روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(۱۳۷۰ – ۱۳۹۰)-دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(۱۳۷۰ – ۱۳۹۰)

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فرضیات تحقیق:

فرضیه عبارت است از حدس یاگمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده ها ، اشیاء و متغیرها ، که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید ، بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که  درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد .(حافظ نیا ،۱۱۰:۱۳۸۲)

با توجه به موضوع و پرسشهای پژوهش، سه فرضیه برای این تدوین شده است :

۱) مهاجرت بعنوان یک عامل اجتماعی ، نقش موثری در گسترش شهر داشته است                                                                                 ۲) افزایش قیمت زمین موجب تغییر کاربری اراضی شده است

۳) موقیت ارتباطی شهر در توسعه  خطی شهر رضوانشهر نقش عمده ای ایفا نموده است.

 

  • روش تحقیق :

در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است

اطلاعات پایه ای نظیر بررسی و شناخت ویژگی های شهری به شکل توصیفی انجام می شود.بخشی دیگر ازیافته ها به صورت اطلاعاتی که از طریق روش پیمایشی (میدانی) بدست می آید و از طریق روشهای گوناگون به تحلیل کشیده می شوند.

روش تحلیل در این پایان نامه استفاده از اسناد و نقشه های موضوعی می باشد.

اهداف علمی:

۱- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

۲- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(۱۳۷۰ – ۱۳۹۰) با فرمت ورد

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(۱۳۷۰ – ۱۳۹۰)

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(۱۳۷۰ – ۱۳۹۰)

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم  پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و عملکرد اقتصادی به شهر تبدیل میگردند و در نهایت با مکان یابی نقاط شهری جدید (شهر یا شهرک)و تعیین عملکرد و نقش اقتصادی انها و پیش بینی و میزان رشد تحولات جمعیت انها در اینده را در محدوده شهرستان ایجاب مینماید .تحقیق حاضر نیز با توجه به روند رو به رشد شهر نشینی در رضوانشهر و افزایش جمعیت که به تبع نیاز به توسعه و گسترشفیزیکی مطلوب شهری می باشد به دنبال شناخت تنگناها و امکانات توسعه فیزیکی شهر ،بررسی میزان تاثیر گذاری روند فعلی توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثربرتوسعه فیزیکیبر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و کالبدی شهر می باشد.با توجه به استقرار شهر در میان پیراموناراضی مرغوب کشاورزی،شالیزار و باغی و همچنین محدودیت هایی که از جهت دو پدیده طبیعی یعنی دریای خزر و کو ههای تالش وجود دارد و از طرف دیگر توسعه شهر در امتداد جاده ارتباطی ترانزیتی ، این پژوهش بر اساس اخرین یافته ها و نظریه ها و روشهای علمی شهرسازی و همچنین با بهره گیری از اصول نوین توسعه پایدار شهری و با تحلیل و نقد طرحهاو برنامه های توسعه شهری انجام شده ، در صدد جلوگیری از انهدام و تخریب اراضی کشاورزی با توجه به نقش اقتصادی ان در زندگی اهالی و همچنین جلوگیزی از رشد بی قواره طولی و خطی شهر که حجم تراغیک منجر به اختلالدر زندگی  و کار شهرنشینان شده پرداخته است . در این راستا بر توسعه عمودی شهر و ایجاد زائدهای شهری تاکید و تصویه شده است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف علمی:

۱- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

۲- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(۱۳۷۰ – ۱۳۹۰) با فرمت ورد

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی  استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی در این شهرستان پرداختیم و سپس با استفاده از تکنیک سوات و بیان نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها از سه جنبه‌ی اقتصادی،اکولوژیکی و نهادی به ارائه‌ی راهکارها پرداختیم.

شهرستان رامیان استان گلستان در جنوب غربی استان واقع و از شمال به شهرستان گنبد کاووس ، از جنوب به استان سمنان ، از غرب به شهرستان علی آباد کتول و از شرق به شهرستان آزادشهر متصل است.این شهرستان دارای جاذبه‌های فراوان اکوتوریستی مثل جنگل،دریاچه،آبشارها و چشمه‌ها و پوشش گیاهی و جانوری می‌باشد.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) معیارهای امنیت با وزن ۰٫۲۹۰ ، دسترسی آسان با وزن ۰٫۲۶۹،تسهیلات با وزن ۰٫۲۲۶ و منحصربه‌فرد بودن جاذبه با وزن ۰٫۲۱۵ به ترتیب جایگاههای اول تا چهارم را دارا می‌باشند.نتیجه نهایی اولویت‌بندی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان بدین‌ترتیب است:باغ تاشته،گل رامیان،پارک جنگلی دلند،آبشارهای شیرآباد،قلعه‌میران،چشمه‌ها و آبشارهای سیدکلاته و اولنگ.رتبه‌بندی جاذبه‌ها با مدل تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که فقط وجود ویژگی طبیعی منطقه عامل انتخاب افراد برای منطقه نیست چراکه عواملی مثل امنیت،دسترسی و تسهیلات نیز تاثیر زیادی در جذب گردشگران دارند و برای این مسائل در برنامه‌های توسعه‌ی اکوتوریسم باید برنامه‌ریزی گردد.

به کمک مدل سوات، نقاط ضعف و قوت در مورد توسعه‌ی گردشگری و اکوتوریسم در شهرستان رامیان به ترتیب بالارفتن انگیزه‌ی ماندگاری مردم محلی و نبود آموزش و آگاهی کافی از منافع گردشگری می‌باشد.بر اساس نتایجی که از مدل سوات به دست آمده است نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدیدها از سه جنبه‌ی اقتصادی،اکولوژیکی و نهادی بیان شدند و  استراتژی‌های رقابتی،استراتژیهای تنوع،استراتژیهای بازنگری و استراتژیهای تنوع ارائه شدند.

واژگان کلیدی : اکوتوریسم،رامیان،SWOT ،AHP

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

میزان و اهداف تحقیق به اختصار عبارتند از:

۱٫ارائه راهکارها برای توسعه اکوتوریسم برای جذب بیشتر گردشگران در رامیان

  1. آشنا نمودن مدیران و برنامه ریزان به اهمیت و ضرورت توجه به فعالیتهای پایه و سازگار اقتصادی در نواحی دارای جاذبه های طبیعت‌گردی.
  2. شناخت ظرفیتهای اکوتوریسم شهرستان رامیان

۴٫ معرفی مزایای اقتصادی اکوتوریسم در تامین معیشت مردم محلی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان  با فرمت ورد

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست  مطالب                                                                        صفحه

فصل اول. ۱

۱-۱٫ مقدمه. ۲

۱-۲٫طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق ۳

۱-۳٫ اهداف تحقیق ۵

۱-۴٫ بهرهوران ۵

۱-۵٫ قلمرو تحقیق. ۵

۱-۶٫ پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق ) ۵

۱-۷٫ فرضیه‌ها ۶

۱-۸٫ روش و مراحل انجام تحقیق ۶

۱-۸-۱٫ نوع روش تحقیق ۶

۱-۸-۲٫ روش گردآوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.

