پایان نامه رشته جغرافیا-بررسی مقررات طرح های تفصیلی

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شناخت بافت فرسوده در سطح مناطق شهری اصفهان[1]

شهر اصفهان، به 14 منطقه شهری تقسیم می گردد که بیشترین جمعیت در منطقه 8  و کمترین تراکم جمعیت در منطقه 2 استقرار یافته اند. بیشترین رقم بعد خانوار مربوط به منطقه 14 و کمترین آن در منطقه 1 دیده می شود.  توزیع جغرافیایی جمعیت در مناطق شهری اصفهان در نقشه شماره ….. ارائه شده است.

همچنین در جدول شماره 7-6 جمعیت مناطق شهری و بعد خانوار در آن به تفکیک آورده شده است.

این شهر به عنوان یکی از شهر های تاریخی ایران دارای 205723 هکتار بافت فرسوده می باشد . در این شهر 53 لکه بافت فرسوده شناسایی شده است. منطقه 3  دارای بیشترین بافت فرسوده و منطقه 5 کمترین بافت فرسوده را دارا می باشد. نقشه شماره 7-7 بافتهای فرسوده مصوب در کل مناطق شهر اصفهان را نشان می دهد. در جدول شماره 7-7 مساحت بافت فرسوده در هر منطقه و تعداد لکه های شناسایی شده ارائه شده است.

 

طرح های توسعه شهری در اصفهان

برای شهر اصفهان تاکنون طرح های مختلف توسعه شهری تهیه گردیده است. اولين برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري اصفهان، مربوط به صدها سال قبل بوده كه مهمترين و تأثيرگذارترين آنها، در دوره صفويه بود كه اوج تكامل شهرسازي در ايران، محسوب مي‌شود و نهايتاً موجب ايجاد و شكل‌گيري ” مكتب شهرسازي اصفهان” گرديد.

از زمان تدوین نخستین طرح کالبدی (به مفهوم نوین آن ) برای شهر اصفهان حدود پنجاه سال گذشته است. در این مدت سه طرح جامع مصوب، دو طرح تفصیلی و یک طرح منطقه ای برای شهر و منطقه اصفهان تهیه شده اند که هریک بنا به رویکرد و ویژگی هایش و به مقتضای  زمان تهیه و اجرا، تاثیرات خود را بر انتظام کالبدی شهر اصفهان و بافتهای فرسوده و غیر فرسوده آن بر جای نهاده است( خلیفه سلطانی، 1385 : 56)

[1] اطلاعات این قسمت عمدتا  براساس محاسبات محقق،  آمارنامه شهر اصفهان( www. Isfahan. Ir)  و اطلاعات کسب شده از سازمان بهسازی و نوسازی شهر اصفهان استخراج گردیه است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی  با فرمت ورد