پایان نامه رشته جغرافیا-تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

در دوره گرم سال به دلیل فرونشینی مداوم هوا در جنوب و زیر رودباد جنب حاره ای، پرفشار جنب حاره ای تشکیل می شود. این سامانه به صورت مراکز جدا از هم در حوالی مدار رأس السرطان تشکیل می شود. پرفشاری که آب و هوا ایران را کنترل می کند بر روی مجمع الجزایر آزور مستقر است و در فصل تابستان زبانه ای از طریق مدیترانه بر بالای خاورمیانه کشیده می شود. ناحیه ایران مرکزی محل استقرار پرفشار جنب حاره ای آزور است و در تابستان توده هوای [1]CT بر روی آن تشکیل می شود که گرم و خشک است (علیجانی، 1374).

 

2-1-31).  بادهای غربی

بادهای غربی در گستره جهانی اغلب، در عرض های میانه و بین حدود 35 تا 65 درجه عرض جغرافیایی و یا به عبارتی دیگر، از پرفشار جنب حاره به مناطق کم فشار جنب قطبی می وزد (جعفرپور، 1388: 104).

 

2-1-32). کم فشار سودان

سامانه کم فشار سودان منشأ حاره ای داشته، زمانی که منطقه ی همگرایی حاره ای بین طول های 20 تا 35 درجه به سمت بالاتر کشیدگی پیدا می کند، سلولی از این کم فشار روی شمال اتیوپی و جنوب سودان تشکیل می شود که به سامانه کم فشار سودان معروف است (لشکری،1381). این سامانه اغلب از سمت جنوب غرب به ایران مرکزی وارد شده، این ناحیه را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

[1] Tropical continental

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این تحقیق شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی تحقیق:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی  با فرمت ورد