پایان نامه رایگان با موضوع (فاز، C:، گیرنده)، دهنده)

دانلود پایان نامه

دستیابی به درصدهای استخراج بالایی می‌شود. همچنین درصد بازیابی آنالیت نیز توسط معادله زیر قابل محاسبه است:
(۴-۴)
Ci: غلظت اولیه آنالیت در محلول نمونه
Va: حجم محلول آبی نمونه (فاز دهنده)
: حجم حلال آلی (فاز گیرنده)
C: غلظت آنالیت در فاز گیرنده در پایان استخراج.
در LPME دو فازی، بازیابی واقعی کمتر از مقدار محاسبه شده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *