(مثنوی۱/۲۹۶-۲۹۷)

 

 

 

بحرِ تن با بحرِ دل بر هم زنان

 

 

 

 

در میــانشــان بَـــرزخ لایبغیــان

 

 

 

 

 

 

 

(مثنوی۲/۱۳۸۱)

 

 

 

مُوْجِــد هَــرشَئِی لَـــه کِتـــمِ عَــدَم

 

 

 

 

خداست دَریَاب حَرفِ حُدُوثُ و ْقَدَم

 

 

۱) ترجمه بیت: خداوند ایجاد کننده هرشئی ازنیستی و نابودی به هستی است و بحث حادث وقدیم، علت ومعلول را درک کن.
۲) نکات بلاغی: عدم با قدم: کلمه قافیه است، مُوجِد با عدم حدوث با قدیم: تضاد.
۳) شرح مفاهیم عرفانی: دربحث حدوث وقدم: موضوع عالم هستی جهان مخلوق خداوند است و هر آنچه که در این جهان وجود یافته است، همه بر اساس نظم و قاعده خاصی قرار گرفته است، که حرکت آن به سوی هدفی خاص است و هیچ گاه کار بیهوده ای نبوده است. خداوند قبل از آفرینش هستی به تمام هستی آنها آگاه بوده، و بر آغاز و انجامشان احاطه داشت و به پیچیدگی آفرینش شان شناخت داشته است. در بیان حضرت علی علیه السلام خلقت اشیاء بدون قدرت خداوند ناشی از عجز و زبونی است. امّا
نمیداند، بلکه بیان میدارند که خداوند ذاتاً قادر وتوانا است، نه بواسطهی قدرتش وقتی خداوند طیور را خلقت نمود این برای عرفا منشاء خلقت وآفرینش از عدم است. نگرش مولانا برهستی آفرینش از لاشئی است و عدم را منبعی برای خلقت میداند. خداوند هرگاه چیزی را بیافریند ازگنجینه عدم خلق می نماید، در بینش عرفا جهان پرتوی از نور خداوند است، که درهستی شناسی عرفانی بحث های حادث و قدیم شخص عارف را به خود مشغول نمی کند. عارف وصوفی به دلایل فلسفی وجوب و امکان را نمی پذیرند، چون آن را پرده وحجابی برای حق تعالی می داند. (ر. ک، فتح الهی،۱۳۸۰: ۱۲۵ – ۱۳۰)، همان طورکه مولانا آورده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با چنان قادر خدایی کز عدم صدچو عالم، هست گرداند به دم
صـد چو عالم در نظر پیـدا کند چون که چشمت را به خود بیناکن
(مثنوی۱/۵۲۶-۵۲۷)
چشمشان خانه ی خیال است و عدم نیست هـا را هسـت بینـدلاجــرم
(مثنوی۲/۱۰۸)

 

مقصود عارفان از عدم دربسیاری از موارد: امور ماورای طبیعت است چنان که مولوی گوید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *