پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دوران پس از انقلاب اسلامی:

انقلاب اسلامی از منظر تحولات شهر وشهر نشینی به طور عام و محله ها به طور خاص، نقطه عطفی در تحولات کالبدی و عملکردی، همچنین اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری، بویژه محله ها به شمار می آید. در سالهای نخستین انقلاب اسلامی بسیاری از ضوابط و آیین نامه های اجرایی لغو یا بی اعتبار شد (نظریان، 1370: 115). اجرای قانون زمین شهری و واگذاری زمینهای مازاد بر نیاز مالکان، باعث توسعه سریع محله های جدید در حاشیه یا اراضی خالی درون شهرها شد و اجرای طرح آماده سازی زمین باعث پیدایش نوع جدیدی از محله های شهری شد که از نظر کالبد و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی در ایران پدیده ای جدید به شمار می رود (زیاری، 1379: 87). در دوران پس از انقلاب نیز نواحی تازه تاسیس شهرها که با عناوینی چون کوی، شهر کوچک خوانده می شوند و دیگر هیچ ارتباطی با محلات ایرانی نداشتند، محل زندگی طبقه دارای درآمد متوسطی شدند که با سکونت در این محلات به روش زندگی مدرن و غربی تن دادند. این محلات تنها بر پایه ی طرحهای تفکیک زمین ( که عموما توسط افراد غیر متخصص طراحی می شدند)، شکل گرفتند، فاقد هر گونه نظام محله ای بودند و طرح های آماده سازی زمین در بهترین حالت، تعدادی واحد خدماتی را در آن در نظر می گرفتند. مسئله اصلی این نواحی فراموشی انسان در طرح ها و نادیده گرفتن روابط اجتماعی کهن در شهرهای ایران بود، امری که در نهایت سبب شکل گیری محلات بی هویت امروز در شهرهایی چون تهران شد. ضمن آنکه طرح های جامع نیز ادامه دهنده ی طرح های دهه های 40 و 50 شمسی بودند ( سبحانی، 1385: 27 _ 28).

بازنگری طرح جامع یزد سال 1363 برای تقسیم شهری اعتباری کارکردی و شهروند محور قائل شده است و تقسیات شهری چارت آتن را الگو قرار داد. این طرح محله را کالبد سکونت و اشتغال 700_1250 خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده 300_ 375 متر (4_5 دقیقه پیاده) است که با عنصر شاخص فرهنگی مسجد و آموزشی دبستان تعریف می شود. در این طرح هر محله با شبکه سواره روی دور محله ای از سایر محلات مجاور جدا و مستقل می گردد ( مهندسین مشاور شهربد، 1363: 8_17).  در این دوران مفهوم روابط همسایگی و هم محله ای کم رنگ شد و مفهوم محله تغییر کرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران با فرمت ورد