دسته‌بندی نشده

مقاله رشته جغرافی در مورد شهری، حکومت، حکومتی، حکمروایی

توسعه کلان شهری را تحت تاثیرسو قرار دهد, فقدان هر گونه عاملی که نمایندگی منافع کلان شهری را به عهده داشته باشد و انجام منطقه بندی های انحصاری .عواقب این مسائل , اگر در مناطق کلان شهری شرایط زیر وجود داشته باشد , بسیار شدید خواهد بود : الف )تعداد شهردار ی ها بسیار زیاد …

مقاله جغرافیا با موضوع شهری، راهبردی، حکومتی، حکومت

استراتژی می‌نامند. استراتژی، به فرایند تعیین مأموریت‌ها، مقاصد و هدف‌های اساسی و بلندمدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف‌های ریز سازمان می‌پردازد (تامپسون، ۱۹۹۵؛ نقل در: حمیدی زاده). بنابراین هر استراتژی دارای سه ویژگی اساسی می‌باشد:تأثیرات بلندمدت دارد. در محیط رقابتی است. جنبه حیاتی دارد.5. سایر مراحل: پس …

تحقیق جغرافیا در مورد شهری، استراتژیک، حکومت، شهروندان

هماهنگ کردن آن در پرتو جریان اطلاع رسانی از طریق مشاوره مهارت در برقراری ارتباط با گروه هایی متنوع , گوش فرادان به بیان مقایسه روشن و منظم نیازها و الویت های گروه های مختلف ذی نفع در برنامه , برقراری هماهنگ از طریق مذاکره و شناخت طرفین و جلب اعتماد گروه های مختلف متن …

مقاله جغرافیا درباره تعهد، مشورتی، حکومت، موکلان

می‌کشند.4. مشارکت به خاطر انگیزه‌های مادی : مردم تنها با واکنش نسبت به انگیزه‌های مادی مشارکت می‌نمایند. مثلا در مقابل عرضه‌ی کار، پول یا غذا دریافت می‌نمایند و یا مثلا در پروژه‌های خودیاری به شرط عرضه‌ی نیروی کار و ایجاد ساختمان، زمین و خدمات دریافت می‌نمایند.5. اطلاعات‌دهی و مشورت کردن : نظرات مردم جهت تامین …

تحقیق رشته جغرافیا با موضوع شهروندان، سیاست، مردمی، شهری

)متشکل شده اند و هدف این بخش همیاری و خود اتکایی است (لاله پور : 1386 :65 ).دسترسی کافی به اطلاعات همیشه پیش شرط مشارکت است (نجاتی حسینی , 1383 : 179 ).2-4-12-ضروت و اهمیت مشارکت اهمیت مشارکت را می توان این گونه بیان داشت که : 1- بی تردید , سیاست گذاری و مدیریت …

مقاله در مورد شهری، شفافیت، شهروندان، حکمرانی

ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تقویت می کند . شفافیت , یکی از شروط اساسی برای جهت گیری اداره اشخاص است که این اداره , برای ایجاد جامعه مردم سالار نقش حیاتی دارد . این مبنای شفافیت برنظریه های دموکراسی مشورتی تکیه دارد که …

شفافیت، “، آزادی، اسنادی

تثبیت نتیجه وجود و عملکرد یک رژیم نظم است (شکویی 165-159 : 1382 ). متن کامل در sabzfile.com ت- جمع بندی و مقایسه جمع بندی و مقایسه دیدگاه های نظری موجود در زمینه مبانی و مولفه های تبیین کننده نظام قدرت و حکومت شهری وکلان شهری در جدول شماره یک تنظیم و ارائه شده است …

شهری، حکومت، حکمروایی، رویکرد

پویایی و پاسخ گویی به تغییراتمنبع(گلی پور ،1391) 2-3-6-اهداف حکمروایی خوب شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب هدف اصلی اهداف خرد منبع(گلی پور ،1391) 2-3-7-مراحل اجرای حکم روایی خوب یک حکمرانی خوب از یک مجموعه به وجود می اید .این حکم روایی خوب در برخی از کشور ها حالت اجرایی به خود گرفته است . از جمله …

مقاله رشته جغرافیا با موضوع شهری، شهروندان، حکمرانی، حکمروایی

در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید حکومتی می داند , بانک جهانی از موضع اثر حکمرانی خوب بررشد اقتصادی به آن می نگرد , برنامه توسعه سازمان ملل متحد آن …

پایان نامه درباره حکومت، شهری، حکمروایی، حکمرانی

مشارکت مدنی در فرایندهای تصمیم گیری است ( هابیتات , 2001 : 372 ). حکمروایی روشی برای تنظیم روابط اجتماعی در بین حوزه های خصوصی و سیاسی است که دستیابی به توسعه پایدار را ممکن می کند . هایدن سه شرط نفوذ و نظارت شهروندان , رهبریت پاسخگو و مسئول و معامله به مثل اجتماعی …