باز بودن برای اجتماعیشدن
تواناییهای ادراک شده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

 

عدم کمال گرایی (پس زدن فشار)
مقاومت
سرکشی

 

کمال گرایی دیگر مدار
تجربیات آسیب زا
تجربیات آشفته

مدل پدیدآیی کمالگرایی، اقتباس از فلت و همکاران (۲۰۰۲؛ به نقل از حیدری، ۱۳۸۹)
کمالگرایی بعضی افراد توسط خودشان و در بعضی دیگر توسط دیگران جهت داده شده است و کمالگرایی بعضی نیز متأثر از هر دو منبع است. برای افرادی که در مقابل آن فشارها مقاومت میکنند فشارهایی که از طرف والدین، خود، و خانواده وارد می شود مؤثر نیست و موجب کمالگرایی در آنان نمیشود.
پیامدهای کمالگرایی
نوع بهنجار و سازش یافتهی کمالگرایی میتواند موجب تشویق دانش‏آموزان و آشکارشدن استعدادهای نهانی آنها شود. اما نوع نابهنجار و ناسازگار کمالگرایی پیامدهای منفی برای آنان دارد. پژوهشگران نشان دادهاند که بین کمالگرایی و سازههایی مانند اضطراب خصیصهای (دفنباچر، زومر، ویسمن، هیل، و اسلوان[۱۲۶]، ۱۹۸۶؛ اسپیلبرگر، گارساچ، ولوشن[۱۲۷]، ۱۹۹۰)، علائم مرضی مانند خطرخودکشی (چانگ، ۲۰۰۰)؛ افسردگی (کاوامورا، هانت، فراست، و دای بارتولو[۱۲۸]، ۲۰۰۱) و اختلالات خوردن (فیربورن، شافران، کوپر، ۱۹۹۹) رابطه وجود دارد. در حالیکه این مشکلات کاملا جدی هستند و در جمعیت بالینی فراوان دیده میشوند، کمالگرایی دارای پیامدهایی در سطح پایین تر هم هست. افرادی که واجد کمالگرایی بالا هستند رضایت کمتری از عملکرد خود دارند (فراست و هندرسون، ۱۹۹۱).
اگر ما فردی کمالگرا باشیم، احتمالا در کودکی یاد گرفتهایم دیگران با توجه به میزان کارآییمان در انجام کارها به ما بها دهند، در نتیجه آموختهایم در صورتی ارزشمندیم که مورد قبول دیگران واقع شویم (فقط بر پایهی میزان پذیرش دیگران به خود بها میدهیم). بنابراین، عزت نفس ما بر اساس معیارهای خارجی پایهریزی شده است. این امر میتواند ما را نسبت به نقطهنظرها و انتقادات دیگران، آسیبپذیر و به شدت حساس سازد. در نتیجه تلاش برای حمایت از خودمان و رهایی از اینگونه انتقادات، سبب میگردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانیم (هویت و فلت، ۲۰۰۲؛ به نقل از سیرجانی، ۱۳۸۶).
رفتار جرات‏مندانه
از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، همواره در تلاش است تا مهارت هایی جهت تسهیل روابط میان‏فردی به دست بیاورد. توجه روز افزون به رفتار جرات‏مندانه[۱۲۹] به عنوان موردی از مهارت های زندگی، حاکی از آشکار شدن ارزش ها و تاثیرات فراوان این مهارت است. اهمیت جرات‏ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش موثر آن در تعامل های اجتماعی، منجر به پژوهش های متعددی در این زمینه گردیده است.