ماه: آگوست 2016

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : با مطالعه چگونگی تقسیمات محله ای در ادوار مختلف و ارائه شاخصهای مناسب جهت محله بندی، در مسیر افزایش هویت محله ها و در نتیجه افزایش مشارکت مردم محله و سرمایه ی اجتماعی …

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : ضرورت بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای: اولين و مهمترين گام در هر نوع برنامه ريزي محيطي تعيين محدوده ي برنامه ريزي و تشخيص واحدهاي تشكيل دهنده ي آن است. در واقع اساس توزيع …

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : در یک دسته بندی کلی از تغییر و تحولات محله متاثر از مدرنیسم و شهرنشینی شتابان، مهمترین موارد به قرار زیر خواهد بود: تحول کالبدی و کارکردی عناصر تشکیل دهنده ساختار محله (شبکه …

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : ب_ اجراي عمليات آپارتمان سازي بر روي عرصه هاي ساختمانهاي قديمي و فرسوده در بافت محله هاي شهري، كه عمدتاً توسط بخش خصوصي و در قالب نوعي سوداگري مسكن انجام گرفته و مي …

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : دوران معاصر[1]: ساخت شهرهای ایران در دوره معاصر و با رویکرد شبه مدرن در زندگی شهروندان به طور غریبی در جهت دور شدن از پیوند با مواریث فرهنگی بوده است (منصوری، 1379: 22). …

پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : دوران پس از انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی از منظر تحولات شهر وشهر نشینی به طور عام و محله ها به طور خاص، نقطه عطفی در تحولات کالبدی و عملکردی، همچنین اقتصادی و اجتماعی …

پایان نامه ارشد -تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : پدیده های ناشی از رشد صنایع و گسترش مدرنیته موجب تحول در نظام شکل گیری و ساخت اجتماعی و اقتصادی محله های شهری شد. به این معنا که دیگر همانند دوره های قبل …

دانلود پایان نامه -تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : در سال 1316، برج و باروی شهر فرو ریخت و به جای آن خیابانهایی کشیده می شود و بافتهای خالی اطراف شهر با خیابانهای کشی هایی مستقیم و شطرنجی پر می گردد و …

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : احداث خیابانهای سواره رو در تهران و همچنین تصویب قانون بلدیه در سال 1309 از جمله نخستین گام های تقسیم شهری بوده است. توسعه تهران از سال 1347 و به دنبال اولین طرح …

دانلود پایان نامه ارشد-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : در این دوران در مراکز محله، میدانچه ای بوده که در اطراف آن سرویسهای مسجد، حمام، مدرسه و مغازه وجود داشته و محله های سنتی در کنار دو عنصر مسجد جامع و بازار …