مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۷

هـ) عقل در حقوق جزایی اسلامهم در روایات و هم درکلمات فقهاء از عقل به عنوان شرط اساسی استحقاق مجازات های حد و قصاص یاد شده است. حتی در استحقاق تعزیر که به اجماع فقهاء بلوغ و رشد ضرورت ندارد، نزد برخی فقهاء عقل شرط ضروری محسوب می شود۱٫ اما ادامه مطلب…

ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)

دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد «M.A»گرایش: زبان و ادبیات فارسیعنوان:ادبیات زنانه در آثار(میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)استاد راهنما:دکتر سعید خیرخواهنگارش:منیژه رشیدیشهریور ۱۳۹۳ تقدیم بهآنان که راه دانش و آگاهی را به من آموختندوروانم را با نور معرفت روشن کردند.سپاسگزاریبا سپاس از استادان ادامه مطلب…

مطالعه رابطه بین محافطه¬کاری حسابداری، بازده سرمایه¬گذاری و مالکیت نهادی- قسمت ۷

۲-۲-۲-۶-۲-اهرم مالی   یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایه­­گذاری شرکت، اهرم مالی است. با افزایش اهرم مالی، ریسک مالی افزایش می­یابد. شرکت­­های با اهرم مالی بالاتر هزینه تأمین مالی خارجی بیش­تری خواهند داشت، بنابراین، این شرکت­ها مخارج سرمایه­­ای کم­­تری خواهند داشت (ایشیدا و ایتو، ۲۰۱۳).   دانلود متن کامل ادامه مطلب…