تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۲۶

۱- قوانین حاکم (مانند حقوق مالکیت)۲- محدودیت دولت۳- کارایی مقررات۴- بازار بازهر یک از این ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی در داخل این گروه در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ دستهبندیشدهاند. نمره کلی یک کشور نیز به طور متوسط از این ده شاخص آزادی اقتصادی با وزن مساوی به دست میاید. مقدار ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۸

EF Economic freedom index شاخص آزادی اقتصادی با توجه به توضیح نظری در اقتصاد و علوم سیاسی، همانطور که در بالا اشاره شد، انتظار میرود علامت ۱β،۴β،۵β،۶β،۷β منفی و علامت۲β،۳β مثبت باشند.کشورهای: ایران، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه، فنلاند، ازبکستان،تاجیکستان،ارمنستان،آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، نیجریه ادامه مطلب…