بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان-پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

حرکات توده ای

يكی از مهم‌ترين واژه­هايی كه در مطالعات حركات دامنه‌ای به كار می رود واژه زمين لغزش[1] باشد زمين لغزش فرمی از فرايندهای دامنه‌ای است كه به جابجايی و حركت روبه پايين مواد، خاك و سنگ‌ها در دامنه‌ها اشاره دارد. شكل يك دامنه تابعي از فرم اوليه،  ساختمان زمين شناسي و جنس مواد و تغييرات بعدي حاصل از فرآيندهاي تخريبي است. فرم اوليه يك دامنه كه در اثر عوامل دروني بوجود آمده با گذشت زمان به وسيله عوامل بيروني به صور مختلف هوازدگي،  تخريب و جابجايي،  شكل ثانويه‌اي بخود مي­گيرد. فرايند تكامل و دگر ريختي دامنه‌ها ناشي از نظام (سيستم) مختلفي از عوامل است كه مي­تواند در قالب يك سيستم باز دامنه‌اي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. حركات توده‌اي و زمين لغزش‌ها در واقع از فرايندهاي اصلي مسئول تغيير شكل دامنه‌ها هستند كه وقوع آنها،  تبعات زيست محيطي و اقتصادي با اهميتي را به دنبال دارد. در بسياري از متون زمين لغزش اصطلاحي است عام و رايج كه براي بررسي و اشاره به حركت و جابجايي رو به پايين خاك و مواد سنگي در دامنه‌ها بكار مي­رود. اين واژه درگذشته به طور گسترده اي به وسيله مهندسان و پژوهشگران مرتبط با موضوع استفاده مي­شد و اكنون نيز واژه‌اي مصطلح و رايج است. مفهوم زمين لغزش در شكل عاميانه خود در بر گيرنده كليه حركات دامنه‌اي است كه تحت تأثير عوامل مختلف بر روي شيب­ها رخ مي­دهند. اما بايد خاطر نشان ساخت كه اصطلاح “حركات توده‌اي” در اين زمينه واژه‌اي جامع‌تر و رساتر است. “حركات توده‌اي شامل تمامي جابجايي­ها و جدا شدگي‌هاي خاك و مواد سنگي به صورت توده‌اي است كه تحت تأثير نيروي گرانش رخ مي­دهد (1984,cheroly). این تعریف  به طورجامعي تمامي حركت­هاي دامنه‌اي اعم از كوچك و بزرگ،  سريع و كند را در برمي­گيرد. ليكن خزش يا كريپ[2] در داخل اين تعريف قرار نمي­گيرد. چنانچه هدف كليه حركات توده‌اي و غير‌توده‌اي (همچون كريپ) باشد، در اين هنگام بايد از اصطلاح “حركات دامنه‌ای” استفاده كرد. وقوع حركات توده‌ای باعث تغيير شكل ناهمواری ها و دامنه‌ها شده و حجم قابل توجهی از مواد را به سمت پايين منتقل مي­كند. عمل فرسودن و پست كردن زمین و دامنه‌ها به وسيله حركات توده‌اي و ساير فرم هاي فرسايشي “تخريب توده‌اي”[3] ناميده مي­شود. بنابراين آن دسته از جابجايي‌هاي دامنه‌اي كه به صورت توده‌اي رخ مي­دهند حركات توده‌اي ناميده مي­شوند و خود داري انواع مختلف و ويژه‌اي هستند كه لغزش يا زمين لغزش خود نوعي از آنها مي­باشد. لذا در يك برداشت و مفهوم:

1-  زمين لغزه‌ها يكي از انواع ويژه حركات توده‌اي هستند كه مشخصه­ها و ويژگي هاي خاص خود را دارا مي­باشند

2- در مفهوم و برداشت دوم از زمين لغزه‌ها كه عمدتاً از سوي مهندسان و برخي از پژوهشگران به كار گرفته مي­شود زمين لغزه‌ها مترادف با حركات توده‌اي هستند و شامل كليه حركات دامنه‌اي مي­شود.

در پژوهش حاضر به دليل آنكه برداشت و اصطلاح اخير در ادبيات مربوط به اين موضوع همچنين در ميان مردم و جامعه جهاني به طور وسيعي جا افتاده و رايج شده است، مفهوم زمين لغزه‌ها به مفهوم عام آن و مترادف با حركات توده‌اي به كار مي­رود. از ميان تعاريفي كه براي زمين لغزش ارائه شده است می توان به نمونه‌هايی چند اشاره كرد: ترزاگی (1950) زمين لغزش را اينگونه تعريف كرده است: زمين لغزش جابجايی توده سنگی،  خاكي يا رسوبهاي نهشته شده بر دامنه است. مركز ثقل توده لغزشي در جهت پايين و خارج از محل شروع كشيده مي­شود و سرعت حركت مواد در زمين لغزش نمونه وار[4] صفر تا حداقل يك پا در هر ساعت افزايش مي­يابد.

[1] – Landslide

[2] – Creep

[3] – Mass wasting

[4]– Typic

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بررسی عواملی که حرکات دامنه ای را بوجود می آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حركت دامنه اي
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از اين پدیده و خطرات آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان با فرمت ورد