طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت …

فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت( که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند) رشوه‌های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند. فساد فردی: موارد استثنائی وجود دارد که فساد رخ می‌دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۸

EF Economic freedom index شاخص آزادی اقتصادی با توجه به توضیح نظری در اقتصاد و علوم سیاسی، همانطور که در بالا اشاره شد، انتظار میرود علامت ۱β،۴β،۵β،۶β،۷β منفی و علامت۲β،۳β مثبت باشند.کشورهای: ایران، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه، فنلاند، ازبکستان،تاجیکستان،ارمنستان،آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، نیجریه ادامه مطلب…

علمی : بررسی رابطه ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس- قسمت …

شایعه سازی و بهتان زدن به سازمان، گروگانگیری مدیران سازمان و اخذ رشوه از سازمان توسط عوامل ذی نفوذ محیطی، جعل محصولات توسط رقبا، اعتصاب، تحریم، آدمکشی برای اخذ امتیازات غیر قانونی، داخلی خارجی فردی و اجتماعی- سازمانیانواع بحران ها در آموزش و پرورشدر دنیای امروز بسیاری از سازمان ها ادامه مطلب…