پایان نامه رشته جغرافیا-بررسی اثربخشی طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مهمترین عناصر اقلیمی در شهر اصفهان

با توجه به اینکه این تحقیق بر اثربخشی ضوابط ارتفاعی در مقررات طرح های تفصیلی  بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شهری می پردازد، ضرورت توجه به عوامل اقلیمی موثر در این زمینه مطرح می گردد. عوامل اقلیمی موثر در این زمینه درجه حرارت، موقعیت خورشید و دیگر عناصر اقلیمی مانند باد می باشند. براین اساس در ادامه به بررسی این عناصر اقلیمی پرداخته می شود.

قسمت اعظم استان اصفهان در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد که از خصوصیات آن بارش کم و بالابودن تبخیر در آن می باشد. آب وهوای اصفهان معتدل وخشک ودارای چهار فصل منظم است و در بین شهر های بزرگ کشور کمتر شهری از نظر آب وهوا با اصفهان قابل مقایسه است .همین اقلیم مناسب یکی از عواملی است که سبب گردیده ایرانیان باستان از دیر باز به این منطقه  توجه خاصی مبذول دارند.

7-3-1-  درجه حرارت

هدف از بررسی درجه حرارت در منطقه مورد مطالعه، شناخت عمومی از نوسانات حرارتی منطقه در طی سال و آگاهی از مقادیر حداکثر و حداقل می باشد. پارامتر درجه حرارت یکی از عوامل اصلی در تعیین اقلیم منطقه می باشد. پارامتر درجه حرارت یکی از عوامل اصلی در تعیین اقلیم منطقه می باشد. در بررسی ویژگیهای دمای منطقه مورد مطالعه، پارامترهای اصلی دما شامل میانگین های ماهیانه حداقل و حداکثر و متوسط روزانه و همچنین حداقل و حداکثر مطلق درجه حرارت مورد مطالعه قرار گرفته است. در جدول شماره 7-1 رژیم حرارتی ایستگاه سینوپتیک اصفهان منعکس شده است.

متوسط دمای سالیانه در ایستگاه اصفهان 16 درجه سانتی گراد وحداکثر مطلق 42 درجه وحداقل مطلق 2/13- درجه سانتی گراد می باشد .متوسط حداقل درجه حرارت 9 درجه سانتی گراد ومتوسط حداکثر آن 23 درجه سانتی گراد است .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد