پایان نامه رایگان درباره مدیریت دانش، سیستم مدیریت، سیستم های مدیریت دانش

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : بنابریان در سازمان های هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری بوده و مؤسسات باید با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنند . موفقیت سازمان ها به طور قزاینده ای به این موضوع وابسته است که چطور به طور مؤثر سازمان می تواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف جمع آوری ، ذخیره و بازیابی کند (Mumford,Licuanan,2004:150).
14-2- سیستم های مدیریت دانش :
سیستم های مدیریت دانش34 به استفاده از فناوری نوین اطلاعات ( مثل اینترنت ، شبکه داخلی ، شبکه خارجی ، فیلترهای نرم افزاری ، انبارهای داده ) ، برای سازماندهی ، ارتقاء و تسریع مدیریت دانش درون و برون سازمانی ، اشاره دارند . (Alavi,Leidner,1999:829)
سیستم های مدیریت دانش ، در پی آن هستند که با فراهم آوردن سرمایه انسانی سازمان ، به آن در تطابق با شرایطی نظیر ریزش نیرو ها ، تغییرا ت سریع و کوچک شدن اندازه سازمان ، کمک کنند .
یک سیستم مدیریت دانش فعال ، شش گام را در یک چرخه دنبال می کند (توربان ، افرایم ، 2006) ( مطابق شکل 2-2) دلیل چرخه مانند بودن سیستم ، بهبود پویایی آن در طول زمان ، محیط تغییر می کند و دانش برای اینکه این تغییرات را منعکس کند باید به روز شود . چرخه سیستم مدیریت دانش به صورت زیر عمل می کند :

شکل 3-2 : چرخه سیستم مدیرت دانش (توربان ، افرایم ، 2006)
1. خلق دانش35 : دانش هنگامی که افراد ، روش های نوین انجام کارها را دریافته یا مهارت جدیدی کسب می نمایند ، خلق می وشد . گاهی اوقات دانش خارجی ، وارد سازمان می شود .
2- کسب دانش36 : دانش جدید باید ارزشمند تلقی شود و به صورتی معقول ، ارائه گردد .
3- پالایش دانش : دانش جدید ، باید با شرایط ، تطبیق داده شود و بدین ترتیب کاربردی گردد . اینجاست که بینش های انسان ( قابلیت ضمنی ) باید در راستای حقایق عینی ، به کار گرفته شوند .
4- ذخیره ی دانش : سپس دانش مفید باید به شکلی منطقی در یک مخزن دانش ، به گونه ای ذخیره شود که دیگران نیز در سازمان بتوانند به آن ، دسترسی داشته باشند .
5- مدیریت دانش : دانش ، مانند یک کتابخانه ، باید به روز نگه داشته شود . بررسی های لازم جهت تأیید مرتبط بودن و صحیح بودن آن ، باید دائمأ انجام شود.
6- اشاعه ی دانش : دانش باید همیشه و همه جا در قالبی مناسب ، برای هر کسی که در سازمان به آن نیاز دارد ، قابل دسترسی باشد .
15-2- نقش افراد در مدیریت دانش :
اداره یک سیستم مدیریت دانش ، تلاش عظیمی را می طلبد و همانند دیگر فناوری های اطلاعات ، شروع ، راه اندازی و بهره برداری از آن نیازمند تلاشی چشمگیر است . برای موفقیت یک سیستم مدیرتی دانش ، مسائل متعددی در ارتباط با مدیریت افراد و فرهنگ ها باید در نظر گرفته شود . حال به بررسی این افراد می پردازیم (Schneider,Brief,Guzzo,1996:19) :
معاون دانش : جهت تسهیلاجرای پروژه های رفتار محور ، پشتیبانی و همکاری مدیریت ارشد یک سازمان الزامی است . اکثر بنگاه هایی که به توسعه سیستم های مدیریت دانش می پردازند ، مقامی با عنوان معاون دانش را در سطح عالی رتبه ، معرفی نموده اند . ماهیت نقش معاون دانش ، حداکثر کردن سرمایه های دانش بنگاه ، طراحی و پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش ، مبادله داخلی و خارجی سرمایه های دانش به طور مؤثر و ترویج استفاده از سیستم مدیریت دانش می باشد.
مدیر عامل ، کارمندان عالی رتبه و مدیران سازمان : مدیر عامل ، در مقابل معاون دانش ، مسئول دفاع از فعالیت های مربوط به مدیریت دانش می باشد . او باید مطمئن شود که مدیر دانش ، کارآمد و توانا بوده و قادر است تمامی منابع مورد نیاز برای موفقیت پروژه را تأمین نماید . او باید در سطح سازمان پشتیبانی وسیعی را برای کمک و به کار گیری سیستم مدیریت دانش به دست آورد . به علاوه ، مدیر عامل باید سازمان را برای تغییرات مورد انتظار ناشی از راه اندازی سیستم مدیریت دانش ، آماده نماید . پشتیبانی از سیستم مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات ، از حیاتی ترین مسئولیت های یک مدیر عامل می باشد .
دیگر کارکنان عالی رتبه سازمان به طور کلی باید منابع مورد نیاز معاون دانش را جهت انجام وظایفش ، در اختیار او قرار دهند . معاون مالی باید ، از موجود بودن منابع مالی لازم ، اطمینان حاصل نماید . مدیر عامل باید مطمئن شود که افراد ، فعالیت های مدیریت دانش را در فرآیندهای روزمره کاری خود ، جا داده اند مدیران باید فعالیت های مدیریت دانش را پشتیبانی نموده و دسترسی به منابع دانش را امکان پذیر نمایند . گروه های تعاملی37 : موفقیت بسیاری از سیستم های مدیریت دانش همواره به مشارکت فعالانه افرادی که در دانش سهیم هستند و از آن نفع می برند ، بستگی داشته است . بنابراین شکل گیری گروه های تعاملی درون سازمان ها ، در رابطه با فعالیت های مدیریت دانش ، بسیار مهم است . یک گروه تعاملی ، متشکل از افرادی در سازمان است که علایق حرفه ای مشابهی دارند . در شرایط ایده آل ، تمامی کاربران سیستم مدیریت دانش ، باید حداقل عضو یک گروه دانش می باشد.
توسعه دهندگان سیستم مدیریت دانش : توسعه دهندگان سیستم مدیریت دانش ، در حقیقت اعضای تیمی هستند که سیستم را ایجاد می نمایند . آنها زیر نظر معاون دانش کار می کنند . برخی از آنها متخصصین سازمان هستند که استراتژی هایی برای ترویج و مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی ، تعیین می کنند . سایرین به انتخاب سخت افزار و نرم افزار ، برنامه نویسی ، آزمایش ، به کار گیری و نگهداری سیستم ، می پردازند . در نهایت ، آموزش به کارکنان سیستم مدیریت دانش به آنها محول می شود .
کارکنان سیستم مدیریت دانش : سیستم های مدی