دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظام‌های دو قطبی جنگ سرد و امنیت اروپا :

تفکیک نشدن حوزه‌های نفوذ و احترام نگذاشتن به حدود یکدیگر در مورد امپراتوری‌ها ، جنگ خونین اول و دوم جهانی را بر نظام بین‌الملل تحمیل کرد اما پس از جنگ جهانی دوم اروپای غربی ترغیب شد با ایجاد الگوی نوین ساختاری و امنیت اروپا را شکل می‌دهد و از تکرار حوادث جلوگیری کند. لذا در روند هم گرایی منطقه‌ای شکل و ترکیب ، امنیت دسته جمعی در الگوی پایه‌ای و شالوده ثبات اروپا برشمرده شد.

باری بوزان معتقد است مجموعه‌های امنیتی پدیده‌های تجربی هستند که دارای ریشه‌های تاریخی و ژئوپولیتیکی می‌باشند. از لحاظ نظری می‌توان آنها را از طریق سطوح دولتی یا سیستمی به دست آورد. اگر از پائین به بالا بنگریم مجموعه‌های امنیتی ناشی از کنش و واکنش‌های دول منفرد است. با توجه به نمود جدی‌تر تهدید در فاصله‌های نزدیک کنش و واکنش‌های امنیتی همسایگان در اولویت قرار گیرد. مجموعه‌های امنیتی حاصل کنش دو عامل آنارشی و جغرافیاست. ساختار سیاسی آنارشی سبب رویارویی دولت‌ها با معضل امنیتی می‌شود اما شبکه وابستگی متقابل امنیتی تا حد زیادی در اثر موقعیت جغرافیایی تعدیل می‌گردد.

رژیم امنیتی ناتو همراه با رژیم اقتصادی اتحادیه اروپا در یک تقابل دو سویه و همکاری فشرده «رژیم جامعه اروپا» را شکل داده‌اند و تاکنون یکی از موفق‌ترین اتحادیه‌ها می‌باشد و در آن همراه با بالا بردن و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی جامعه اروپا به کمک ناتو امنیت و دفاع مشروع کشورهای اروپای غربی کمک می‌کند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

بررسی رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه) -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ویژگی‌های خرده سیستم عبارت است از :

  • مجاورت با دیگران
  • الگوی منظم روابط یا تعاملات ، ارتباط متقابل درونی که بر اساس آن تغییر در یک بخش از خرده سیستم بر دیگر بخش‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
  • میزانی (نامشخص) از پیوندهای زبانی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی یا قومی
  • – میزان نسبتاً بالایی از هم گرایی

5- نوعی تعادل منطقه‌ای و سطح مشترکی از توسعه

بنابراین با اوصافی که مطرح شد می‌توان اتحادیه اروپا را یک خرده سیستم مطرح کرد که در درون آن خرده سیستم‌های کوچک‌تر دیگر یافت می‌شود و در درون داده‌ها و برون داده‌ها نیز بر آن اثر می‌کنند.(دوئوتی،فصل 4)

 

رژیم‌های بین‌المللی :

رژیم‌های بین‌المللی الگوی یک سیستم بین‌المللی هستند که در واقع بحث نهادگرایی لیبرال و نئولیبرال می‌باشد. ریشه این تحلیل‌ها درهم گرایی، وابستگی متقابل و کارکرد گرایی است. رژیم‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: خودجوش، تحمیلی و مذاکره‌ای.

منظور از رژیم‌های خودجوش آن دسته از رژیم‌هایی است که فرآیند شکل گیری آنها محصول فعالیت‌های اجتماعی بشر یا نوعی مهندسی اجتماعی بوده توافق آگاهانه یا دخالت مستقیم دولت‌ها یا افراد در ایجاد آن دخالت نداشته. رژیم‌های تحمیلی توسط قدرت یا قدرتهای قومی و مسلط ایجاد و بر دیگر بازیگران تحمیل می‌شوند که فرآیند تحمیل می‌تواند هم آشکار باشد و هم چندان آشکار نباشد. رژیم‌های مذاکره‌ای محصول تلاش‌های ارادی و شرکت مشارکت کنندگان در آنها می‌باشد. به طور نمونه اتحادیه اروپایی از نوع تحمیلی و پنهان می‌باشد. زیرا این سازمان پس از جنگ جهانی دوم و در راستای مقتضیات زمانی و بلوک بندی‌های حاکم بر نظام دو قطبی بر اساس همگرایی دو ایدئولوژی متفاوت یکی در شرق با سلطه بلوک شرق و یکی در غرب سیاسی و اقتصادی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

بررسی رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه) -دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

یکی از پارامترهای اساسی و ساختار یک سیستم ثبات آن است که در آن روابط فشرده‌ای بین توزیع قدرت و وقوع جنگ وجود دارد و مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان قرار گرفته است. در هر سیستمی الگوی مشخصی وجود دارد که دیگر اجزای آن و خرده سیستم‌های موجود از آن تبعیت می‌کنند.

به نظر کارل دویچ و دیوید سینگر«با حرکت سیستم در جهت دور شدن از حالت دوقطبی و نزدیک شدن به وضعیت چند قطبی باید انتظار داشت که فراوانی و شدت جنگ‌ها کاهش یابد».این دو فرض می‌کنند که ائتلاف‌ها متشکل از دسته بندی‌های کشورها و آزادی عمل اعضای اتحادیه برای مقابله با کشورهای خارج از اتحادیه را کاهش می‌دهند. هر چه تعداد بازیگران خارج از اتحادیه افزون‌تر باشد شمار الگوی ممکن برای تعامل در سیستم بین‌المللی بیشتر خواهد بود، عضویت در اتحادیه هم دافعه و هم شدت منازعه با بازیگران خارج از اتحادیه را افزایش می‌دهد.

با این حال آنچه ارائه شد بخش‌هایی از نظریاتی بود که در این باب عرضه شده است. اما تمام این مقوله برای ارائه و رسیدن به بحث خرده سیستم‌ها و رژیم‌های بین‌المللی بود و اساس کار این تحقیق در بخش امنیت اتحادیه اروپایی را شکل داده است. خرده سیستم‌های منطقه‌ای متشکل از «یک دولت یا دو یا چند دولت مجاور و در حال تعامل است که دارای برخی پیوندهای مشترک قومی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی هستند و احساس هویت آنها گاه به واسطه اقدامات و موضع گیری‌های دولت‌های خارجی از سیستم افزایش می‌یابد».

هر خرده سیستم به بخش‌هایی تقسیم می‌شود. نخست بخش هسته یا کانون اصلی سیاست بین‌الملل در داخل یک منطقه مشخص، دوم بخش پیرامون شامل دولت‌هایی که در امور سیاسی منطقه ایفای نقش می‌کنند ولی به واسطه عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی سازمانی و غیره که از بخش هسته‌ای مجزا هستند، سوم یک سیستم نفوذ گذار که شامل آن دسته از قدرتهای خارجی می‌باشد که دارای مشارکت مهمی در خرده سیستم هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

بررسی رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه) -پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اگر عضویت گسترش یافته است حوزه صلاحیت سیاسی اتحادیه اروپایی نیز گسترده شده و نظام پولی اروپایی ، برنامه عظیم بازار واحد مندرج در قانون اروپایی واحد، سیاست منطقه‌ای و اجتماعی ، و عناصر مهمی از همکاری سیاست دفاعی و خارجی را دربرمی گیرد. اصلاحیه‌های مربوط به پیمان‌هایی نظیر قانون اروپایی واحد در 1986 و پیمان ماستریخت (امضا در 1991 و اجرا از نوامبر 1993)، که جامعه اروپایی را به طور رسمی به اتحادیه اروپایی تبدیل کرد، به این فرایند گسترش صلاحیت سیاسی اتحادیه اروپایی کمک کرده است. کنفرانس میان دولتی سال 1996 نیز فرایند گسترش را مورد بحث قرار داد.

مشتاقان اروپا و حامیان آتشین استقلال ملی، با نامشخص گذاشتن هدف نهایی (اتحادیه اروپایی) به طور یکسان توانسته اند به مصالحه‌ها و سازش‌هایی دست بزنند که گمان می‌رود به نفع مشترک همه باشد. این مسئله علی رغم طغیان و مخالفت مکرر ، فرایند همگرایی را تقویت می‌کند و شاهد ظاهر شدن اتحادیه اروپایی به عنوان یک موجودیت شبه دولتی در نظام بین‌المللی بوده است. بدین گونه ، اتحادیه اروپایی مفاهیم سنتی حاکمیت و سازمان‌های بین‌المللی را دگرگون می‌کند». (مک لین، ایان، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران: میزان ، 1381)

 

نگرشی نظری بر اتحادیه اروپا :

سیستم‌های بین‌المللی :

سیستم عبارت است از یک چهارچوب نظری برای مدرن ساختن داده‌های مربوط به پدیده‌های سیاسی و مجموعه‌ای از روابطی که بر پایه یک مجموعه مفروضی از متغیرهای سیاسی استوار است که بر مبنای آن مجموعه‌ای از روابطی میان متغیرهای سیاسی در یک نظام بین‌الملل که بنا به ادعای موجود بوده است و در آن هر مجموعه‌ای از متغیرها در کنش متقابل با یکدیگر قرار دارد. لذا در نظریه سیستم‌ها یک دسته احکام در مورد روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته که تغییر در یک یا چند تای آنها ملازم با مقدم بر تغییر در سایر متغیرها یا ترکیبی از آنهاست.

هر سیستم مرزهایی دارد که آن را از محیط عملیات‌یش متمایز می‌سازد و به یک تعبیر شبکه‌ای ارتباطی است که اجازه جریان یافتن اطلاعات را می‌دهد و به طور خودکار به سازگاری دست می‌یابد. هر سیستم درون داد و برون دادهایی دارد. برون داد یک سیستم ممکن است بار دیگر به عنوان درون داد یا به اصطلاح ، بازخورد به سیستم وارد شود. وابستگی متقابل و کنش و واکنش‌های متقابل مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگ با سیستم دارند. در حقیقت سیستم‌ها الگوهای فرضی از کنش متقابلند. همراه با بالا رفتن سطح وابستگی متقابل و افزایش میزان کنش متقابل بر میزان پیچیدگی سیستم نیز افزوده خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

بررسی رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه) -دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

علی رغم نظرات هانتینگتون که مرز میان اسلام و مسیحیت را خونین اعلام کرده است، به نظر ما نزاع میان اسلام و مسیحیت نه تنها غیرقابل پذیرش است. بلکه بر عکس، آینده در گرو مساعدت میان تمدن‌های مختلف است. اگر پیشرفت و ترقی با حضور تمامی ملت‌ها و دستاوردهای تمدن جهانی همراه نباشد، انسان نمی‌تواند ارتقاء یابد.(هانتینگتون،1374)

 

 

معادل انگلیسی واژه اتحادیه اروپایی ، یوروپین یونین[1] می‌باشد. حمید احمدی در کتاب فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد این کلمه را به این صورت ترجمه نموده است: «در نوامبر 1993 ، در نتیجه تصویب پیمان ماستریخت توسط پارلمان‌های دولت‌های عضو عنوان رسمی جامعه اروپایی به اتحادیه اروپایی تغییر یافت. اتحادیه اروپایی می‌بایست به نام جمع جوامع اروپایی شناخته شده باشد. جامعه به عنوان سه سازمان مجزای قانونی اما مرتبط به هم کار خود را آغاز کرد: جامعه ذغال و فولاد اروپایی، جامعه انرژی اتمی اروپایی و جامعه اقتصادی اروپایی (گاهی اوقات به جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک هم گفته شده است). در عمل نهادها و سیاست‌های این سه جامعه به گونه‌ای فزاینده نامشخص است، و اصلاحیه‌های پیمانی پی در پی تأکید کننده این فرایند است.

اتحادیه اروپایی جامع‌ترین نمونه همگرایی اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای است. اتحادیه اروپایی به عنوان یک سازمان بین‌المللی از حکومت گرایی سنتی فراتر می‌رود و عناصر اساسی مافوق ملیتی را دارا می‌باشد. پیمان‌های گوناگون اتحادیه / جامعه ، در برگیرنده تعهدات نسبتا” نامحدود، هر چند دقیق نسبت به «اتحادیه بسته‌تر» میان بیست و هفت دولت عضو کنونی (آلمان ، بلژیک ، ایتالیا ، فرانسه ، لوکزامبورگ ، هلند ، انگلستان ، ایرلند ، دانمارک ، یونان ، اسپانیا ، پرتغال ، اطریش ، سوئد ، فنلاند ، استونی ، اسلوواکی ، اسلوونی ، چک ، بخش یونانی نشین قبرس ، لاتویا ، لهستان ، لیتوانی ، مالت ، مجارستان ، رومانی و بلغارستان) است.

[1] – EUROPEAN UNION

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

بررسی رویکرد ایدئالیستی-دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اما دین اسلام اجازه بررسی عقاید و نظرات و ارزشیابیهای مختلف را می‌دهد. قوانین و دستورات دموکراتیک برای بازی، از سوی احزاب مختلف اسلامی پذیرفته می‌شود. آنها برای شهروندان خود حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و داشتن دیدگاه آزاد که ممکن است مشابه دیدگاه رسمی نباشد. می‌پذیرند. اگر کشورهای اسلامی دقیقاً به سوی این طرز فکر گرایش می‌یابند، در اروپا به طور گسترده‌ای این نظر شایع است که محروم کردن انسان از آزادی اراده با دموکراسی مغایرت دارد. دین اسلام نه تنها اجازه می‌دهد. بلکه امکان انتخاب از سوی انسان در راستای پاسخ‌گویی به اعمال خود را تقویت و تشویق می‌کند. موضوع مهم‌تر آن است که رهبران بسیاری از کشورهای اسلامی، به مفهوم آزادی فردی برای شخص واقف هستند و آن را جزء هدف خود می‌دانند.

اروپاییان با نگرانی به موضوع جهاد می‌نگرند. آنها باور دارند که جنگ مقدس به معنای نابودی مطلق است. مفهوم نشده است که منظور جهاد خدمت برای خدا می‌باشد که تحت هیچ عنوان، فشار و زور بی مورد را علیه مردم دیگر جایز نمی‌داند، به نظر ما در اینجا منظور رقابت برای سیستم ارزش‌ها است.

طرفداران نظریه برخورد تمدن‌ها اغلب روی این موضوع صحه می‌گذارند که در اسلام، تندروی وجود دارد و بر اساس روش‌های تروریستی بنا شده است، اما موضوع سازمان‌های تندرو و افراطی اروپا، نظیر ارتش آزادی بخش ایرلند، در پشت صحنه می‌ماند.

رهبران تمامی کشورهای اسلامی به تروریسم و تندروی به عنوان عامل اصلی تهدید برای کشورهای خود می‌نگرند. به طور مجزا و مشخص، مرز میان اسلام واقعی که در آن صبر و اعتدال وجود دارد و تلاش برای تبری از سوی گروه‌های تندرو، از طریق مطرح کردن اسلام صورت می‌گیرد. جای توجه خاص دارد که در قطعنامه سیاسی رهبران و دولت‌های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در ماه دسامبر سال 1996 در تهران، تمام وجوه تروریسم محکوم گردیده و در سطح جهانی، علیه تروریسم خواستار انعقاد قرار داد و مبارزه شده است.

باید در نظر داشته باشیم که بنیادگرایی یک پدیده ویژه موقتی از دیدگاه تاریخی می‌باشد. پدیدار شدن آن به خاطر تأثیر عواقب منفی است که ارزش‌های خارجی بر روی تمدن اسلام گذاشته‌اند. به همراه آن حل مشکلات موجود اجتماعی و اقتصادی، افزایش سطح زندگی افراد (شهروندان) گرایشات جدید افراد به سوی واقعیت‌های جدید، تغییرات در زندگی سیاسی، به تدریج باعث بروز حرکت‌های افراطی می‌گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

بررسی رویکرد ایدئالیستی-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پان ترکیسم فقط برای ترکها فعالیت نمی‌کند، بلکه برای ترکیه عثمانی فعالیت دارد، دقیقاً همان طوری که آلمان نازی تحت هیچ عنوان برای ملت‌های آریایی کار نمی‌کرد و فقط برای دولت آلمان فعالیت داشت. در بستر این ساختار، ارتباط ژئوپولیتیکی ترکیه – آمریکا نهفته است که ترکیه صادر کننده تأثیرات آمریکایی تحت عنوان دولت قدرتمند منطقه می‌باشد. بالکان دشنه عثمانی است که از سوی نیروهای نظم نوین جهانی میان جهان اسلام و پرواسلاو فرو رفته است.

میان جهانی که در دوران طولانی حیات مشترک تاریخی پلهای زیادی را میان هم ایجاد کرده است. اگر به نقشه نگاه شود و به یوگسلاوی فعالی و پتانسیل‌های کانون درگیری‌های منطقه‌ای پرواسلاو- اسلام (بلغارستان- مقدونیه) و نزاعهای بین دولت‌ها (ایران – عراق و عراق – کویت) و درگیری‌های داخلی (لبنان- افغانستان، ترکیه، تاجیکستان) معلوم خواهد شد که جنگ در بالکان فقط یک شاخه از روند دور کردن و نابود کردن ارتباطات میان اسلام و برواسلاو در مراکز توسعه تمدن‌ها و آلترناتیو نظم نوین جهانی می‌باشد.

اگر نیاز به مشخص کردن باشد، خود دکترین نظم نوین جهانی براین اساسی استوار است که ارزیابی و حاکمیت جهانی کشورهای میلیاردهای طلایی فقط بر اساس عدم ثبات کشورهای داری مواد خام و تشکیل حکومت‌هایی که از خارج کنترل می‌شوند. قابل اجرا می‌باشد. علاوه بر این باید به ایجاد کانون‌های تشنج و کنترل کلیدی مناطق ژئوپولیتیکی نیز اشاره کرد. بدین ترتیب حاکمیت جهانی آن قدر که از کنترل درگیری‌ها نفع می‌برد، از کنترل مستقیم دولت‌ها استفاده نمی‌کند.

مسیحیت یا اسلام؟ آیا از بالکان به عنوان میدان نبرد برای برخورد میان تمدن‌ها استفاده خواهیم کرد؟ طرفداران تئوری برخورد تمدن‌ها دیدگاه و انگیزه خود را چنین عنوان می‌کنند که اسلام و دموکراسی نمی‌تواند با هم سازگار باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه) -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عامل و فاکتور عثمانی :

بیشترین کلمات تکراری در رابطه با درگیری‌ها در بالکان عبارتند از: اسلام، اسلامی، مجاهدین و جهاد، طنین اسلامی در درگیری، تمامی دیدگاه‌ها را در نزاعهای یوگسلاوی سابق تغییر می‌دهد. کلمه ترکیه به ندرت شنیده می‌شود، باید خاطر نشان کرد که ترکیه که کم‌ترین وجه اسلامی را نسبت به کشورهای خاورمیانه دارد، درصد سال اخیر از نظر اقتصادی، سیاسی، گرایشات غربی دارد. در منطقه بالکان، در راستای روابط بین‌المللی، اسلامیزه شدن مدنظر می‌باشد که هدف آن، جهت دادن پتانسیل‌های سیاسی و درگیری‌ها به سوی تمامی جهان اسلام و در چهره منافع ترکیه – آمریکا در شمال – شرق می‌باشد.

جهت روشن شدن ماهیت جنگ در بالکان باید درک شود که تمامی نزاعهای مذهبی یا قومی برواسلاو – اسلام یوگسلاوی سابق، بلغارستان، قبرس از سوی نیروهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن چه که در حال حاضر صورت می‌گیرد، گسترش هسته ثانویه ژئوپولیتیکی امپراتوری عثمانی است که تا این لحظه، مرزهای ترکیه محدود شده است.

اولین دلیل برای رشد ثانویه کاملاً واضح است: جدایی کامل ملت‌های پرواسلاو، قرار دادن مصنوعی جهان اسلام در مقابل و وارد شدن به حوزه نیروهای خارجی، دلیل دوم برای رشد، نقش ویژه ترکیه در راستای طرح‌های آمریکا مربوط به ایجاد نظم نوین جهانی است. این موضوع هم به عوامل جغرافیایی مربوط می‌باشد و هم مشخصه قومی ضد پروسلاو و سنت‌های امپراتوری عثمانی که برای جهان اسلام، به عنوان یک مجموعه کلی، یک مشخصه محسوب نمی‌شود. بر اساس همین روش بر روی آزمایش بالکانی، یک ساختار سه طبقه‌ای وجود دارد. در پوشش آوای اسلام، طرز تفکر پان ترکیسم پنهان شده است که به شکل صادراتی، نظریه امپراتوری عثمانی نمایان می‌شود که بیانگر ملی گرایی جنگ طلب ترک امروزی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه) -پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

از نظر تاریخی برای ما کاملاً مشهود است که تقریباً تمامی درگیری‌های قومی- سیاسی قرن بیستم یا به خاطر دخالت‌های نیروهای خارجی بوده و یا به خاطر تأثیرات آنان صورت گرفته است. با در نظر گرفتن این مسائل آیا درگیری قومی در بالکان وجود دارد؟ بله، اگر بخواهیم انگیزه‌های طرف‌های دیگر را مد نظر قرار دهیم و خیر، اگر بخواهیم اهداف نهایی و منابع را به خاطر بروز درگیری‌ها در نظر بگیریم.

در این راستا بهترین حرکت و روش برای تحقیق درگیری‌ها، بررسی نیروهای خارجی و منافع و حرکت‌های حساب شده آنان در راستای تولد، رشد و نتایج می‌باشد. عامل اصلی خارجی درگیری‌ها در بالکان منافع آمریکا تحت عنوان نظم نوین جهانی است.

 

 

صلح در کوزوو:

اولین شلیک در جنگ، 5 سال قبل از آغاز رسمی آن بود که در شهر تونسک و در زمان برگزاری مانور آموزشی آمریکا- روسیه تحت عنوان حفظ صلح- 94 صورت گرفت. بدین ترتیب رهبریت نظامی – سیاسی روسیه به طور رسمی پذیرفت تا دکترین مربوط به حفظ صلح جهانی، موضوع کاملاً بی ثباتی را که بارها در کره ، قبرس، یوگسلاوی و سومالی مشاهده شده اجرا کند.

عدم ثبات دکترین برقراری صلح غربی را می‌توان در خود نظریه مشاهده کرد و آن نظریه برای تأخیر در دخالت در درگیری‌ها است که در حال حاضر، مرحله اقدامات نظامی را گذرانده و در این راستا، باعث ضعف کامل کشورها شده است.

در نظر بگیریم که هدف برقراری صلح، صلح نیست، بلکه مدل سازی سیاسی کشورها بر اساس منافع یک ابرقدرت می‌باشد. بر همین اساس، نزاعهای قومی – مذهبی که به خاطر ماهیت خود نمی‌توانند بدون دخالت مستقیم نیروهای خارجی به وجود آیند، از سوی رهبران به اصطلاح نظم نوین جهان، به عنوان تجاوزگری توأم با صلح توجیه می‌گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بررسی رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه)

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

علل درگیری شبه جزیره بالکان :

این نظر وجود دارد که دلایل حقیقی درگیری‌ها و نزاعها در بالکان مذهبی نیستند، هر چند که بخواهیم موضوع را این طور جلوه دهیم، این نکته را ساموئل هانتینگتون، استاد دانشگاه هاروارد در مرکز تحقیقات استراتژیک جان. ام الین، بیان می‌کند که یکی از شخصیت‌های مهم در رابطه با طرح استراتژیک امنیت ملی آمریکاست.

در این صورت علت گسترش درگیری‌ها در شبه جزیره بالکان چیست؟ دلیل آن قبل از هر چیز، عدم درک از طرف سیاستمداران و نظامیان کشورهای بالکان پیرامون ماهیت و نیروهای موجود در درگیری‌ها و همین طور برخوردها و نقش واقعی آنان در روند سیاسی فراگیر می‌باشد. نکته خطرناک انحرافی که از سوی افراد وابسته به رسانه‌های گروهی در اذهان کاشته می‌شود، منشأ نژادی یا مذهبی درگیری‌ها است که قابلیت نفوذ عمقی و جانبی آن را مطرح می‌کنند.

درگیری و خصومت‌های قومی دلیل این امر نمی‌باشند، بلکه ابزار و اهداف ژئوپولیتیکی نیروهای سوم علل این درگیری‌ها است. علاوه بر آن، قانونمندی تاریخی هیچ‌گونه استثنایی را خصوصاً در قرن بیستم «قرن نزاعهای جهانی» نمی‌شناسد.

این امر کاملاً نسبی است و عموماً برای موارد و یا شرایطی به کار گرفته می‌شود که منشأ قومی به عنوان وسیله‌ای جهت بسیج گروهی از ملت، مراکز سیاسی و یا حرکت‌ها کاملاً برای اهدافی دیگر مطرح گردد. عنصر قومی و اقلیتی در درگیری‌های دهه اخیر در درجه دوم قرار داشته است: اگر تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درگیری‌های عمده در زیر پرچم ایدئولوژی‌های مختلف بود. امروزه درگیری‌های مذهبی تحت لوای شعارهای قومی و مذهبی صورت می‌گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده است؟  

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی  با فرمت ورد