طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت …

علل اجتماعی عبارتند از: تبعیت از علقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و تقید به ضوابط عینی. مشروعیت اندک دولت سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی (ربیعی، ۱۳۸۳، ۴۱) اکثر منابع علل عمده شکل گیری فساد را چهار مورد می‌دانند که ادامه مطلب…

بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۲۱

موضع گیری پیرامون بیداری اسلامیترکیه و تونس: شروع تحولات اخیر در منطقه در ابتدا می توانست برای دولت ترکیه و در چهار چوب سیاست خارجی جدید این کشور فرصت ها و تهدیداتی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل در ابتدا واکنش دولت ترکیه به تحولات جهان عرب که ادامه مطلب…

متن کامل – تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۱۱

۲- شناسایی انواع روشهای بهکار گرفته شده توسط دولتها در پیشگیری و مجازات متهمان.۳- ارائه توصیههای کاربردی به منظور چگونگی مقابله عملی با فساد و ایجاد نهادهایی با میزان تحمل صفر در مقابل انجام هرگونه فساد.یافتههای این پژوهش در نتیجه مصاحبه با ۳۰ نفر که ۲۵ نفر از آنها افراد ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۸

EF Economic freedom index شاخص آزادی اقتصادی با توجه به توضیح نظری در اقتصاد و علوم سیاسی، همانطور که در بالا اشاره شد، انتظار میرود علامت ۱β،۴β،۵β،۶β،۷β منفی و علامت۲β،۳β مثبت باشند.کشورهای: ایران، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه، فنلاند، ازبکستان،تاجیکستان،ارمنستان،آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، نیجریه ادامه مطلب…

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳- قسمت ۳۰

اوایل دهه ۱۹۸۰ بروز عصر اطلاعاتی (اقتصاد اطلاعاتی )منجر به نمایان گردیدن تفاوت های قبال ملاحظه در میان ارزش بازاری وارزش دفتری بسیاری از شرکت ها شد. اوایل دهه ۱۹۸۰ اولین تلاشهای در جهت تهیه صورت های سرمایه فکری توسط مشاوران سازمانی آغاز گردید. (۱۹۸۸، svelby)تلاش هایی در جهت اندازه گیری ادامه مطلب…