پایان نامه رایگان درباره مدیریت دانش، نظام ارزشی، نظام ارزشیابی

دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : ته است.
رؤسای دانشگاهها بیشترین امتیاز را به مؤلفه های فلسفه و اهداف مدل، مبانی نظری مدل، عنصر بینش از چارچوب ادراکی، نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد داده اند.
معاونان دانشگاهها بیشترین امتیاز را به نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد داده اند؛ و مدیران گروه بیشترین امتیاز را به مؤلفه های مراحل اجرایی مدل، و نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد داده اند؛ و سرانجام اعضای هیأت علمی عنصر دانش و مهارت از چارچوب ادراکی مدل را مورد توجه قرار داده اند.

صلواتی (1385) مدیریت دانش در سازمان های دولتی را بررسی کرده است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می توان دانش را به گونه ای مؤثر در سازمانهای دولتی ایران مدیریت کرد؟ از نظر او برای مدیریت دانش مؤثر عوامل کلیدی عبارتند از: استراتژی مدیریت دانش، حمایت مدیریت ارشد سازمان، وجود مدیر ارشد دانش، وجود یک زیر ساخت مدیریت دانش، آنتولوژی های دانش و مخازن دانش، ابزارها وسیستم های مدیریت دانش، تشویق تسهیم دانش و فرهنگ حمایتی مخصوصاً درس های آموخته شده از شرکت هایی که در پیاده سازی مدیریت دانش تجربه دارند.

مقدمه
تحقيق را ميتوان تلاشي منظم و سازمان يافته براي بررسي مساله اي خاص كه به يك راه حل نياز دارد توصيف كرد و شامل گام‏هايي است كه طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخ‏هايي براي مساله مورد علاقه ما در محيط كاري بدست آيد ( سكاران ، ترجمه صائبي – شيرازي ،1384)
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود (ايران نژاد پاريزي، 1378).
از جمله ويژگي هاي مطالعة علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي‌باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدف ها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است (خاکي ،1379 ).
تحقيق را به دو منظور متفاوت انجام مي‌دهند. نخست حل مشكلاتي كه در حال حاضر در محل كار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ي دانش بشري در زمينه‌ي خاصي كه مورد علاقه‌ي محقق است.
هنگامي كه با هدف برخورداري از نتايج يافته‌ها براي حل مسائل موجود در سازمان به تحقيق مي‌پردازيم آن را” تحقيق كاربردي”58 مي‌ناميم. اما وقتي اساساً براي بهبود درك خود مسائل بخصوصي كه به طور معمول در محيط‌هاي سازماني روي مي‌دهند و نيز چگونگي حل آنها تحقيق مي‌كنيم آن را تحقيق بنيادي يا پايه‌اي149 مي‌خوانيم كه تحقيق محض نيز ناميده مي شود. يافته‌هاي چنين تحقيقي به افزايش دانش در زمينه‌هاي مختلف مديريت كمك مي‌كند (سكاران ، ترجمه صائبي – شيرازي ،1384) .
در اين فصل كليه مراحل روش شناسي تحقيق شامل: روش تحقيق، جامعه آماري مورد مطالعه، نمونه آماري، ابزار جمع آوري اطلاعات ، اعتبار يابي ابزار پژوهش، روش تجزيه وتحليل داده ها و آزمون هاي آماري استفاده شده، مورد بررسي قرار گرفته است.

3-1- روش تحقيق
پژوهش علمي فرآيند بررسي نظام يافته، كنترل شده، و تجربي پديده‌هايي است كه روابط بين آن‌ها از طريق فرضيه و نظريه هدايت مي‌شود. در انجام پژوهش ابتدا بایستی با توجه به هدف مورد نظر سوالات و فرضیه‌هایی را مطرح نموده، و پس از بررسی و انتخاب روش مناسب به جستجوی پاسخ سوالات، یا به عبارتی آزمون فرضیات مطرح شده پرداخت. جهت پاسخ‌گويي به سوالات پژوهشي و يا فرضيه‌هاي مطرح شده، داده‌هايی بايد جمع‌آوري شده و مورد تجزيه و تحليل و تفسير قرار گيرند. به اين فرآيند تبديل داده‌ها به اطلاعات، روش تحقيق گفته مي شود(بازرگان و همکاران،1390). در انتخاب نوع روش تحقيق حتماً بايد در نظر داشت كه چه كساني در ارتباط با تحقيق تصميم گيرنده به حساب مي‌آيند؛ و اين كه كاربردهاي تحقيق براي چه افرادي و با چه ديدگاه‌هايي است، تا تحقيق با مشكل عدم كارآمدي مواجه روبرو نشود (علي احمدي و سعيد نهايي، 1386). نوع شناسي تحقيق، روش را براي روش شناسي آن مهيا مي‌كند (علی احمدي و سعيد نهايي، 1386). ويژگي هاي اين تحقيق به طورخلاصه به شرح زيراست:
الف) ازلحاظ عده محققان: تحقيقي فردي است (به اين معني كه تنهايك نفر موضوعي را براي پژوهش و بررسي انتخاب نموده و به ادامه راه تارسيدن به مقصدمي پردازد).
ب) از لحاظ ارزش علمي: تحقيقي عمقي است ( دراين نوع تحقيق هدف غايي كشف حقيقت است و دراين راستا به بررسي روابط همبستگي يا علت و معلولي پرداخته مي‌شود).
ج) از لحاظ هدف تحقيق: تحقيقات علمي را بر اساس هدف تحقيق به سه دسته تقسيم مي كنند: تحقيقات بنيادي، كاربردي و تحقيق و توسعه (بازرگان و همکاران، 1390). تحقيق حاضر نیز قصد دارد تا به ” بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندر عباس” بپردازد و از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي مي باشد.
د) از لحاظ روش تحقيق: از آنجایی که در تحقیق حاضر هدف ما نیز ” بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندر عباس می باشد. تحقيقي توصيفي است (درتحقيق توصيفي،آنچه هست توصيف وتفسير شده وكانون توجه محقق شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرآيند‌هاي جاري، آثارمشهود و يا روند‌هاي درحال گسترش مي باشد. تمركزاصلي در ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *