پایان نامه رشته جغرافیا-بررسی طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

درطرح جامع کوکس نوسازی کامل بافت وتوجه به آثار معماری مورد توجه قرار گرفته بود. پیشنهاد تخریب بافت وایجاد ساختمان های بلند مرتبه درمحدوده شمال میدان نقش جهان و شرق خیابان چهارباغ پایین، دیدگاه طرح درمورد تقویت مرکز شهر از طریق تمرکز فعالیت های عمده اداری، خدماتی و تجاری را نشان می دهد. در طرح جامع ارگانیک حفظ بافت ازطریق کاهش فشار بر مرکز شهر  قدیم در عین حفظ جاذبه های آن مورد توجه قرارگرفت وبه این منظور، مرکز دوم  و جدید شهر را در دل اراضی توسعه (شمال غرب) پیشنهاد داد.

– طرح تجدید نظر درطرح جامع ارگانیک، حفظ بافت را از طریق تمرکز واحدهای خدماتی حول محوراصلی استخوان بندی شهر قدیم و تقویت این نقش در طول محور مذکور وادامه آن تا منتهی الیه شمالی وجنوبی شهر را دنبال می نماید.

– استخوان بندی شهر اصفهان نبایستی دگرگون یا شکسته شود.

– تاکید بر حفظ فضای سبز حاشیه زاینده رود و ایجاد فضای سبز در اراضی کشاورزی واقع درمحدوده طرح و استفاده از حاشیه  مشجر مادی ها به عنوان محورهای پیاده.

– طرح با پیشنهاد گسترش ناپیوسته (عمدتا شهر جدید بهارستان)، انتظار دارد مرزهای پیشنهادی را که برای کاربری های شهر مشخص ساخته، تا دو دهه استوار و پابرجا باقی بماند.

– شبکه پیشنهادی طرح با فرض تحقق اهداف کالبدی آن، از منطق قابل دفاعی پیروی کرده است. یکی حلقه داخلی عاری از کاربری های ازدحام آفرین برای ایجاد ترافیک سریع برگرداگرد شهر تاریخی و دیگری حلقه ی میانی با استقرار خدمات عمومی درحاشیه کلیه قسمت های آن (خلیفه سلطانی، 1385 : 64 ).

درکل این طرح، به بافت شهری نسبت به طرح های قبلی، نگاه جامع تری شده است و حفظ بافت را از طریق تمرکز واحدهای خدماتی حول محور اصلی استخوان بندی شهر قدیم و تقویت این نقش دنبال می نماید. در طرح ارگانیک حفظ بافت از طریق کاهش فشار بر مرکز شهر قدیم  وحفظ جاذبه های آن مورد  توجه قرار گرفته و به این منظور پیشنهاد مرکز دوم و جدید شهر در دل اراضی توسعه (شمال غرب ) را ارائه داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد