دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

با مطالعه چگونگی تقسیمات محله ای در ادوار مختلف و ارائه شاخصهای مناسب جهت محله بندی، در مسیر افزایش هویت محله ها و در نتیجه افزایش مشارکت مردم محله و سرمایه ی اجتماعی بیشترین گام را خواهیم برداشت. بنابراین با توجه به دلایل و موارد زیر، تهیه ساختار یکپارچه و هماهنگ تقسیمات شهری بدلیل مشکلات مدیریتی فوق الذکر در همه کلان شهرهای ایران و به خصوص شهرهای بزرگی نظیر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز وجود دارد.

 1. نظام متمرکز اداری و بخشی کشور که سیستم برنامه ریزی و مدیریت سلسله مراتبی بالا به پایین را بوجود آورده و هریک از بخشهای اداری کشور به صورت مجزا هدف گذاری و اقدام به برنامه ریزی و اجرا آنها می نمایند
 2. نامشخص بودن مرجع هماهنگی و یکپارچگی در حوزه سیاست گذاری و اجرا قانونی در سطوح منطقه ای و محلی به ویژه در شهرها
 3. عدم تعهد قانونی (رهنما، ۱۳۸۴)
 4. تعدد و تنوع وظایف شهری واجباری برای هماهنگی بین دستگاهای اجرائی ناکامی تلاشهای انجام یافته
 5. تغییر ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه در قالب برنامه چهارم توسعه و تغییر محتوای آن از جهت مدیریت یکپارچه شهری به جهات دیگر
 6. عدم تشکیل مدیریت یکپارچه کلان شهری
 7. عدم استفاده از تکنولوژی برتر در زمینه برنامه ریزی فضایی و تشکیل پایگاه اطلاعات شهری.
 8. عدم توجه به تقسیمات کالبدی در جهت مدیریت یکپارچه شهری موجب ناهماهنگی در اداره وکنترل ساختار وکالبد شهری و موازی کاری وسرگردانی شهروندان، تخریب سرمایه های عمومی و بسیاری از مشکلات ناهماهنگی در ساختار کالبدی شهرها شده است (صمدی، ۱۳۷۲: ۳۹_ ۱۴۷).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای تهران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای:

اولین و مهمترین گام در هر نوع برنامه ریزی محیطی تعیین محدوده ی برنامه ریزی و تشخیص واحدهای تشکیل دهنده ی آن است. در واقع اساس توزیع و تخصیص کاربریها و تعیین استانداردها و سرانه های شهری بر پایه ی تقسیمات فضایی  کالبدی شهر استوار است (پورمحمدی، ۱۳۸۸: ۵۳ ).

بررسی و تشخیص تقسیمات درون شهرها علاوه بر تبیین شفاف تر ساختار کالبدی شهر می تواند به بهبود و سازماندهی نظام تقسیمات در جهت کارآیی مدیریت شهری، ارتقاء و تقویت حس همبستگی شهروندی، پایداری شهری، تقویت حس مکان و انطباق با نیازها و تغییرات جدید در زندگی شهر منجر شود (معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ۱۳۸۲: ۲۹).

بررسی و مطالعه عوامل اثرگذار در شکل گیری محله های شهری( ملاکها و معیارهای تعیین محدوده محله ها) از این حیث دارای اهمیت است که آنچه باعث شکل گیری، قوام و یکپارچگی و انسجام محله ها در گذشته می شده، وجود نوعی همبستگی و اتحاد (هرچند غیر رسمی) در میان افراد محله بوده است که این اتحاد و همبستگی نقش مهمی در حمایت هم محله ای ها از همدیگر، تعاون و همکاری و مشارکت بین آنها در امور محله داشته است. و بر خلاف گذشته آنچه که امروز در محله های شهری شاهدیم نوعی واگرایی و احساس بیگانگی افراد محله نسبت به همدیگر است (ایمانی جاجرمی، ۱۳۸۵: ۱۲_۱۱).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در یک دسته بندی کلی از تغییر و تحولات محله متاثر از مدرنیسم و شهرنشینی شتابان، مهمترین موارد به قرار زیر خواهد بود:

 • تحول کالبدی و کارکردی عناصر تشکیل دهنده ساختار محله (شبکه معابر، مرکز محله، تاسیسات محله، میادین و مساکن)
 • تغییر و تحول در روابط و مناسبات اجتماعی افراد ساکن در محله
 • تغییر و تحول در روابط و مناسبات اقتصادی افراد ساکن در محله (هادی پور، ۱۳۸۸: ۱۱۸).

مرزبندی بر اساس ملاک های خشک و غیر منطفی همچون سلسله مراتب شبکه ارتباطی منجر به تقسیم شهر به واحدهای کالبدی یکنواخت و ایستا می شود که در آن ارتباطات انسانی و اجتماعی به حداقل خود می رسد. امروزه در عرصه برنامه ریزی شهری ساختاری راهبردی که رویکردی نو به مقوله طرح های شهری دارد ، پیروی بی قید و شرط از ضوابط غیر منعطف مردود شناخته شده و سیالیت و انعطاف جایگزین آن می شود. در این طرحها نه تنها اهداف کالبدی طرح های شهری همچون تقسیمات شهری و کاربری زمین با اهداف  اقتصادی و اجتماعی تلفیق می گردد ، بلکه بر پویایی، انعطاف پذیری، اصلاح پذیری و مشارکت عمومی در طرحها  نیز تاکید می شود. (مهدی زاده، ۱۳۸۲)

 

 

با توجه به ویژگی های دوره های مورد بررسی و شاخصهای تقسیمات محله ای، معیارها تغییر یافته و در هر دوره بر تعدادی از شاخصها تاکید شده است.

با مقایسه دو دوره گذشته و حال می توان نتیجه گرفت که عواملی در از بین رفتن مرزهای محله های قدیم تاثیر گذار بوده اند. مهمترین این عوامل به شرح ذیل است:

 • تحولات سطح شهر و تمایل به سرمایه گذاری ساختمانی
 • دسترسی های جدید و شبکه های جدید ارتباطی که موجب بهم خوردن تعادل شده است
 • تاسیسات و تجهیزات جدید
 • کثرت احتیاجات فضایی و تنوع
 • مهاجریت و تنوع روابط اجتماعی
 • تغییر کاربری ها
 • ازدیاد روابط بازرگانی و اجتماعی که باعث تراکم زیاد در بخش محله های قدیم شده است
 • فشردگی روابط بین ساکنان
 • تمرکز واحدهای قدیمی خدمات در محله های سابق
 • شکل گیری مجموعه های مسکونی
 • تراکم ساختمانی و مسکونی
 • تغییر نوع احتیاجات و مصرف در فضاهای شهری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ تهران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ب_ اجرای عملیات آپارتمان سازی بر روی عرصه های ساختمانهای قدیمی و فرسوده در بافت محله های شهری، که عمدتاً توسط بخش خصوصی و در قالب نوعی سوداگری مسکن انجام گرفته و می گیرد و طی آن ساختمانهای قدیمی تخریب وبر روی آن بناهای جدید درشکل آپارتمانی احداث می شوند که درنهایت با افزایش تراکم کاربری و تراکم جمعیت و خانوار همراه بوده و اغلب به همجواری خانوارهایی منجر شده اند که هیچگونه سابقه آشنایی و یا همگنی با یکدیگر نداشته و به عبارتی همسایگان تصادفی جدیدی هستند،که به ضرورت زمان کنار هم جمع شده اند. در این کالبدها پارکینگ ها به طبقات همکف یا زیرزمین انتقال یافته و ضرایب تراکم ساختمانی، با اعمال تمهیدات مالی و توافق با شهرداریها بشدت افزایش یافته اند (رهنمایی و دیگران ، ۱۳۸۶: ۳۵_۳۴).

ج_ بخش دیگری ازتحولات محله ای که درشهرهای بزرگ وکوچک شاهد آن هستیم، تحول از طریق تغییرکاربری ها برای ارائه خدمات، بویژه خدمات فروش عمومی است. بدین ترتیب که با پیدایش محله های جدید و افزایش تراکم آنها در بدنه های جوامع شهری، تقاضا برای دریافت خدمات بیشتر شده و چه بسا که در کنار کاربری های مسکونی ، کاربری های خدماتی و تجاری نیز بوجود آمده اند. تمرکز تعدادی از مغازه ها و انواع خدمات شهری، یادآور همان هسته های اولیه تجاری و خدماتی هستند که در بدنه محلههای قدیمی شهرها وجود داشته اند. یاپیدایش مراکز خدماتی و فروش از قبیل (Zoning) در این راستا نوعی منطقه بندی ساختمان پزشکان، داروخانه ها،خوارو بارفروشی ها، قصابی، نانوایی، میوه و تره بارفروشی و انواع اغذیه فروشی هاو رستوران ها به چشم می خورند که بیانگر یک دگرگونی بنیادی در ساختار محله ها به شمار می آیند. روند چنین تحولاتی که درشهرها آغاز شده و هنوزهم ادامه دارد، می رود که شهرها را با عملکرد مسلط خدماتی و تجاری به محل سودآوری بیشتر و کسب درآمد تبدیل سازد . درچنین شرایطی عملکرد مسکونی محله ها و شهرها،تحت الشعاع عملکرد تجاری و اقتصادی شهرها و محله ها قرار گرفته و انگیزه زیست و معیشت شهری قالب و الگوهای جدیدی به خود می گیرند که درگذشته، تنها در خیابانهای اصلی شهرها می شد آنها را مشاهده کرد (رهنمایی و دیگران ، ۱۳۸۶: ۳۵_۳۴).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دوران معاصر[۱]:

ساخت شهرهای ایران در دوره معاصر و با رویکرد شبه مدرن در زندگی شهروندان به طور غریبی در جهت دور شدن از پیوند با مواریث فرهنگی بوده است (منصوری، ۱۳۷۹: ۲۲). در مفهوم امروز محله های شهری، اشتراکاتی همچون اشتراک زبانی، قومی، دینی، مذهبی، صنفی و پیشه وری تا حدود زیادی اهمیت خود را از دست داده است و اشتراک در توان مالی و در مورد محله های مساکن کارمندی، اشتراک شغلی، باعث همجواری و نه همسایگی ساکنین در محله ها می گردد. در چنین محله هایی به دلیل فقدان اشتراکات عمیق و ریشه دار میان ساکنان، احساس تعلق مکانی و انسجام اجتماعی بسیار ضعیف بوده و تضمینی برای سکونت طولانی مدت ساکنین در محله وجود ندارد (هادی پور، ۱۳۸۸: ۹۹ _ ۱۰۱).

چنانچه بخواهیم توسعه وتحول ساختارهای محله ای را دراین دوران بر اساس مکانیزم و بردارهای تحول آنها ارزیابی کنیم، می توان اشکال و شیوه های زیر را در دگرگونی بدنه محله ها از یکدیگر متمایز کرد:

الفساخت محله های شهری درقالب شهرک های مختلف نوبنیاد که عمدتاً از طریق تعاونی های کارکنان سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف دولتی و یا صنفی دربدنه یا حاشیه شهرهای بزرگ انجام گرفت و بدین ترتیب، درمنظر شهرهای موجود، عرصه های جدیدی با نام شهرک، ولی باعملکرد نسبی محله نسبت به نواحی همجوار بوجود آمد .این شهرکها از سویی دارای ویژگیهای محله ای، بر اساس برخی شاخص های بکار رفته در تعریف هستند و از سویی دیگر فاقد عملکردهای سنتی مترتب بر تعریف محله می باشند . این شهرکها بیشتر عملکرد مسکونی و خوابگاهی دارند واز نظرخدمات کاملاً وابسته به بخش های دیگرشهر هستند چراکه الزامات شهرسازی جدید امکان احداث خدمات درشکل سنتی محله ها را محدود می سازند(رهنمایی و دیگران ، ۱۳۸۶: ۳۵_۳۴).

[۱] Coutemporary Period

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد

پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دوران پس از انقلاب اسلامی:

انقلاب اسلامی از منظر تحولات شهر وشهر نشینی به طور عام و محله ها به طور خاص، نقطه عطفی در تحولات کالبدی و عملکردی، همچنین اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری، بویژه محله ها به شمار می آید. در سالهای نخستین انقلاب اسلامی بسیاری از ضوابط و آیین نامه های اجرایی لغو یا بی اعتبار شد (نظریان، ۱۳۷۰: ۱۱۵). اجرای قانون زمین شهری و واگذاری زمینهای مازاد بر نیاز مالکان، باعث توسعه سریع محله های جدید در حاشیه یا اراضی خالی درون شهرها شد و اجرای طرح آماده سازی زمین باعث پیدایش نوع جدیدی از محله های شهری شد که از نظر کالبد و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی در ایران پدیده ای جدید به شمار می رود (زیاری، ۱۳۷۹: ۸۷). در دوران پس از انقلاب نیز نواحی تازه تاسیس شهرها که با عناوینی چون کوی، شهر کوچک خوانده می شوند و دیگر هیچ ارتباطی با محلات ایرانی نداشتند، محل زندگی طبقه دارای درآمد متوسطی شدند که با سکونت در این محلات به روش زندگی مدرن و غربی تن دادند. این محلات تنها بر پایه ی طرحهای تفکیک زمین ( که عموما توسط افراد غیر متخصص طراحی می شدند)، شکل گرفتند، فاقد هر گونه نظام محله ای بودند و طرح های آماده سازی زمین در بهترین حالت، تعدادی واحد خدماتی را در آن در نظر می گرفتند. مسئله اصلی این نواحی فراموشی انسان در طرح ها و نادیده گرفتن روابط اجتماعی کهن در شهرهای ایران بود، امری که در نهایت سبب شکل گیری محلات بی هویت امروز در شهرهایی چون تهران شد. ضمن آنکه طرح های جامع نیز ادامه دهنده ی طرح های دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی بودند ( سبحانی، ۱۳۸۵: ۲۷ _ ۲۸).

بازنگری طرح جامع یزد سال ۱۳۶۳ برای تقسیم شهری اعتباری کارکردی و شهروند محور قائل شده است و تقسیات شهری چارت آتن را الگو قرار داد. این طرح محله را کالبد سکونت و اشتغال ۷۰۰_۱۲۵۰ خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده ۳۰۰_ ۳۷۵ متر (۴_۵ دقیقه پیاده) است که با عنصر شاخص فرهنگی مسجد و آموزشی دبستان تعریف می شود. در این طرح هر محله با شبکه سواره روی دور محله ای از سایر محلات مجاور جدا و مستقل می گردد ( مهندسین مشاور شهربد، ۱۳۶۳: ۸_۱۷).  در این دوران مفهوم روابط همسایگی و هم محله ای کم رنگ شد و مفهوم محله تغییر کرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد

پایان نامه ارشد -تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پدیده های ناشی از رشد صنایع و گسترش مدرنیته موجب تحول در نظام شکل گیری و ساخت اجتماعی و اقتصادی محله های شهری شد. به این معنا که دیگر همانند دوره های قبل محله تواما جایگاه سکونت، اشتغال، تفریح نبود. با ترک افراد مرفه از محله های قدیمی به سمت مناطق نوساز، اعتبار و منزلت محلات قدیمی از بین رفت و کارکرد سکونتی این محله ها تا حدودی زیادی تضعیف شده و به کاربری های دیگری از قبیل مسافرخانه، مهمان خانه و انبارها و کارگاه ها اختصاص یافت. در دوره زمامداری دکتر مصدق سه محله یوسف آباد، نارمک و نازی آباد شکل گرفت (تکمیل همایون، ۱۳۸۲: ۷۶). از سالهای ۱۳۳۶ با شروع برنامه ریزی شهری، با فروپاشی بافتهای قدیم شهری و گسترش فضایی شهرها مواجه شدیم و از طرفی نظام محله از هم فروپاشید و اعتبار سابق خودش را از دست داد ولی اندیشه ی توسعه محله ای در چهارچوب برنامه ها و طرح های جامع شهری و تفکر صاحب نظران هنوز از تکاپو باز نایستاده است (مجموعه مقالات همایش توسعه محله ای،چشم انداز توسعه پایدار، ۱۳۸۳). طرح جامع سال ۱۳۴۷ مبتنی بر برنامه ریزی شد و تقسیمات شهری از موضوعات مورد بررسی دنبال شد. در این طرح به استناد وابستگی های تقسیمات شهری به چهار طبقه یا سطح تقسیم گردید و این چهار سطح شامل محله (با ۸۰۰۰ نفر جمعیت و با وابستگی به یک دبستان)، ناحیه (۳۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر و جمعیت و با وابستگی به یک دبیرستان)، منطقه (با ۵۰۰۰۰۰ نفر جمعیت و با وابستگی به یک مرکز عمده) و محدوده شهری بوده است (مهندسین مشاور شاران، ۱۳۸۸: ۱۹). در این دوران یکی دیگر از اشکالاتی دیگر در شکل محله ها، احداث مجتمع های مسکونی مرتفع می باشد و محله های غیر رسمی نیز شکل گرفت (صمدی، ۱۳۷۳: ۵۹).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه -تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در سال ۱۳۱۶، برج و باروی شهر فرو ریخت و به جای آن خیابانهایی کشیده می شود و بافتهای خالی اطراف شهر با خیابانهای کشی هایی مستقیم و شطرنجی پر می گردد و اولین چیزی که در این سال مورد هجوم قرار می گیرد، مفهوم محله است و بر اساس طرح سال ۱۳۱۶ که توسط گروهی از مستشاران فرانسوی برای طرح جدید شهر تهران تهیه شد، خیابانهای مستقیم و متقاطع از درون محلات، عبور کردند و مرز آنها را از بین بردند از طرفی هم مراکز تجاری و خرید و فروش از مرکز محلات به خیابانهای اصلی کشانیده می شوند (صمدی، ۱۳۷۲: ۱۱۷ _۱۳۵).

۵-۱-۳  دوران پهلوی دوم: (۱۳۵۷_۱۳۲۰ خورشیدی)

در دهه ی ۱۳۳۰ با روی کار آمدن محمد رضا پهلوی، افزایش درآمدهای دولتی ناشی از صدور نفت با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در این دوران ارتباطات و مناسبات ایران با کشورهای غربی افزایش یافت (حبیبی، ۱۳۷۵: ۱۵۰). در دوران رضاخانی (پهلوی) با افزایش جمعیت و گسترش شهر و تغییراتی که در قشربندی اجتماعی شهر بویژه تهران بوجود آمد، جا به جایی ها رخ داد و باعث شد که صاحبان سرمایه و قشر مرفه و بروکرات به شمال شهر منتقل شوند و مهاجران و طبقات پایین جامعه در محلات قدیمی باقی بمانند و مهمترین عامل جدا کننده محلات، خیابانهای اصلی شبکه شطرنجی شدند و از اهمیت عامل محرمیت و خویشاوندی دوره قاجاریه کاسته شد و رشد ماشینیزم و شهرنشینی غربی باعث تغییر هویت کالبدی در محلات شد و تقسیمات جزء محله از بین رفت و باعث جدایی محل سکونت از محل اشتغال شد. احداث خیابانهای متقاطع و وسیع از اولین مداخلات در بافتهای شهری بود و باعث از هم گسیختگی ساختار بازار و بافتهای شهری و محلات شد. (حبیبی، ۱۳۶۴: ۵۰)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

احداث خیابانهای سواره رو در تهران و همچنین تصویب قانون بلدیه در سال ۱۳۰۹ از جمله نخستین گام های تقسیم شهری بوده است. توسعه تهران از سال ۱۳۴۷ و به دنبال اولین طرح جامع مبتنی بر برنامه ریزی شد. در این طرح، تدبیر تقسیمات شهری نیز موضوع برنامه ریزی شد (مهندسین مشاور شاران، ۱۳۸۸: ۲).

در دوران رضا خان با تغییر شکل روابط اجتماعی و کاسته شدن از اهمیت عواملی مانند محرمیت و خویشاوندی و پیدایش شهرنشینی به سبک غربی و رشد ماشینیزم، بافت محله ها تغییر کرده و از فرم بسته و فشرده به فضاهای شهری با تقسیم بندی مشخص تر و بارزتر تغییر شکل دادند. محلات جدید در مجاورت خیابانهای اصلی شکل گرفته و خیابانهای فرعی بافت آنها را به صورت شطرنجی از هم جدا کردند. از دیگر تحولات محله در این دوران از بین رفتن تقسیمات جزء (خرد) محله بود که دلیل آن کاسته شدن از اهمیت نظام طبقاتی سنتی و روابط بسته خویشاوندی بود (زندی و دیگران ، ۱۳۶۴: ۵۷_۴۷). با و ورود تکنولوژی و خصوصا رواج استفاده از اتومبیل، سیمای شهر و محلات تغییر کرد.

شهر کم کم از فرم ارگانیک خود با کوچه های پر پیچ و خم و غیر هندسی خارج گردید وخیابانهای منظم و شطرنجی جایگزین آن شد. (نظریان، ۱۳۷۴: ۶۶)

با تصویب قوانینی مثل قانون بلدیه(۱۳۰۹)،  قانون تملک املاک واقع در مسیر طرح ها و قانون تعویض و توسعه معابر(۱۳۱۲)، قانون پیش آمدگی در خیابانها (۱۳۱۸) و اصلاحات قانون توسعه معابر (۱۳۲۰) و تقویت بلدیه با اعتبارات دولتی، زمینه برای دخالت حکومت بر حیات شهری و تغییرات کالبدی و اجتماعی آن فراهم شده و بتدریج سازمان فضایی شهر و از جمله سازمان محله بندی شهر از هم پاشید (رهنمایی و دیگران ، ۱۳۸۳: ۵۷).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در این دوران در مراکز محله، میدانچه ای بوده که در اطراف آن سرویسهای مسجد، حمام، مدرسه و مغازه وجود داشته و محله های سنتی در کنار دو عنصر مسجد جامع و بازار بوده است (جعفری، ۱۳۶۰: فصل ۵) و در بسیاری از شهرهای بزرگ محله های اصلی، هر یک خود زیر محله ها یا محله های فرعی دیگری را نیز داشتند (سلطانزاده ، ۱۳۷۶).

فرآیند دگرگونی های اجتماعی_ اقتصادی و فرهنگی_ سیاسی ایران از اواسط دوران قاجارایه_ دوران ناصری شروع شده و تاکنون ادامه داشته و شکل دیکری از شهر را پدید آورده است. بستری بوجود آمده است که در آن شهرسازی جدید با مفهوم جهانی و غیربومی اش نه تنها از اواخر قاجاریه و به طور خاص پس از مشروطیت با شکل گیری نهادها و تصویب برخی قوانین، مظاهر شبه مدرن و مدرن توسعه، به ساختار . کارکرد شهر و محله های شهری رسوخ کرد اما همچنان شکل توسعه درونزا وجه غالب و مسلط در شکل گیری ساختار، اصول و عناصر محله های شهری بود ( عبدالهی مهر، ۱۳۹۰: ۱).

۴-۱-۳  دوران پهلوی اول:(۱۳۲۰_۱۳۰۰ خورشیدی)

وقوع انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ سپس تشکیل دولت اقتدار گرا و شبه مدرن پهلوی در سال ۱۳۰۴ خورشیدی را می توان دوره آغازین ورود گسترده ایران به مناسبات دنیای مدرن مبتنی برسرمایه داری دانست. (رهنمایی و دیگران ، ۱۳۸۲: ۵۱)

امکانات جدید، بهداشت و امنیت نسبی باعث پذیرش جمعیت در شهرها و از طرفی نفوز فرهنگ غربی باعث شد و تقسیمات قدیمی شهر به صورت محلات جدا از یکدیگر و نیمه مستقل عمل می کردند و به مرور از بین رفته و نظام شکل گیری محلات دگرگون شد. (تحصیلدار و دیگران ، ۱۳۷۲: ۹۷)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران با فرمت ورد