روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)-دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فرضیات تحقیق:

فرضیه عبارت است از حدس یاگمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده ها ، اشیاء و متغیرها ، که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید ، بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که  درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد .(حافظ نیا ،110:1382)

با توجه به موضوع و پرسشهای پژوهش، سه فرضیه برای این تدوین شده است :

1) مهاجرت بعنوان یک عامل اجتماعی ، نقش موثری در گسترش شهر داشته است                                                                                 2) افزایش قیمت زمین موجب تغییر کاربری اراضی شده است

3) موقیت ارتباطی شهر در توسعه  خطی شهر رضوانشهر نقش عمده ای ایفا نموده است.

 

  • روش تحقيق :

در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است

اطلاعات پایه ای نظیر بررسی و شناخت ویژگی های شهری به شکل توصیفی انجام می شود.بخشی دیگر ازیافته ها به صورت اطلاعاتی که از طریق روش پیمایشی (میدانی) بدست می آید و از طریق روشهای گوناگون به تحلیل کشیده می شوند.

روش تحلیل در این پایان نامه استفاده از اسناد و نقشه های موضوعی می باشد.

اهداف علمی:

1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390) با فرمت ورد

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم  پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و عملکرد اقتصادی به شهر تبدیل میگردند و در نهایت با مکان یابی نقاط شهری جدید (شهر یا شهرک)و تعیین عملکرد و نقش اقتصادی انها و پیش بینی و میزان رشد تحولات جمعیت انها در اینده را در محدوده شهرستان ایجاب مینماید .تحقیق حاضر نیز با توجه به روند رو به رشد شهر نشینی در رضوانشهر و افزایش جمعیت که به تبع نیاز به توسعه و گسترشفیزیکی مطلوب شهری می باشد به دنبال شناخت تنگناها و امکانات توسعه فیزیکی شهر ،بررسی میزان تاثیر گذاری روند فعلی توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثربرتوسعه فیزیکیبر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و کالبدی شهر می باشد.با توجه به استقرار شهر در میان پیراموناراضی مرغوب کشاورزی،شالیزار و باغی و همچنین محدودیت هایی که از جهت دو پدیده طبیعی یعنی دریای خزر و کو ههای تالش وجود دارد و از طرف دیگر توسعه شهر در امتداد جاده ارتباطی ترانزیتی ، این پژوهش بر اساس اخرین یافته ها و نظریه ها و روشهای علمی شهرسازی و همچنین با بهره گیری از اصول نوین توسعه پایدار شهری و با تحلیل و نقد طرحهاو برنامه های توسعه شهری انجام شده ، در صدد جلوگیری از انهدام و تخریب اراضی کشاورزی با توجه به نقش اقتصادی ان در زندگی اهالی و همچنین جلوگیزی از رشد بی قواره طولی و خطی شهر که حجم تراغیک منجر به اختلالدر زندگی  و کار شهرنشینان شده پرداخته است . در این راستا بر توسعه عمودی شهر و ایجاد زائدهای شهری تاکید و تصویه شده است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف علمی:

1- شناخت تبیین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر طی دو دهه اخیر

2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ساماندهی هر چه بهتر شهر و کنترل و هدایت تغییرات بی رویه کاربری اراضی کشاورزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390) با فرمت ورد

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی  استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی در این شهرستان پرداختیم و سپس با استفاده از تکنیک سوات و بیان نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها از سه جنبه‌ی اقتصادی،اکولوژیکی و نهادی به ارائه‌ی راهکارها پرداختیم.

شهرستان راميان استان گلستان در جنوب غربي استان واقع و از شمال به شهرستان گنبد کاووس ، از جنوب به استان سمنان ، از غرب به شهرستان علي آباد کتول و از شرق به شهرستان آزادشهر متصل است.این شهرستان دارای جاذبه‌های فراوان اکوتوریستی مثل جنگل،دریاچه،آبشارها و چشمه‌ها و پوشش گیاهی و جانوری می‌باشد.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) معیارهای امنیت با وزن 0.290 ، دسترسی آسان با وزن 0.269،تسهیلات با وزن 0.226 و منحصربه‌فرد بودن جاذبه با وزن 0.215 به ترتیب جایگاههای اول تا چهارم را دارا می‌باشند.نتیجه نهایی اولویت‌بندی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان بدین‌ترتیب است:باغ تاشته،گل رامیان،پارک جنگلی دلند،آبشارهای شیرآباد،قلعه‌میران،چشمه‌ها و آبشارهای سیدکلاته و اولنگ.رتبه‌بندی جاذبه‌ها با مدل تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که فقط وجود ویژگی طبیعی منطقه عامل انتخاب افراد برای منطقه نیست چراکه عواملی مثل امنیت،دسترسی و تسهیلات نیز تاثیر زیادی در جذب گردشگران دارند و برای این مسائل در برنامه‌های توسعه‌ی اکوتوریسم باید برنامه‌ریزی گردد.

