بایگانی برچسب: اعاده حیثیت

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع  انواع ضرر و زیان

 انواع ضرر و زیان       ۳ -۱– ضرر و زیان مادی و معنوی. – بعضی از دانشمندان ضرر و زیان را به سه گروه تقسیم می کنند:۱-– ضرر و زیان مادی، ۲- ضرر و زیان جسمانی و ۳- ضرر و زیان معنوی.عده ای ضرر و زیان جسمانی را جزئی از ضرر و زیان …

پایان نامه قابلیت عفو توسط امام

۷-۴ قابلیت عفو توسط امام یکی دیگر از آثار توبه مربوط به اثر توبه پس از اثبات جرم می باشد که در این صورت همانگونه که بیـان کـردیم توبـه عامل سقوط مجازات نیست بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید …

خرید اینترنتی فایل پایان نامه حقوق : محرومیت از حق زوجیت

محرومیت از حق زوجیت دومین مجازات تبعی ناشی از محکومیت به جرم ارتداد سلب حق زوجیت از مرد یا زنی است که به ارتداد فطری یا ملی محکومیت یافته است، روایتی است از امام صادق ( ع) که فرمودند: «المرتد عـن الاسـلام تعـزل عنـه امراتـه و لا توکـل  ذبیحته و یستاب ثلاثه ایا م فان …

پایان نامه حقوق : تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه ۱- اقسام اعاده حیثیت ۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از …

پذیرش شهادت پس از توبه

۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه از دیگر روایاتی که در این باب موجود است می توان به احادیث ذیل اشاره نمود: « ابن سنان قال : سالت عن ابا عبداالله عن المحدود انا تاب اتقبل شهادته ؛فقال اذا تاب توبته ان یرجـع ممـا قـال و یکـذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فانا فعل …

پایان نامه مجازات تبعی

مجازات تبعی قانونگذار هر کشوری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه معمولاً مجازات هایی را تدوین می کننـد و بـا در نظـر گـرفتن نسبت موجود میان مجازاتهـا مـی تـوان آنهـا را بـه سـه طبقـه تقـسیم کـرد. مجازاتهـای اصـلی، مجازاتهـای تکمیلـی، و مجازاتهای تبعی،   دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد   «اثری …