۱-۸-۴٫روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. ۷

۱-۹٫ جامعه آماری ۷

۱-۱۰٫ نمونه آماری.. ۷

۱-۱۱٫ سوابق مربوط ۷

۱-۱۲٫ تعریف واژه های عملیاتی تحقیق ۱۱

۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق ۱۳

فصل دوم ۱۴

۲-۱٫ تعریف توریسم  و توریست.. ۱۸

۲-۲٫ گردشگری متمرکز و گسترده ۲۰

۲-۲-۱٫ گردشگری متمرکز ۲۰

۲-۲-۲٫ گردشگری گسترده ۲۰

۲-۳٫ نوع شناسی توریسم ۲۲

۲-۳-۱٫توریسم انبوه و توریسم بدیل یا آلترناتیو. ۲۲

۲-۳-۲.توریسم عادی و توریسم طبیعت‌گرا ۲۲

۲-۳-۳٫توریسم فام یا توریسم فرهنگی، اکوتوریسم و ماجراجویانه. ۲۳

۲-۴٫  توریسم عادی ۲۳

۲-۵ . تعریف و مفهوم  اکوتوریسم. ۲۷

۲-۶٫ پیامدهای مثبت و منفی اکوتوریسم. ۳۰

۲-۶-۱٫پیامدهای مثبت بالقوه اکوتوریسم. ۳۰

۲-۶-۲٫ پیامدهای منفی بالقوه اکوتوریسم. ۳۰

۲-۷٫ برسی انواع طبیعت گرد‌ها ۳۲

۲-۸٫ محیط طبیعی و صنعت توریسم ۳۳

۲-۹٫ گردشگران و محیط طبیعی مقصد ۳۵

۲-۱۰٫ ارزیابی منابع اکوتوریسم. ۳۶

۲-۱۰-۱٫ ظرفیت قابل تحمل و خورند. ۳۶

۲-۱۰-۲٫ ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم. ۳۸

۲-۱۱٫ابعاد ظرفیت تحمل ۳۹

۲-۱۲٫  سابقه اکوتوریسم ۴۱

۲-۱۳٫ اهمیت اکوتوریسم ۴۱

۲-۱۴٫ نوع‌شناسی اکوتوریسم ۴۱

۲-۱۵٫ نمودار خطر پذیری در تورهای برنامه‌ریزی شده ۴۲

۲-۱۶٫ مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت ۴۳

۲-۱۷٫ اقتصاد طبیعت گردی.. ۴۴

۲-۱۸٫ مدیریت مالی ۴۹

۲-۱۹٫ توریسم پایدار. ۵۰

۲-۱۹-۱٫  ارتباط انواع توریسم با پایداری ۵۱

۲-۲۰٫ اصول گردشگری پایدار. ۵۲

۲-۲۱٫ اکوتوریسم پایدار ۵۳

۲-۲۱-۱٫ اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار. ۵۳

۲-۲۱-۲٫الگوی اکوتوریسم پایدار. ۵۴

۲-۲۲٫ فعالان در صنعت اکوتوریسم ۵۵

۲-۲۳٫ طبقه بندی اثرات اکوتوریسم بر طبیعت ۵۶

۲-۲۴٫جاذبه های اکوتوریسمی.. ۵۷

فصل سوم ۵۰

۳-۱٫مقدمه. ۵۱

۳-۲٫وجه تسمیه رامیان ۵۱

۳-۳٫ویژگی‌های طبیعی.. ۵۲

۳-۳-۱٫موقعیت جغرافیایی.. ۵۲

۳-۳-۲٫ویژگی‌های زمین‌شناسی.. ۵۴

۳-۳-۳٫ویژگی های ژئومورفولوژی.. ۵۵

۳-۳-۳-۱٫تیپ کوهستان ۵۵

۳-۳-۳-۲٫تیپ تپه‌ای.. ۵۵

۳-۳-۳-۳٫تراس‌های رودخانه‌ای.. ۵۶

۳-۳-۳-۴٫دشت‌های دامنه‌ای ۵۶

۳-۳-۴٫ویژگی‌های توپوگرافی.. ۵۶

۳-۳-۵٫ویژگی‌های عمده توپوگرافی.. ۵۷

۳-۳-۵-۱٫ناحیه کوهستانی.. ۵۷

۳-۳-۵-۲٫ناحیه کوهپایه‌ای ۵۷

۳-۳-۵-۳٫ناحیه جلگه‌ای و پست ۵۸

۳-۳-۶٫ویژگی‌های توپوگرافی و گردشگری ۵۸

۳-۳-۶-۱٫غارها ۵۸

۳-۳-۶-۲٫کوه‌ها ۵۹

۳-۳-۶-۳٫پارک‌های جنگلی ۵۹

۳-۳-۶-۴٫آبشارها ۶۰

۳-۳-۷٫ویژگی‌های آب‌و‌هوایی.. ۶۰

۳-۳-۸٫میزان بارندگی ۶۱

۳-۳-۸-۱٫تعیین تیپ اقلیمی.. ۶۲

۳-۳-۹٫منابع آب ۶۲

۳-۳-۱۰٫رودخانهها و آب‌بندها ۶۳

۳-۳-۱۰-۱٫آب‌های سطحی شهرستان ۶۳

۳-۳-۱۰-۲٫آب‌های زیرزمینی ۶۵

۳-۳-۱۱٫خاک.. ۶۷

۳-۳-۱۲٫پوشش گیاهی رامیان ۷۰

