ماه: مارس 2020

ارتباط بين مسئوليت اجتماعی و تصوير فروشگاه نزد خرده فروش

در ادبيات خرده فروشی يک توافق عمومی وجود دارد که نشان ميدهد تصوير فروشگاه: “راهی است که منجر به درک فروشگاه توسط خريداران می شو”.(Pen & Zinkhan, 2006, 231) و ويژگی کاربردی است که يک فروشگاه مورد ارزيابی ساير فروشگاه ها قرار مي گيرد. (Bloemer & DeReyter, 1998,501) در اين جا دو مفهوم توانايی شرکت …

مدیریت محله به عنوان نهاد اجتماعی در سطح محلی:

  پس از طرح برخی انتقادات نسبت به ناکارآمدی و عدم تخصص گرایی در انجمن­های شورایاری، مدیریت شهر تهران برآن شد تا الگوی جدیدی را برای مدیریت در سطح محلات طراحی کند. بدین ترتیب طرح مدیریت محله که ترکیبی از الگوی شورایاری ها و کارگروه های تخصصی محلی را شامل می شود، برای مدیریت در …

راهبردهاي نظام تأمین اجتماعی

  به گزارش معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی (1390)، به طور كلي جهت ارائه حمایت‌های تأمین اجتماعي راهبردهاي گوناگوني مورد استفاده قرار گرفته است كه اين راهبردها معمولاً متأثر از عوامل اجتماعي، اقتصادي و سياسي حاكم بر جامعه است. در ادامه گزارش به اختصار به برخي از راهبردها اشاره خواهد شد: ۱- بیمه‌های …

تحصیل نفع توسط افراد عهده دار وظیفه سرپرستی و مدیریت در سازمان دولتی و عمومی

بر اساس ماده 602 « هریک از کارمندان ، کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریتی و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که با مباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازانت مربوطه به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم …

تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه

تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه ماده 280- عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم …

بهترین کلاچ اتوماتیک کدام است ؟

بهترین کلاچ اتوماتیک کدام است ؟     جی پی اس و یا ردیاب خودرو ، دستگاهی کوچک است که داخل وسیله نقلیه سبک و یا سنگین نصب و مخفی می شود. در هنگام سرقت و یا انحراف از مسیر توسط راننده آن، مالک خودرو میتواند از راه دور توسط اپلیکیشن موبایل و یا کامپیوتر،مکان …