/67  به  تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران  رسیده است( رجوع به شکل شماره 6-2 ).

6-3-4- ضوابط و مقررات عمومي

ضوابط و مقررات عمومي طرح تفصیلی شهر اصفهان شامل 6 دسته ضوابط و مقررات می گردند. این ضوابط و مقررات شامل ضوابط و مقررات 1- تفكيك و تجميع، 2- مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها، 3- گذرها، پاركينگ و پخ ها، 4- محاسبه سطح زيربنا، 5-  تاسيسات و 6- ساير ضوابط و مقررات عمومي می باشد. از میان این دسته، ضوابط و مقررات مربوط به مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها در تحقیق حاضر مورد بررسی و تاکید می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد