پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-حرکات دامنه ­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان

دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

واحدهای اراضی خاکهای محدوده مورد مطالعه

واحد اراضي  1.1

متشكل از كوههاي بسيار مرتفع با قلل تيز و كشيده و متشكل از سنگهاي آهكي دولوميت، شيل و ماسه سنگ با شيب ٥٠ تا ١٠٠ درصد كه در ارتفاع بين ٢٠٠٠ الي 4000 متر از سطح دريا قرار دارند اكثراً  بدون پوشش خاكي و يا داراي خاكهاي كم عمق همراه با برون زدگي سنگهاي بسيار زياد است از عوامل محدود كننده اراضي فوق شيب بسيار تند و عدم پوشش خاكي همراه با فرسايش بسيار زياد است كه جهت بهرهبرداري از استعداد فوق، بعد از انجام عمليات آبخيزداري و جلوگيري از فرسايش و كنترل چرا ميتواند براي چراي دام در قسمتهاي محدود از استعداد متوسط برخوردار باشد.

واحد اراضي 1.3

كوههاي جنگلي كم ارتفاع از سلسله جبال البرز با قلل مدور متشكل از ماسه سنگ و شيل آهكي بعضاً توف و سنگهاي آذرين و دگرگوني با شيب بين ٢٥ تا ٦٠ درصد و در ارتفاع ٨٠٠ متر از سطح دريا قرار گرفته و از خاكهاي اسيدي نيمه عميق تا عميق با بافت سنگين شكل گرفته بعد از عمليات عمراني، نظير جلوگيري از فرسايش و قطع بيروية جنگل و كنترل چرا از استعداد زيادي براي جنگل و چراي كنترل شده دام برخوردار خواهد شد.

 

 

واحد اراضي 1.5

كوههاي جنگلی مرتفع در سلسله جبال البرز، با قلل تيز، متشكل از سنگهاي آهكي و شيل و توف سنگهاي آذرين و دگرگوني با شيب ٥٠ تا بيش از ١٠٠ درصد و در ارتفاع ٣٠٠ تا ٢٥٠٠ متر از سطح دريا قرار دارد كه از خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق يكنواخت با بافت سنگين تشكيل شده است. از عوامل محدود كنندة اين واحد، شيب بسيار تند و آبروي كم كه بعد از عمليات جلوگيري از قطع بيرويه درختان و جلوگيري از چراي بيروية از استعداد زيادي براي بهرهبرداري از جنگل صنعتي و چراگاه مناسب دام در بعضي از مناطق برخوردار خواهد بود.

واحد اراضی 1.7

کوه های مرتفع با قلل مدور متشکل از توف ها و خاکسترها و گدازه های اسیدی آتشفشانی و یا سنگ های دگرگونی با شیب 50 تا 100 درصد و ارتفاع 2000 تا 2300 متر از سطح دریا. خاک این منطقه بسیار کم عمق تا نیمه عمق سنگلاشی با بیرون زدگی های سنگی زیاد.

واحد اراضی 4.1

دشت­های دامنه ای با شیب ملایم و کمی پستی و بلندی (با خاک نیمه عمیق تا عمیق) بر روی تشکیلات شست و گرانیت و گنیس با شیب 2 تا 5 درصد. و خاک های اسیدی نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین همراه با لکه های اکسید آهن .

واحد اراضی4.2

قسمت های پایین دشت های دامنه ای نسبتاً مسطح با شیب 5/0 تا 1 درصد با خاک های اسیدی عمیق با بافت بسیار سنگین همراه با منقوطه های رنگی .

واحد اراضی 7.2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش) با فرمت ورد