۳-۳-۱۳٫ذخیره‌گاههای جنگلی ۷۲

۳-۳-۱۴٫پوشش گیاهی و گردشگری ۷۲

۳-۳-۱۵٫پوشش جانوری.. ۷۲

۳-۳-۱۶٫ویژگی‌های انسانی ۷۳

۳-۳-۱۶-۱٫جمعیت.. ۷۳

۳-۳-۱۶-۲٫ترکیب سنی و جنسی جمعیت ۷۳

۳-۳-۱۶-۳٫نژاد، زبان، قومیت.. ۷۳

۳-۳-۱۷٫اکوتوریسم در رامیان ۷۴

فصل چهارم. ۷۷

۴-۱٫مقدمه : ۷۸

۴-۲٫ نوع پژوهش از لحاظ هدف ۷۸

۴-۳٫ روش و مراحل انجام تحقیق ۷۸

۴-۳-۱٫ روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ مسیر. ۷۹

۴-۳-۲٫ روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ زمان ۷۹

۴-۳-۳٫ روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها ۷۹

۴-۳-۴٫ روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ میزان ژرفایی ۸۰

۴-۴٫ روش گرد آوری اطلاعات.. ۸۰

۴-۴-۱٫ مطالعات اسنادی و کتابخانه ای ۸۰

۴-۴-۲٫ مشاهده ۸۰

۴-۴-۳٫مصاحبه ۸۱

۴-۵٫جامعه آماری ۸۱

۴-۵-۱٫-جامعه آماری.. ۸۱

۴-۵-۲٫نمونه آماری.. ۸۱

۴-۶٫ مقیاس های سنجش۸۲

۴-۷٫ شیوه اجرای تحقیق : ۸۲

۴-۸٫ شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳

۴-۸-۱٫تحلیل محتوا ۸۳

۴-۸-۲٫ روش های آمار توصیفی ۸۳

۴-۹٫استفاده از مدل : ۸۳

۴-۹-۱٫ تکنیک تجزیه و تحلیل استراتژیک سوات.. ۸۳

۴-۹-۱-۱٫ زمینه ۸۳

۴-۹-۱-۲٫ مبانی و اصول. ۸۴

۴-۹-۱-۳٫ فرآیند بکارگیری روش ۸۵

۴-۹-۱-۳-۱٫ مرحله اول. ۸۵

۴-۹-۱-۳-۲٫ مرحله دوم. ۸۵

۴-۹-۱-۳-۳٫ مرحله سوم. ۸۵

۴-۹-۱-۳-۴٫مرحله چهارم. ۸۶

۴-۹-۱-۴٫تدوین راهبرد با استفاده از مدل سوات.. ۸۷

۴-۹-۱٫ تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP 87

فصل پنجم. ۸۹

۵-۱٫ مقدمه. ۹۰

۵-۲ . یافتههای جمعیت‌شناختی تحقیق. ۹۰

۵-۲-۱٫ جنسیت.. ۹۰

۵-۲-۲٫ وضعیت سنی پاسخ دهندگان. ۹۱

۵-۲-۳٫ وضعیت تحصیلات.. ۹۲

۵-۲-۴٫ وضعیت تأهل. ۹۳

۵-۲-۵٫ وضعیت شغل پا سخگویان. ۹۳

۵-۳٫ یافته های توصیفی تحقیق. ۹۴

۵-۳-۱٫ یافته های توصیفی تحقیق در بخش گردشگران. ۹۴

۵-۳-۲٫ یافته های توصیفی تحقیق در بخش مردم بومی.. ۹۷

۵-۳-۳٫ یافته های توصیفی تحقیق در بخش مسئولین.. ۱۰۰

۵-۴٫رتبه‌بندی معیارهای توسعه‌ی اکوتوریسم و انتخاب جاذبههای اکوتوریستی پیشنهادی بر اساس معیارها در شهرستان رامیان با استفاده از مدل AHP 101

۵-۴-۱٫مدل‌سازی.. ۱۰۲

۵-۴-۲٫تولید ماتریس مقایسات زوجی.. ۱۰۲

۵-۴-۲-۱٫وزن‌دهی معیارها ۱۰۳

۵-۴-۲-۲٫ تبیین ضرایب اهمیت مناطق انتخاب‌شده(گزینه‌ها) ۱۰۳

۵-۴-۳٫مجموع امتیازهای نهایی و انتخاب رتبه‌ی مناطق برتر. ۱۰۶

۵-۵٫تجزیه و تحلیل SWOT در جهت ارائه‌ی راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان. ۱۰۸

۵-۵-۱٫ نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها ۱۰۸

۵-۵-۱-۱ عوامل مؤثر داخلی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه. ۱۰۹

۵-۵-۱-۱ عوامل مؤثر خارجی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه. ۱۱۰

