مدیریت محله به عنوان نهاد اجتماعی در سطح محلی:

دانلود پایان نامه
 

پس از طرح برخی انتقادات نسبت به ناکارآمدی و عدم تخصص گرایی در انجمن­های شورایاری، مدیریت شهر تهران برآن شد تا الگوی جدیدی را برای مدیریت در سطح محلات طراحی کند. بدین ترتیب طرح مدیریت محله که ترکیبی از الگوی شورایاری ها و کارگروه های تخصصی محلی را شامل می شود، برای مدیریت در سطح محلی پیشنهاد شد.

 • بررسی جایگاه قانونی :

با استناد به دستورالعمل مشاركتهاي اجتماعي در محلات شهر تهران موضوع مصوبه شماره 11785- 1317- 160 مورخ 13/ 8/ 1388شوراي اسلامي شهر تهران مصوب بيست و دومين جلسه شوراي بازنگري اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری تهران و جهت تحقق اهداف مندرج در ماده يك ، بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر مشاركت مردم در فعاليت هاي اجتماعي و واگذاري اماكن فرهنگي، ورزشي و هنري، حداكثر ظرف مدت 1 سال وظايف قابل واگذاري از طرف شهرداري تهران به هيأت امناء محلات (موضوع ماده 5 اين دستورالعمل) بر اساس قراردادهاي منعقده به مديريت محله واگذار خواهد شد. واحدهاي واگذار شده بايد به صورت خودگردان اداره شوند و شهرداري موظف است در ازاي خدماتي كه مديريت محله براي حفظ و نگهداري محل انجام مي دهد ، به صورت قيمت تمام شده كليه هزينه ها را پرداخت نمايد. مدير محله موظف به پاسخگويي در ازاي قراردادهاي منعقده و اعتبارات دريافتي از شهرداري مي باشد .

 

 

 • اهداف و مأموریتها:

از جمله اهدافی که مدیریت محله در پی آن است عبارتند از :

 • افزايش مشاركت مردمي در اداره امور شهر از طريق بكارگيري توانمنديها و ظرفيت هاي مادي و معنوي آنان و استفاده مثبت از امكانات محلات
 • ايجاد يك ركن اجرايي در سطح محله متناسب با ركن مشورتي و نظارتي شوراياري
 • افزايش اعتماد و ارتباط متقابل بين شهرداري وساكنين محلات
 • تطابق هرچه بيشترتصميمات، برنامه ها و فعاليت هاي شهرداري با خواسته ها و مطالبات اصلي و مهم مردم
 • تلاش در جهت احياء و برجسته سازي هويت و جايگاه محله اي
 • افزايش همكاري مشترك شهروندان و شهرداري در انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و رفاهي

 

 • ساختار مدیریت محله:

رکن اساسی در ساختار مدیریت محله هیئت امناء 13نفره ای است که اعضای آن شامل 7 نفر از نمایندگان شورایاری محله، 2 نفر نمایندگان کارگروه های تخصصی ، 2 نفر نمایندگان تشکل های مردمی، 2 نفر نمایندگان سازمانهای دولتی در سطح محلی و یک نفر نماینده شهرداری ناحیه است. این هیأت امناء 13 نفره موظف است از بین گزینه هایی که شهردار ناحیه معرفی می کند یک نفر را به سمت مدیر محله برگزیند. بدین ترتیب می توان گفت که شیوه تأسیس نهاد مدیریت محله ترکیبی از انتصاب و انتخابات است. این موضوع سبب می شود که ساختار تشکیلاتی مدیریت محله سلسله مراتبی و چند مرکزی باشد.

 

 • فعالیتها و حوزه اقدامات:

در طرح مدیریت محله، علاوه بر تلاش در راستای جلب مشارکت های مردمی در فعالیتهای محله، برخی از فعالیتها از سوی شهرداری نیز قابل واگذاری به این نهاد است از جمله:

 • اداره واحدهاي مربوط به سلامت، امور ورزشي، تفريحي، آموزشي، فرهنگي، مذهبي و كتابخانه­ها در مقياس محله
 • مشاركت در كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي در محله
 • شناسايي و كمك به گروههاي آسيب پذير محله
 • مشاركت در حفظ و ارتقاي زيبا سازي محله
 • مديريت و ساماندهي امور مربوط به مديريت بحران در مقياس محله و سازماندهي و مشاركت شهروندان در مديريت بحران
 • مشاركت در حفظ و بهره برداري آثار قديمي محله
 • نظارت بر اجراي سند توسعه اي محله اي و نياز سنجي و امكان سنجي اجراي فعاليت هاي مختلف شهرداري در مقياس محله
 • مشاركت و همكاري در آموزش و افزايش سطح آگاهي شهروندان

 

ث) انجمن های داوطلبانه و سازمانهای محله محور(CBOs) به عنوان نهادهای ارتباطی شهروندان به عنوان دارایی جمعی در محلات با سطوح حکومت محلی در سطح محلی:

درک مفهوم شبکه های غیر رسمی با غیررسمی بودن و غیر منظم بودن مبادلات اطلاعات و منابع در اجتماع منسجم محلی شناخته می شوند. این نهادها مردم را توانمند می سازد تا به منابع دسترسی داشته باشند و به هدف مشترک جمعی حاصل از گردهم آیی دست یابند. همچنان که تلاش­هایی در جهت تشریک مساعی[1]، هماهنگی[2] و همکاری دو جانبه که حداکثر کمک برای فراهم آوردن منابع در سطح محله است را شکل می دهند. شبکه های غیررسمی مانند انجمن ها[3] می­توانند به ارتباط در سطح  افقی و عمودی منجر شود و بوسیله برخی عوامل از جمله بازار، خویشاوندی و دوستی شکل گیرند.

در این بخش برخی از گروه ها و شبکه های اجتماعی در سطح محلات تعریف می شوند. گروه های اثر گذار نیز گروه­هايي هستند كه داراي نام و هويتي مشخص هستند و حوزه ي فعاليت آنها، محله را نيز شامل مي شود و همه يا بخشي از ساكنان محله از خدمات آنها بهره مند مي شوند. از اين رو، گروه هايي مد نظر هستند كه محل استقرار آنها در محله است. اعضاي اين گروه ها را نيز عمدتاً ساكنان محل تشكيل مي دهند. به اين جهت، آنها مي توانند به عنوان عناصري براي ايجاد پيوستگي اجتماعي و تقويت هويت محله اي نقش ايفا كنند. لازم به ذکر است که از سال 1388 با تصویب«شیوه نامه ساماندهی و تعامل با تشکل های فرهنگی هنری» توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، زمینه ثبت رسمی برای چنین نهادهایی ایجاد شده است. اين گروه ها عبارتند از:

 • تشكل غيردولتي: متشكل از گروهي از افراد داوطلب و داراي هدف يكسان كه به صورت غير انتفاعي و عام المنفعه، بدون وابستگي به دولت و در قالب تشكيلاتي سازمان يافته و متناسب در جهت اهداف و موضوعات معيني به صورت داوطلبانه به فعاليت مي پردازند.
 • سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

 • كانون محلي: گروه هاي غيرانتفاعي و خودگردان هستند كه عمدتاً به صورت داوطلبانه براي كاهش مشكلات محله و بهبود زندگي محله­اي و يا سامان دادن به اوقات فراغت گروه هاي اجتماعي تشكيل مي شوند. اين كانون ها در سطح محله نقش مؤثری دارند. ساختار تشکیلاتی CBOها را می توان شورایی و نسبتا افقی ارزیابی کرد که پتانسیل بالایی در جلب مشارکت بیشتر اعضا دارد. سالمندان، زنان، جوانان و نيز پيشگيران اعتياد از جمله گروه هايي هستند كه كانون هاي محله اي را تشكيل می دهند. فعالیت این کانونها در سطح محلات به شدت به تشکیل و تقویت شبکه های محلی کمک می کند.
 • هيئت هاي مذهبي: هيئت هاي مذهبي با همين عنوان شناخته مي شوند كه هر يك متوسل به يكي از چهارده معصوم و منصوبان آن ها هستند. هيئت ها از نظر مكاني دو گونه هستند: برخي مكاني ثابت و برخي مكاني متغير دارند. در اين تحقیق هيئت هايي مد نظر هستند كه در محله حضور مشخص دارند. به طوري كه يا مكان آن ها ثابت است و يا اگر مكان شان متغير است، از محله خارج نمي شود. از اين رو، برخي از هيئت­ها كه به لحاظ مكاني ميان محله اي هستند و هر از گاهي در خانه ي يكي از ساكنان محله برگزار مي شود از اين بررسي خارج است. از سويي ديگر، هيئت ها به لحاظ زماني به دو گروه مداوم و فصلي تقسيم مي شوند. هيئت هاي مداوم، گروهي هستند كه هر هفته در زماني مشخص برگزار مي شوند. ولي هيئت­هاي فصلي عمدتاً به تناسب روزها و ماه هاي عزاداري تشكيل مي شوند؛ مانند هيئت هايي كه در ماه محرم راه اندازي مي شوند. هر دو نوع هيئت مد نظر مي باشند.
 • سازمان هاي مردم نهاد NGO: سازمان هايي غيرانتفاعي و خودگردان هستند كه توسط علاقه مندان به صورت داوطلبانه و در حوزه ي فعاليتي مشخص تأسيس مي شوند و در يكي از سازمانهاي دولتي يا همگاني مانند سازمان ملي جوانان، سازمان بهزيستي، شهرداري و… ثبت سند و از آنها براي فعاليت­هاي خود كمك­هايي نيز دريافت مي كنند. اين سازمان ها در حوزه هاي فرهنگي، هنري، محيط زيست، اجتماعي، آموزشي، بهداشت و درمان، نيكوكاري، علمي، حمايتي، توانبخشي و … فعال هستند.
 • سازمان هاي حمايتي خيريه اي: سازمان ها و مؤسسه هايي هستند كه با هدف حمايت از افراد و خانواده­هاي محروم، بي سرپرست، بدسرپرست نيازمند حمايت هاي اجتماعي و مالي تأسيس شده اند. اين سازمان ها نوعي از سازمان هاي مردم نهاد ياNGO ها هستند كه به دليل اهميت آنها براي شهرداري به صورت مجزا مورد توجه طرح قرار گرفته اند، پس اين سازمان ها مي بايست تنها با اين عنوان ارائه و اعلام شوند.

 

[1] cooperation

[2] coordination