منابع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، رفتار شهروندی، خراسان رضوی

دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : اوقاف به شکلی متفاوت عمل می‌کنند؟
آیا وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف به شکلی معنادار موثر است؟

1-6-فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی:
بین رفتار سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف با هم در ارتباط هستند.
متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف و امور خیریه در استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی در مجموعه‌ی سازمان اوقاف به شکلی متفاوت عمل می‌کنند.
وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف به شکلی معنادار موثر است.
1-7- چارچوب نظري تحقيق:
چارچوب نظري تحقيق در واقع ابتدا و انتهاي تحقيق و يك منبع هدايت كننده است. از آنجا كه چارچوب نظري تحقيق بايد بتواند رابطه منسجم و معني داري ميان مفاهيم و فرضيه هاي تحقيق برقرار نمايد تا بدان وسيله محقق را به سمت پاسخ ها هدايت نمايد، از اينرو براي ساخت چنين چارچوبي پيمودن مراحل زير لازم مي باشد:
اول ) تعريف مسئله تحقيق
دوم) طرح سؤالات تحقيق
سوم) ذكر متغيرهاي مؤثر در هريك از سؤالات تحقيق
چهارم) صورتبندي فرضيه هاي هريك از سؤالات تحقيق
پنجم) تدوين مدل تحقيق
در پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه در استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی هستيم.

شکل1-2-متغیرهای تحقیق از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان
1-8- مدل تحقيق
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازماني می باشد، که جهت انجام این تحقیق از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان استفاده شده است.
متغیرهای تحقیق در قالب مدل زیر ترسیم شده است

1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق
از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است(سرمد و همکاران، 1388). در حوزه هوش هیجانی و رفتار شهروندي سازماني به صورت مجزا در جامعه های آماری مختلف تحقیقات متعددی انجام شده اما بر اساس مطالعات انجام شده تا کنون پژوهشی در زمینه بررسی تاثیر هوش هیجانی بر فرایند های مدیریت دانش در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه و به صورت مقايسه اي در 3 استان اصفهان، تهران و خراسان رضوي صورت نگرفته است که از یک جنبه موجب جدید بودن و نوآوری تحقیق حاضر شده و از سویی دیگر جهت هر چه بیشتر کاربردی بودن این تحقیق تلاش شده تا از روش هاي آماريكاربردي و مدل های نوین و به روز استفاده شود و در نهایت استفاده از منابع فارسی و لاتین جدید و به روز جنبه جديد بودن و نوآوري تحقیق حاضر را پررنگ تر می نماید.

1-10- قلمرو تحقيق
الف) قلمرو موضوعي :
اين تحقيق از لحاظ قلمرو موضوعي در حيطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مبانی سازمان مي باشد.

ب) قلمرو مکاني :
قلمرو مكاني تحقيق شامل کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه در استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی مي‌باشد .
ج) قلمرو زماني :
پژوهش حاضر از نظر قلمرو زماني مربوط به سال 1391 هجري شمسي ميباشد.

1-11- موانع ومحدودیتهای تحقیق :
هر پژوهشی همواره با مشکلات و محدودیت هایی روبرو می شود و از محدودیت های این پژوهش می توان عوامل زیر را ذکر کرد:
برخی از محققین بر اين باورند که پرسش نامه با توجه به ویژگی های منحصر به فرد نمی تواند تمایلات و نظرات افراد را بسنجد..
عدم وجود مطالعه ای جامع در این زمینه در تحقیقات مختلف داخلی و قبلي جهت استفاده محقق در تمام مراحل اجراي كار تحقيقاتي اعم از تدوين پروپوزال، تهيه پرسشنامه ، آناليز آماري و غيره از دیگر محدودیت های تحقیق حاضر می باشد.
عدم رغبت كافي برخی افراد مورد پژوهش براي پاسخگويي به سوالات كه كاملا تخصصي طرح شده، می تواند به عنوان محدودیتی دیگر تلقی شود.
از دیگر محدودیت ها می توان به محدودیت زمانی تحقیق اشاره نمود، زیرا دانشجو موظف است که بر طبق قوانین آموزش دانشگاه در خصوص سنوات تحصیلی رفتار نماید. محدویت زمانی مانع پرداختن عمیق به همه موانع مدیریت منابع انسانی و علل و پیشینه آن موانع می باشد.
با توجه به اينكه جمع آوري داده ها از 3 استان اصفهان، تهران و خراسان رضوي صورت مي گيرد، ممكن است در انجام نمونه گيري با مشكلاتي روبرو شويم.

1-12- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
1) هوش هیجانی :
هوش هيجاني يك هوش غير شناختي است كه از نظر تاريخي، ريشه در مفهوم هوش اجتماعي دارد و نخستين بار ثرانديك (1920) آن را مطرح كرد. به عقيدة ثرانديك، هوش هيجاني توانايي مهم مديريت انسانها براي عمل به شيوه‌اي خردمندانه در روابط انساني است . هوش هیجانی ، ظرفيت يا توانايي سازماندهي احساسات و عواطف خود و ديگران، براي برانگيختن، و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آن ها در روابط با ديگران است (گلمن، ۱۳۸۲ ). سالووي و ماير (1990) نخستين افرادي بودند كه هوش هيجاني را زيرمجموعه‌اي از هوش اجتماعي تعريف كردند كه شامل توانايي كنترل احساسها و هيجانهاي خويش و ديگران، تشخيص احساسها و هيجانها در خود و ديگران و استفاده از اين اطلاعات براي هدايت، تفكر و اقدامها خود فرد است .

2) رفتار شهرون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *