پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع مهر،

ندارد، زیرا همان گونه که مرد احتیاج به زن دارد، زن هم به وجود مرد نیازمند است و آفرینش، آن‌ها به‌یکدیگر محتاج خلق کرده و در این احتیاج هر دوی آن‌ها وضع مساوی دارند، لذا الزام‌ یکی به دادن وجه به دیگری بلادلیل خواهد بود. دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق مسئولیت‌های …

منبع تحقیق با موضوع مسوولیت کیفری

الْأُخْرى‏}شهادت دو زن به منزله‌یک مرد است تا اگر بخاطر مشغله کارهای خانه،‌تربیت بچه و مشکلات مادری،‌یکی از آن دو موضوع را فراموش کرد. دیگری آن را متذکر شود زیرا ممکن است زن بر اثر کارهای خانه صحنه ای را که دیده فراموش کند و‌یا این که احساساتش به او اجازه بیان واقعیت را ندهد.گر …

منبع تحقیق با موضوع حقوق بشر

امثال آن، تنها به وسیله دو مرد اثبات می‌شود. در مورد اثبات زنا نیز اکثر فقهای عامه شهادت زن را مستقلاً برای اثبات زنا کافی نمی‌دانند و معتقدند که در این مورد فقط شهادت چهار مرد لازم است در نزد فقهای شیعه، اگر تعداد شهود مرد از چهار نفر کمتر باشد با شهادت سه مرد …

منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری

از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی به میان نیامده است. از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت آن از قول معصوم× است، نبودن چنین حکمی‌در متون اولیه ای که برای نقل احکام وارده از سوی معصومین × تدوین شده، وجود اجماع معتبر را قویاً مورد‌تردید قرار می‌دهد؛ زیرا حجیت اجماع به لحاظ …

منبع تحقیق با موضوع نفقه

مزبور، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس‌یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…».      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق مطابق ماده 642 ق.م.ا،‌ترک انفاق جرم محسوب شده و علاوه بر حق زوجه برای مراجعه به دادگاه‌های خانواده، …

منبع تحقیق با موضوع حقوق بشر

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق زمآن‌ها و شرایط متفاوت می‌توان پذیرفت اما کلیت و عمومیت ندارد.بنابراین، وجود این قانون و رخصت به تعدد زوجات رخصتی واقع‌بینانه است و جز سوء استفاده‌هائی که در مواردی، از این قانون می‌کنند و بدون دوراندیشی دست به این کار می‌زنند و خود و خانواده خود …

منبع تحقیق با موضوع وکالت در طلاق

و اخلاق مقرر داشته است، جنبه‌ی نوعی و شخصی را با هم دارد و دادگاه باید به همه‌ی عوامل انسانی و عرفی توجه کند.با توجه به مطالبی که بیان شد حق جنسی شوهر را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد: جنبه‌ی نخست که در اصطلاح فقها از آن با عنوان حق تمکین‌یاد می‌شود، به این …

منبع تحقیق با موضوع حقوق بشر

آن است که در شرایط نامساوی فرق گذاشته شود. تساوی شخصیت زن و مرد، با تشابه کامل حقوق آنان ملازمه ندارد و عدالت همواره مقتضی تشابه نیست. روح قرآن و اسلام، دعوت به عدالت است. و عدالت از اهداف و مبانی احکام اسلام محسوب می‌شود.بنابراین توجه کردن به تفاوت‌های جسمی‌و روحی زن خود عدالت و …

منبع تحقیق با موضوع حقوق بشر

مشترک معنوی دانست، میان مصادیقی که دارا است. بین حق و حکم فرق وجود دارد. جمع حق، حقوق است. حقوق در شرع مقدس اسلام، تقسیم می‌شود به: الف) حقوق الهی‌یا حق الله. ب) حقوق مردم‌یا حق الناس. ج ) حقوق مشترک بین حق الله و حق الناس.مجازاتتعریف لغوی: پاداش نیکی‌یا بدی را دادن، سزای بدی …

دانلود مقاله با موضوع مجنونه

روایت مذکور که فرمودند اگر لذت نمی‌فهمید مزتکب زنا نمی‌شد به این مطلب اشاره دارد که آن دیوانه در حال هوشیاری مرتکب زنا شده است لذا قول صحیح‌تر در مسئله این است که به دیوانه حد نمی‌زنند مضافاً اینکه در مقابل روایت ابان ادله خاصی که در آن‌ها به استناد جنون حد زنا هم از …