ماه: نوامبر 2018

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، ارائه خدمات، رشد شرکت، بازنشستگی

است، انتظار می رود امتیاز بالایی را از این قسمت کسب نماید. نمایشگر ۴.۷۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه ایران ردیف فرصت های محیطی وزن امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار ۱ شکستن بازار تعرفه ۴ ۰.۲۵ ۱ ۲ بکر بودن بخش وسیعی از بازار ۴ ۰.۱۵ ۰.۶ ۳ تصویب مصوبات مجلس در رابطه …

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، رقابت پذیری، بازنشستگی، ساختار اجتماعی

کارگزاری مستقل ۳ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۱۲ تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی ۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۱۳ ترویج فرهنگ بیمه ۳ ۰.۱۱ ۰.۳۳ ۱۴ حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه ۴ ۰.۰۴ ۰.۱۶ ۱۵ رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری ۴ ۰.۱۲ ۰.۴۸ …

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، بازنشستگی، ساختار اجتماعی، فارغ التحصیلان

کسب نموده اند ۱.۳۴ است، در صورتی که این امتیاز برای شرکت های خصوصی، ۱.۵۲۱ است. بنابراین فرضیه فرعی دوم مبنی بر این که شرکت های خصوصی می توانند پاسخ مناسب تری به ضعف های درون سازمانی نسبت به شرکت های دولتی در تدوین استراتژی دهند، تایید می شود. ۳.۱.۵ فرضیه فرعی سوم فرضیه فرعی …

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، بهره بردار، تحقیق و توسعه، عملکرد نمایندگی

سپاری ۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۱ عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها ۲ ۰.۱ ۰.۲ ۱۲ تعداد بالای پرسنل ۱ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۱۳ حجم بالای هزینه ها ۲ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۱۴ عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی ۲ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۱۵ زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان ۲ …

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، ارائه خدمات، آموزش منابع انسانی، تکنولوژی

ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری ۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۱ عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها ۱ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۱۲ تعداد بالای پرسنل ۲ ۰.۰۵ ۰.۱ ۱۳ حجم بالای هزینه ها ۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۴ عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی ۲ …

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، تکنولوژی، تحقیق و توسعه

انسانی ۳ ۰.۰۴۵ ۰.۱۳۵ ۷ تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی ۳ ۰.۰۸۰ ۰.۲۴ ۸ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان ۳ ۰.۱۰۰ ۰.۳ ۹ ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان ۳ ۰.۰۸۰ ۰.۲۴ ۱۰ بهره گیری مناسب از سامانه CRM ۳ ۰.۰۶۰ ۰.۱۸ ۱۱ کاهش هزینه های اداری ۳ ۰.۰۸۰ ۰.۲۴ …

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، بیمه ایران، CRM، بیمه البرز

بازارایابی ۳ ۰.۰۴۵ ۰.۱۳۵ ۵ قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی ۳ ۰.۰۵۰ ۰.۱۵ ۶ انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان ۳ ۰.۰۳۰ ۰.۰۹ ۷ بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب ۳ ۰.۱۲۵ ۰.۳۷۵ ۸ فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی ۳ …

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، سرمایه گذاری، صورت های مالی، بخش بندی

داران ۳ ۰.۱۰۰ ۰.۳   جمع   ۱.۰۰۰ ۳.۱۱ شرکت بیمه نوین نیز نقاط قوت پر رنگ تری در زمینه های بخش بندی بازار، پوشش اتکایی مناسب، آموزش منابع انسانی، کاهش هزینه های اداری و سرمایه گذاری مناسب اندوخته های ریاضی و هم چنین صورت های مالی شفاف دارد. امتیازی که شرکت بیمه نوین به …

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، صنعت بیمه، پاسخ گویی، بیمه کارآفرین

شرکت های خصوصی برخوردارند. نمایشگر ۴.۱۱ فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی سابقه خدمت فراوانی درصد فراوانی ۵ تا ۱۰ سال ۲ ۴ ۱۰ تا ۱۵ سال ۳ ۶ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵ ۱۰ ۲۰ تا ۲۵ سال ۱۲ ۲۴ ۲۵ تا ۳۰ سال ۱۵ ۳۰ ۳۰ …

دانلود تحقیق با موضوع سابقه خدمت، شرکت سهامی، بخش خصوصی، صنعت بیمه

۱۳۳۸ توسط بخش خصوصی تاسیس و در مدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید این شرکت در سال ۱۳۸۳ موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001-2000  در سیستم مدیریت کیفیت شده است . این شرکت در سال ۱۳۸۳ ، ۸۴، ۸۵ توانست در میان بانک ها و …