بایگانی برچسب: روي

منبع پایان نامه ارشد با موضوع آرايش، فضايي، لايه، ناشي

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1583-174- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده …………………………………………. 1583-175- بيشترين مقدار خيز ناشي از بار مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع …