دانلود پایان نامه ارشد-بررسی مناسبات شهررشت

دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

مجتمع هاي كوچك شكل گرفته اطراف راه- مزرعه ها

ورازگاه و طالم سه شنبه در جنوب شرق، سراوندان و پاچكنار، كيژده، بيجاربنه، لچه گوراب، گوراب  سر در شرق، ويشكا سوقه و پيشه ور شمال شرق، خاجان و گ رفم و فخب در شمال، گراكه و منگوده و ترازكوه در شمال غرب از مجتمع هاي روستائي اند كه به شكل خطي در ا طراف معابر روستائي شكل گرفته اند.

 

واحدهاي پراكنده سكونتي در مزارع

كه عمدتاً در بخش هاي شرق، شمال و غرب شهر پراكنده اند و نمونه هائي از آنها در ذيل آورده شده است.

با توجه به موارد فوق از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 176 نفرمعتقدند که توسعه شهر رشت به روستاهای پیرامون بسیارزیاد کشیده شده  و 199نفر زیاد را بیان می کنند. بنابراین با توجه به جدول زیر 43.9 درصد معتقدند که توسعه شهر رشت به روستاهای پیرامون بسیارزیاد کشیده شده  و 53.1 درصد زیاد را بیان می کنند.

16- مناسبات  شهر رشت و روستاهای پیرامون مشکلات بوجود آمده دردهستان پیربازار

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 109نفر از پاسخ دهندگان معتقدند که مناسبات  شهر رشت و روستاهای پیرامون مشکلات بسیار زیادی  دردهستان پیربازار بوجود آورده، 230 نفر زیاد، 25نفر متوسط و 11 نفر کم بیان نموده اند. بنابراین با توجه به جدول زیر 29.1 درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون مشکلات بسیار زیادی دردهستان پیربازار بوجود آورده، 61.3 درصد زیاد، 6. 6 درصد متوسط و 2.9 درصد کم را بیان نموده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی تحقیق سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون نقش دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند رابطه بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار) با فرمت ورد