طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت ۱۸

فساد اداری با اعمال تاکتیک ها و روش های مختلفی جلوه گر می‌شود از جمله: عدم رعایت نظم و انضباط اداری قبول هرگونه هدیه آشکار و پنهان افشای اسرار اداری تاخیر و تعجیل در ورود و خروج اداری ایجاد بدبینی و تشویق و تخریب روحیه اشتغال به امور غیر اداری ادامه مطلب…

متن کامل – تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۱۱

۲- شناسایی انواع روشهای بهکار گرفته شده توسط دولتها در پیشگیری و مجازات متهمان.۳- ارائه توصیههای کاربردی به منظور چگونگی مقابله عملی با فساد و ایجاد نهادهایی با میزان تحمل صفر در مقابل انجام هرگونه فساد.یافتههای این پژوهش در نتیجه مصاحبه با ۳۰ نفر که ۲۵ نفر از آنها افراد ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۸

EF Economic freedom index شاخص آزادی اقتصادی با توجه به توضیح نظری در اقتصاد و علوم سیاسی، همانطور که در بالا اشاره شد، انتظار میرود علامت ۱β،۴β،۵β،۶β،۷β منفی و علامت۲β،۳β مثبت باشند.کشورهای: ایران، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه، فنلاند، ازبکستان،تاجیکستان،ارمنستان،آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، نیجریه ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۹

۲-۳-۲- مالیات سیستم مالیاتی که قوانین آن روشن و شفاف باشد و به مذاکره میان مالیاتدهندگان و ارزیابان مالیاتی نیازی نداشته باشد، اغلب فساد کمتری در جامعه ایجاد میکند، اما هنگامی که فهم قوانین مالیاتی بسیار دشوار باشد و آن را به سختی بتوان تفسیر کرد مالیات دهندگان و ارزیابان ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان …

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۳ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………………………………………..۱۲۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱-۵ سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱-۶ تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی تخصصی……………………………………………………………………………..۱۵فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲-۱ ادبیات و مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲-۲ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۹فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۳-۱شرح کامل روش اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………۲۲۳-۲ شرح روش و ابزار گردآوری داده ادامه مطلب…

بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان ۲۰ شرکت دولتی …

برداشت ذهنی از سودمندی ، احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درباره مفید بودن انواع فناوری های اطلاعاتی در دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است بدین ترتیب که هرچه این فناوری ها عملکرد کاری آنها را در بستر سازمانی بهبود بخشد مفیدتر بوده و در نتیجه بیشتر مورد ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان ۲۰ شرکت …

-عدم یکپارچگی بین واحدهای روشی در زمینه فناوری-کار فرمایی بخش دولتی-نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی-کوشش دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی-ضریب پایین نفوذ اینترنت-مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (حسن پور و قروقچی، ۱۳۸۵ ).-بسیاری از ادامه مطلب…

بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان ۲۰ شرکت …

هیچ کس نمی تواند منابع استفاده از تکنولوژی اطلاعات را انکار کند. تاثیر تکنولوژی اطلاعات در بخش دولتی و خصوصی کاملاً مشخص و مستند بوده و تحقیقات آکادمیک در تایید این مساله فراوان می باشد (۲۰۰۹، cooper& Gallagher) .مسئله ای که با آن روبرو هستیم این است که چرا در ادامه مطلب…

بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان ۲۰ شرکت دولتی …

۳-۴- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………۳-۵- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….۳-۶- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..۳-۷- روش ابزار و گرداوری دادهها و اطلاعات………………………………………………………………….۳-۸- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….۳-۹- روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۳-۱۰- پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری دادههای تحقیق…………………………………………………………………………………۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۴-۲- توصیف متغیرها……………………………………………………………………………………………۴-۳- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………فصل پنجم: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۵-۲- نتایج………………………………………………………………………………………………………۵-۳- پیشنهادات مرتبط با تحقیق………………………………………………………………………………….۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..اسامی شرکتهای دولتی………………………………………………………………………………………….پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….منابع ادامه مطلب…