به کمک مدل سوات، نقاط ضعف و قوت در مورد توسعه‌ی گردشگری و اکوتوریسم در شهرستان رامیان به ترتیب بالارفتن انگیزه‌ی ماندگاری مردم محلی و نبود آموزش و آگاهی کافی از منافع گردشگری می‌باشد.بر اساس نتایجی که از مدل سوات به دست آمده است نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدیدها از سه جنبه‌ی اقتصادی،اکولوژیکی و نهادی بیان شدند و  استراتژی‌های رقابتی،استراتژیهای تنوع،استراتژیهای بازنگری و استراتژیهای تنوع ارائه شدند.

واژگان کلیدی : اکوتوریسم،رامیان،SWOT ،AHP

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

میزان و اهداف تحقیق به اختصار عبارتند از:

1.ارائه راهکارها برای توسعه اکوتوریسم برای جذب بیشتر گردشگران در رامیان

  1. آشنا نمودن مدیران و برنامه ریزان به اهمیت و ضرورت توجه به فعالیتهای پایه و سازگار اقتصادی در نواحی دارای جاذبه های طبیعت‌گردی.
  2. شناخت ظرفیتهای اکوتوریسم شهرستان رامیان

4. معرفی مزایای اقتصادی اکوتوریسم در تامین معیشت مردم محلی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان  با فرمت ورد

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست  مطالب                                                                        صفحه

فصل اول. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2.طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق 3

1-3. اهداف تحقيق 5

1-4. بهرهوران 5

1-5. قلمرو تحقیق. 5

1-6. پرسش اصلي تحقيق (مسأله تحقيق ) 5

1-7. فرضيه‌ها 6

1-8. روش و مراحل انجام تحقيق 6

1-8-1. نوع روش تحقيق 6

1-8-2. روش گردآوري اطلاعات Error! Bookmark not defined.

1-8-4.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 7

1-9. جامعه آماري 7

1-10. نمونه آماري.. 7

1-11. سوابق مربوط 7

1-12. تعریف واژه های عملیاتی تحقیق 11

1-13.محدودیتهای تحقیق 13

فصل دوم 14

2-1. تعریف توریسم  و توریست.. 18

2-2. گردشگری متمرکز و گسترده 20

2-2-1. گردشگری متمرکز 20

2-2-2. گردشگری گسترده 20

2-3. نوع شناسی توریسم 22

2-3-1.توریسم انبوه و توریسم بدیل یا آلترناتیو. 22

2-3-2.توریسم عادی و توریسم طبیعت‌گرا 22

2-3-3.توریسم فام یا توریسم فرهنگی، اکوتوریسم و ماجراجویانه. 23

2-4.  توریسم عادی 23

2-5 . تعریف و مفهوم  اکوتوریسم. 27

2-6. پیامدهای مثبت و منفی اکوتوریسم. 30

2-6-1.پیامدهای مثبت بالقوه اکوتوریسم. 30

2-6-2. پیامدهای منفی بالقوه اکوتوریسم. 30

2-7. برسی انواع طبیعت گرد‌ها 32

2-8. محیط طبیعی و صنعت توریسم 33

2-9. گردشگران و محیط طبیعی مقصد 35

2-10. ارزیابی منابع اکوتوریسم. 36

2-10-1. ظرفیت قابل تحمل و خورند. 36

2-10-2. ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم. 38

2-11.ابعاد ظرفیت تحمل 39

2-12.  سابقه اکوتوریسم 41

2-13. اهمیت اکوتوریسم 41

2-14. نوع‌شناسی اکوتوریسم 41

2-15. نمودار خطر پذیری در تورهای برنامه‌ریزی شده 42

2-16. مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت 43

2-17. اقتصاد طبیعت گردی.. 44

2-18. مدیریت مالی 49

2-19. توریسم پایدار. 50

2-19-1.  ارتباط انواع توریسم با پایداری 51

2-20. اصول گردشگری پایدار. 52

2-21. اکوتوریسم پایدار 53

2-21-1. اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار. 53

2-21-2.الگوی اکوتوریسم پایدار. 54

2-22. فعالان در صنعت اکوتوریسم 55

2-23. طبقه بندی اثرات اکوتوریسم بر طبیعت 56

2-24.جاذبه هاي اكوتوريسمي.. 57

فصل سوم 50

3-1.مقدمه. 51

3-2.وجه تسمیه رامیان 51

3-3.ویژگی‌های طبیعی.. 52

3-3-1.موقعیت جغرافیایی.. 52

3-3-2.ویژگی‌های زمین‌شناسی.. 54

3-3-3.ویژگی های ژئومورفولوژی.. 55

3-3-3-1.تیپ کوهستان 55

3-3-3-2.تیپ تپه‌ای.. 55

3-3-3-3.تراس‌های رودخانه‌ای.. 56

3-3-3-4.دشت‌های دامنه‌ای 56

3-3-4.ویژگی‌های توپوگرافی.. 56

3-3-5.ویژگی‌های عمده توپوگرافی.. 57

3-3-5-1.ناحیه کوهستانی.. 57

3-3-5-2.ناحیه کوهپایه‌ای 57

3-3-5-3.ناحیه جلگه‌ای و پست 58

3-3-6.ویژگی‌های توپوگرافی و گردشگری 58

3-3-6-1.غارها 58

3-3-6-2.کوه‌ها 59

3-3-6-3.پارک‌های جنگلی 59

3-3-6-4.آبشارها 60

3-3-7.ویژگی‌های آب‌و‌هوایی.. 60

3-3-8.میزان بارندگی 61

3-3-8-1.تعیین تیپ اقلیمی.. 62

3-3-9.منابع آب 62

3-3-10.رودخانهها و آب‌بندها 63

3-3-10-1.آب‌های سطحی شهرستان 63

3-3-10-2.آب‌های زیرزمینی 65

3-3-11.خاک.. 67

3-3-12.پوشش گیاهی رامیان 70

3-3-13.ذخیره‌گاههای جنگلی 72

3-3-14.پوشش گیاهی و گردشگری 72

3-3-15.پوشش جانوری.. 72

3-3-16.ویژگی‌های انسانی 73

3-3-16-1.جمعیت.. 73

3-3-16-2.ترکیب سنی و جنسی جمعیت 73

3-3-16-3.نژاد، زبان، قومیت.. 73

3-3-17.اکوتوریسم در رامیان 74

فصل چهارم. 77

4-1.مقدمه : 78

4-2. نوع پژوهش از لحاظ هدف 78

4-3. روش و مراحل انجام تحقيق 78

4-3-1. روش تحقيق پژوهش حاضر از لحاظ مسیر. 79

4-3-2. روش تحقيق پژوهش حاضر از لحاظ زمان 79

4-3-3. روش تحقيق پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها 79

4-3-4. روش تحقيق پژوهش حاضر از لحاظ میزان ژرفایی 80

4-4. روش گرد آوری اطلاعات.. 80

4-4-1. مطالعات اسنادی و کتابخانه ای 80

4-4-2. مشاهده 80

4-4-3.مصاحبه 81

4-5.جامعه آماری 81

4-5-1.-جامعه آماری.. 81

4-5-2.نمونه آماری.. 81

4-6. مقیاس های سنجش82

4-7. شیوه اجرای تحقیق : 82

4-8. شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها 83

4-8-1.تحلیل محتوا 83

4-8-2. روش های آمار توصیفی 83

4-9.استفاده از مدل : 83

4-9-1. تکنیک تجزیه و تحلیل استراتژیک سوات.. 83

4-9-1-1. زمینه 83

4-9-1-2. مبانی و اصول. 84

4-9-1-3. فرآیند بکارگیری روش 85

4-9-1-3-1. مرحله اول. 85

4-9-1-3-2. مرحله دوم. 85

4-9-1-3-3. مرحله سوم. 85

4-9-1-3-4.مرحله چهارم. 86

4-9-1-4.تدوین راهبرد با استفاده از مدل سوات.. 87

4-9-1. تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP 87

فصل پنجم. 89

5-1. مقدمه. 90

5-2 . یافتههای جمعیت‌شناختی تحقیق. 90

5-2-1. جنسیت.. 90

5-2-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان. 91

5-2-3. وضعیت تحصیلات.. 92

5-2-4. وضعیت تأهل. 93

5-2-5. وضعیت شغل پا سخگویان. 93

5-3. یافته های توصیفی تحقیق. 94

5-3-1. یافته های توصیفی تحقیق در بخش گردشگران. 94

5-3-2. یافته های توصیفی تحقیق در بخش مردم بومی.. 97

5-3-3. یافته های توصیفی تحقیق در بخش مسئولین.. 100

5-4.رتبه‌بندی معیارهای توسعه‌ی اکوتوریسم و انتخاب جاذبههای اکوتوریستی پیشنهادی بر اساس معیارها در شهرستان رامیان با استفاده از مدل AHP 101

5-4-1.مدل‌سازی.. 102

5-4-2.تولید ماتریس مقایسات زوجی.. 102

5-4-2-1.وزن‌دهی معیارها 103

5-4-2-2. تبیین ضرایب اهمیت مناطق انتخاب‌شده(گزینه‌ها) 103

5-4-3.مجموع امتیازهای نهایی و انتخاب رتبه‌ی مناطق برتر. 106

5-5.تجزیه و تحلیل SWOT در جهت ارائه‌ی راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان. 108

5-5-1. نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها 108

5-5-1-1 عوامل مؤثر داخلی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه. 109

5-5-1-1 عوامل مؤثر خارجی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه. 110

نمودار5-5. نقاط قوت ضعف فرصت تهدید ها 112

5-5-2.تحلیل نقاط قوت ضعف فرصتها و تهدیدها 113

5-5-3.جمع بندی دیدگاهها و ارائه اولویت نهائی از تحلیل SWOT.. 116

5 -5-4.ارائه استراتژی ها توسعه اکوتوریسم روستایی بر اساس تحلیل SWOT.. 117

5 -5-4-1. استراتژی های رقابتی / تهاجمی ( SO ) 117

5 -5-4-2. استراتژیهای تنوع ( ST ) 118

5 -5-4-3.استراتژیهای بازنگری (WO) 119

5 -5-4-4. استراتژیهای تدافعی (WT) 119

5-5-6.تحلیل SWOT.. 122

فصل ششم. 123

6-1.مقدمه. 124

6-2. تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق. 124

6-2-1.آزمون فرضیه‌ی اول. 124

6-2-2.آزمون فرضیه‌ی دوم. 125

6-2-3.آزمون فرضیهی سوم. 126

6-3.پاسخ به پرسشهای پژوهش127

6-3-1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می باشد؟. 127

6-3-2.کدام بخشها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟. 127

6-3-3. استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در ایجاد و تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر است؟. 127

6-3-4. نقش کدام عامل در توسعه نیافتگی از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟. 128

6-3-5. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟. 128

6-3-5-1.راهبردهای محیطی ، کالبدی جهت توسعه اکوتوریسم. 128

6-3-5-2.راهبردهای نهادی جهت توسعه اکوتوریسم. 129

6-3-5-3.راهبردهای اقتصادی جهت توسعه اکوتوریسم. 129

6-4.نتیجه گیری 130

6-5.پیشنهادات 131

منابع. 132

پیوست‌ها i

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها                                                                 صفحه

جدول2-1.ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم…………………………………………………………………………………           38

جدول2-2.مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت………………………………………………………………………………………..           42

جدول2-3.اصول گردشگری پایدار…………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      52

جدول3-1.میزان بارندگی سالانه در رامیان…………………………………………………………………………………………                                                                                                                      70

جدول3-2.ضریب خشکی دومارتون…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      71

جدول3-3.گونه‌های مهم درختی شناسایی‌شده در شهرستان رامیان………………………………………………………..                                                                                                                      80

جدول3-4.گونه‌های مهم درختچه‌ای شناسایی‌شده در شهرستان رامیان…………………………………………………..                                                                                                                      81

جدول4-1.طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      94

جدول4-2.راهبردهای چهارگانه بر اساس مدل سوات………………………………………………………………………….                                                                                                                      100

جدول5-1.توزیع پاسخگویان بر حسب جنس……………………………………………………………………………………..                                                                                                                      104

جدول5-2.توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      104

جدول5-3.توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………                                                                                                                      106

جدول5-4.توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل………………………………………………………………………….                                                                                                                      106

جدول5-5.توزیع پاسخگویان بر حسب شغل……………………………………………………………………………………….                                                                                                                      107

جدول5-6.توزیع گردشگران بر حسب دلایل سفر…………………………………………………………………………………                                                                                                                      108

جدول5-7.جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                                                                                                      110

جدول5-8.ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                                                                                                      112

جدول5-9.علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌خصوص اکوتوریسم از دید مردم بومی……………                                                                                                                      113

جدول5-10.علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌خصوص اکوتوریسم از دید مسئولین……………                                                                                                                      114

جدول5-11.ماتریس مقایسه دوتایی معیارهای گردشگری نسبت به یکدیگر از دید مسئولین……………………….                                                                                                                      118

جدول5-12.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار امنیت…………………………………………………………..                                                                                                                      119

جدول5-13.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار منحصربه‌فردبودن جاذبه………………………………….                                                                                                                      120

جدول5-14.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار دسترسی آسان……………………………………………….                                                                                                                      121

جدول5-15.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار تسهیلات……………………………………………………….                                                                                                                      121

جدول5-16.ماتریس رتبه‌بندی نهایی مناطق…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      123

جدول5-17.نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      125

جدول5-18.نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         126

جدول5-19.فرصت‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         127

جدول5-20.تهدیدها…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                         127

جدول5-21.ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک داخلی)……………………………………………………………………..                                                                                                                         130

جدول5-22.ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک خارجی)…………………………………………………………………….    131

جدول5-23.اولویت‌بندی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها………………………………………………………………….    132

جدول5-24.استراتژیها بر اساس عوامل درونی و بیرونی…………………………………………………………………………………    137

جدول6-1.بررسی دلایل سفر به رامیان…………………………………………………………………………………………………………    142

جدول 6-2.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی اول………………………………………………………………………………………………..    142

جدول 6-3.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی دوم………………………………………………………………………………………………..    143

جدول 6-4.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی سوم………………………………………………………………………………………………..    143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها                                                                    صفحه

شکل2-1.ارتباط تعاملی انواع توریسم…………………………………………………………………………………………………..          23

شکل2-2.پیوستار مسئولیت بشری و اکوتوریسم……………………………………………………………………………………                                                                                                                      43

شکل2-3.اکوتوریسم مسئول و مطلوب:پیوستار انواع اکوتوریسم……………………………………………………………..                                                                                                                      44

شکل2-4.ارتباط انواع توریسم با پایداری……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      51

شکل2-5.فعالان در اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      55

شکل3-1.تصویر ماهواره‌ای گستره‌ی مورد مطالعه و جانمایی مناطق اکوتوریستی آن………………………………….                                                                                                                      87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                  صفحه

نمودار2-1.طیف مراکز طبیعت‌گردی……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         42

نمودار5-1. توزیع گردشگران بر حسب دلایل سفر………………………………………………………………………………….                                                                                                                      108

نمودار5-2. جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                                                                                                      110

نمودار5-3. ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                                                                                                      112

نمودار5-4.ساختار سلسله مراتبی برای رتبه‌بندی جاذبه‌های اکوتوریستی شهرستان رامیان……………………………..                                                                                                                      117

نمودار5-5. نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها……………………………………………………………………………….                                                                                                                      128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه‌ها                                                                     صفحه

نقشه3-1.شهرستانهای استان گلستان……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      60

نقشه3-2.موقعیت شهرستان‌های رامیان در بین شهرستانهای استان گلستان…………………………………………………                                                                                                                      61

نقشه3-3.محدوده‌ی شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      62

نقشه3-4.رودخانه‌های شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      72

نقشه3-5.خاک شهرستان رامیان……………………………………………………………………………………………………………            77

نقشه3-6.پوشش گیاهی شهرستان رامیان………………………………………………………………………………………………             81

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

میزان و اهداف تحقیق به اختصار عبارتند از:

1.ارائه راهکارها برای توسعه اکوتوریسم برای جذب بیشتر گردشگران در رامیان

  1. آشنا نمودن مدیران و برنامه ریزان به اهمیت و ضرورت توجه به فعالیتهای پایه و سازگار اقتصادی در نواحی دارای جاذبه های طبیعت‌گردی.
  2. شناخت ظرفیتهای اکوتوریسم شهرستان رامیان
  3. معرفی مزایای اقتصادی اکوتوریسم در تامین معیشت مردم محلی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان  با فرمت ورد