نمودار۵-۵٫ نقاط قوت ضعف فرصت تهدید ها ۱۱۲

۵-۵-۲٫تحلیل نقاط قوت ضعف فرصتها و تهدیدها ۱۱۳

۵-۵-۳٫جمع بندی دیدگاهها و ارائه اولویت نهائی از تحلیل SWOT.. 116

۵ -۵-۴٫ارائه استراتژی ها توسعه اکوتوریسم روستایی بر اساس تحلیل SWOT.. 117

۵ -۵-۴-۱٫ استراتژی های رقابتی / تهاجمی ( SO ) 117

۵ -۵-۴-۲٫ استراتژیهای تنوع ( ST ) 118

۵ -۵-۴-۳٫استراتژیهای بازنگری (WO) 119

۵ -۵-۴-۴٫ استراتژیهای تدافعی (WT) 119

۵-۵-۶٫تحلیل SWOT.. 122

فصل ششم. ۱۲۳

۶-۱٫مقدمه. ۱۲۴

۶-۲٫ تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق. ۱۲۴

۶-۲-۱٫آزمون فرضیه‌ی اول. ۱۲۴

۶-۲-۲٫آزمون فرضیه‌ی دوم. ۱۲۵

۶-۲-۳٫آزمون فرضیهی سوم. ۱۲۶

۶-۳٫پاسخ به پرسشهای پژوهش۱۲۷

۶-۳-۱٫آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می باشد؟. ۱۲۷

۶-۳-۲٫کدام بخشها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟. ۱۲۷

۶-۳-۳٫ استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در ایجاد و تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر است؟. ۱۲۷

۶-۳-۴٫ نقش کدام عامل در توسعه نیافتگی از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟. ۱۲۸

۶-۳-۵٫ راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟. ۱۲۸

۶-۳-۵-۱٫راهبردهای محیطی ، کالبدی جهت توسعه اکوتوریسم. ۱۲۸

۶-۳-۵-۲٫راهبردهای نهادی جهت توسعه اکوتوریسم. ۱۲۹

۶-۳-۵-۳٫راهبردهای اقتصادی جهت توسعه اکوتوریسم. ۱۲۹

۶-۴٫نتیجه گیری ۱۳۰

۶-۵٫پیشنهادات ۱۳۱

منابع. ۱۳۲

پیوست‌ها i

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها                                                                 صفحه

جدول۲-۱٫ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم…………………………………………………………………………………           ۳۸

جدول۲-۲٫مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت………………………………………………………………………………………..           ۴۲

جدول۲-۳٫اصول گردشگری پایدار…………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      ۵۲

جدول۳-۱٫میزان بارندگی سالانه در رامیان…………………………………………………………………………………………                                                                                                                      ۷۰

جدول۳-۲٫ضریب خشکی دومارتون…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      ۷۱

جدول۳-۳٫گونه‌های مهم درختی شناسایی‌شده در شهرستان رامیان………………………………………………………..                                                                                                                      ۸۰

جدول۳-۴٫گونه‌های مهم درختچه‌ای شناسایی‌شده در شهرستان رامیان…………………………………………………..                                                                                                                      ۸۱

جدول۴-۱٫طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      ۹۴

جدول۴-۲٫راهبردهای چهارگانه بر اساس مدل سوات………………………………………………………………………….                                                                                                                      ۱۰۰

جدول۵-۱٫توزیع پاسخگویان بر حسب جنس……………………………………………………………………………………..                                                                                                                      ۱۰۴

جدول۵-۲٫توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      ۱۰۴

جدول۵-۳٫توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………                                                                                                                      ۱۰۶

جدول۵-۴٫توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل………………………………………………………………………….                                                                                                                      ۱۰۶

جدول۵-۵٫توزیع پاسخگویان بر حسب شغل……………………………………………………………………………………….                                                                                                                      ۱۰۷

جدول۵-۶٫توزیع گردشگران بر حسب دلایل سفر…………………………………………………………………………………                                                                                                                      ۱۰۸

جدول۵-۷٫جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                                                                                                      ۱۱۰

جدول۵-۸٫ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                                                                                                      ۱۱۲

جدول۵-۹٫علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌خصوص اکوتوریسم از دید مردم بومی……………                                                                                                                      ۱۱۳

جدول۵-۱۰٫علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌خصوص اکوتوریسم از دید مسئولین……………                                                                                                                      ۱۱۴

جدول۵-۱۱٫ماتریس مقایسه دوتایی معیارهای گردشگری نسبت به یکدیگر از دید مسئولین……………………….                                                                                                                      ۱۱۸

جدول۵-۱۲٫ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار امنیت…………………………………………………………..                                                                                                                      ۱۱۹

جدول۵-۱۳٫ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار منحصربه‌فردبودن جاذبه………………………………….                                                                                                                      ۱۲۰

جدول۵-۱۴٫ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار دسترسی آسان……………………………………………….                                                                                                                      ۱۲۱

جدول۵-۱۵٫ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار تسهیلات……………………………………………………….                                                                                                                      ۱۲۱

جدول۵-۱۶٫ماتریس رتبه‌بندی نهایی مناطق…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      ۱۲۳

جدول۵-۱۷٫نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      ۱۲۵

جدول۵-۱۸٫نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         ۱۲۶

جدول۵-۱۹٫فرصت‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         ۱۲۷

جدول۵-۲۰٫تهدیدها…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                         ۱۲۷

جدول۵-۲۱٫ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک داخلی)……………………………………………………………………..                                                                                                                         ۱۳۰

جدول۵-۲۲٫ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک خارجی)…………………………………………………………………….    ۱۳۱

جدول۵-۲۳٫اولویت‌بندی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها………………………………………………………………….    ۱۳۲

جدول۵-۲۴٫استراتژیها بر اساس عوامل درونی و بیرونی…………………………………………………………………………………    ۱۳۷

جدول۶-۱٫بررسی دلایل سفر به رامیان…………………………………………………………………………………………………………    ۱۴۲

جدول ۶-۲٫آزمون خی دو برای فرضیه‌ی اول………………………………………………………………………………………………..    ۱۴۲

جدول ۶-۳٫آزمون خی دو برای فرضیه‌ی دوم………………………………………………………………………………………………..    ۱۴۳

جدول ۶-۴٫آزمون خی دو برای فرضیه‌ی سوم………………………………………………………………………………………………..    ۱۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها                                                                    صفحه

شکل۲-۱٫ارتباط تعاملی انواع توریسم…………………………………………………………………………………………………..          ۲۳

شکل۲-۲٫پیوستار مسئولیت بشری و اکوتوریسم……………………………………………………………………………………                                                                                                                      ۴۳

شکل۲-۳٫اکوتوریسم مسئول و مطلوب:پیوستار انواع اکوتوریسم……………………………………………………………..                                                                                                                      ۴۴

شکل۲-۴٫ارتباط انواع توریسم با پایداری……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      ۵۱

شکل۲-۵٫فعالان در اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      ۵۵

شکل۳-۱٫تصویر ماهواره‌ای گستره‌ی مورد مطالعه و جانمایی مناطق اکوتوریستی آن………………………………….                                                                                                                      ۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                  صفحه

نمودار۲-۱٫طیف مراکز طبیعت‌گردی……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         ۴۲

نمودار۵-۱٫ توزیع گردشگران بر حسب دلایل سفر………………………………………………………………………………….                                                                                                                      ۱۰۸

نمودار۵-۲٫ جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                                                                                                      ۱۱۰

نمودار۵-۳٫ ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                                                                                                      ۱۱۲

نمودار۵-۴٫ساختار سلسله مراتبی برای رتبه‌بندی جاذبه‌های اکوتوریستی شهرستان رامیان……………………………..                                                                                                                      ۱۱۷

نمودار۵-۵٫ نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها……………………………………………………………………………….                                                                                                                      ۱۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه‌ها                                                                     صفحه

نقشه۳-۱٫شهرستانهای استان گلستان……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      ۶۰

نقشه۳-۲٫موقعیت شهرستان‌های رامیان در بین شهرستانهای استان گلستان…………………………………………………                                                                                                                      ۶۱

نقشه۳-۳٫محدوده‌ی شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      ۶۲

نقشه۳-۴٫رودخانه‌های شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      ۷۲

نقشه۳-۵٫خاک شهرستان رامیان……………………………………………………………………………………………………………            ۷۷

نقشه۳-۶٫پوشش گیاهی شهرستان رامیان………………………………………………………………………………………………             ۸۱

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

میزان و اهداف تحقیق به اختصار عبارتند از:

۱٫ارائه راهکارها برای توسعه اکوتوریسم برای جذب بیشتر گردشگران در رامیان

  1. آشنا نمودن مدیران و برنامه ریزان به اهمیت و ضرورت توجه به فعالیتهای پایه و سازگار اقتصادی در نواحی دارای جاذبه های طبیعت‌گردی.
  2. شناخت ظرفیتهای اکوتوریسم شهرستان رامیان
  3. معرفی مزایای اقتصادی اکوتوریسم در تامین معیشت مردم محلی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان  با فرمت ورد