پایان نامه حقوق دانشگاهی : ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله

ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله این قاعده که در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که پایه آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن است اگـر کـافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده است یا سخنی گفته است یا اعتقادی داشـته اسـت کـه در اسـلام آثـار زیانبـار یـا عقوبت دارد با …

خرید اینترنتی فایل پایان نامه حقوق : محرومیت از حق زوجیت

محرومیت از حق زوجیت دومین مجازات تبعی ناشی از محکومیت به جرم ارتداد سلب حق زوجیت از مرد یا زنی است که به ارتداد فطری یا ملی محکومیت یافته است، روایتی است از امام صادق ( ع) که فرمودند: «المرتد عـن الاسـلام تعـزل عنـه امراتـه و لا توکـل  ذبیحته و یستاب ثلاثه ایا م فان …

پایان نامه حقوق : تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه ۱- اقسام اعاده حیثیت ۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از …

پذیرش شهادت پس از توبه

۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه از دیگر روایاتی که در این باب موجود است می توان به احادیث ذیل اشاره نمود: « ابن سنان قال : سالت عن ابا عبداالله عن المحدود انا تاب اتقبل شهادته ؛فقال اذا تاب توبته ان یرجـع ممـا قـال و یکـذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فانا فعل …

پایان نامه مجازات تبعی

مجازات تبعی قانونگذار هر کشوری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه معمولاً مجازات هایی را تدوین می کننـد و بـا در نظـر گـرفتن نسبت موجود میان مجازاتهـا مـی تـوان آنهـا را بـه سـه طبقـه تقـسیم کـرد. مجازاتهـای اصـلی، مجازاتهـای تکمیلـی، و مجازاتهای تبعی،   دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد   «اثری …

ارتباط بين مسئوليت اجتماعی و تصوير فروشگاه نزد خرده فروش

در ادبيات خرده فروشی يک توافق عمومی وجود دارد که نشان ميدهد تصوير فروشگاه: “راهی است که منجر به درک فروشگاه توسط خريداران می شو”.(Pen & Zinkhan, 2006, 231) و ويژگی کاربردی است که يک فروشگاه مورد ارزيابی ساير فروشگاه ها قرار مي گيرد. (Bloemer & DeReyter, 1998,501) در اين جا دو مفهوم توانايی شرکت …

مدیریت محله به عنوان نهاد اجتماعی در سطح محلی:

  پس از طرح برخی انتقادات نسبت به ناکارآمدی و عدم تخصص گرایی در انجمن­های شورایاری، مدیریت شهر تهران برآن شد تا الگوی جدیدی را برای مدیریت در سطح محلات طراحی کند. بدین ترتیب طرح مدیریت محله که ترکیبی از الگوی شورایاری ها و کارگروه های تخصصی محلی را شامل می شود، برای مدیریت در …

راهبردهاي نظام تأمین اجتماعی

  به گزارش معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی (1390)، به طور كلي جهت ارائه حمایت‌های تأمین اجتماعي راهبردهاي گوناگوني مورد استفاده قرار گرفته است كه اين راهبردها معمولاً متأثر از عوامل اجتماعي، اقتصادي و سياسي حاكم بر جامعه است. در ادامه گزارش به اختصار به برخي از راهبردها اشاره خواهد شد: ۱- بیمه‌های …

تحصیل نفع توسط افراد عهده دار وظیفه سرپرستی و مدیریت در سازمان دولتی و عمومی

بر اساس ماده 602 « هریک از کارمندان ، کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریتی و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که با مباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازانت مربوطه به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم …

تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه

تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه ماده 280- عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم …