پژوهش – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی …

کارایی برحسب رضایت مشتری و وفاداری کارایی در مقابل بودجه مقیاس سنجش همان طور که قبلا بیان شد از یکپارچه سازی دو مفهوم ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مفهوم مدیریت دانش مشتری ایجاد می گردد برای مدیریت دانش مشتری مدل های متعددی چون مفهومی، فرآیندی و غیره ارائه گردیده ادامه مطلب…

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۲۲

۸- سود و زیان عملیاتی در برابر سود و زیان غیر عملیاتی۹- سرمایه گذاری تلفیقی در شرکتها۱۰- اجاره بلند مدت یا اجازه به شرط تملک[۱۷۱]۱۱- اصل اتحاد یا ادغام دو یا چند موسسه[۱۷۲]۱۲- تلفیق واحدهای تجاری[۱۷۳]۱۳- اندازه گیری سود در شرکت‌ها و موسسات مالی۱۴- هزینه‌های نامشهود در صنایع نفت و ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۲۰

۲-۳-۴) انگیزههای مدیریت در مدیریت سودبه طور کلی انگیزهها و محرکهایی که مدیران را به تلاش در جست مدیریت سود سوق میدهد از دیدگاه پژوهشگران این مقوله در ۳ گروه طبقه بندی شده است: (معتصمی، ۱۳۷۶)۱- انگیزه افزایش رفاه سهامداران.۲- انگیزه تسهیل قابلیت پیشبینی سود .۳- انگیزۀ افزایش رفاه مدیریت ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری …

منبع : باسی و مک مورر [۲۶]، ۲۰۰۸ .ص ۸۶۹ – ۸۶۸ ، به نقل از صنوبری (۱۳۸۸) ۲-۱-۵) پیامدها و نتایج توجه به سرمایه انسانیاگر ارزش سرمایه انسانی به درستی درک و برای آن برنامه ریزی شود، نتایج مثبت و سودمندی برای افراد و هم سازمان در پی خواهد داشت . ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی …

۶ چن و همکاران ۲۰۰۸ به طور کلی می توان گفت که مهمترین جز اصلی و اساس سرمایه فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر (ساختار و مشتری ) تابعی از سرمایه انسانی هستند . درواقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آنها محدود است. ۷ شهابت وهمکاران۲۰۰۸ ادامه مطلب…

مقاله – بررسی رابطه ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس- …

بحران های که از بیرون، سازمان را تحت تاثیر قرار میدهند: این بحران ها برعکس بحران های درون سازمانی، سازمان را یکباره در کام خود فرو می برند. نمونه این بحران ها را می توان دست بردن در فراورده های، خرابکاری و سوء استفاده از کامپیوتر و شبکه کامپیوتری سازمان دانست. ادامه مطلب…

علمی : بررسی رابطه ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه …

شرایطی که ایجاد نااطمینانی کند؛ کاهش کنترل بر رویدادها؛ شرایطی که درآن اطلاعات در دسترس به شدت کاهش یابد؛ شرایطی که همراه با افزایش فشارها و تنش برای کارکنان و جوامع باشد. به اعتقاد الیوت و همکارانش همه بحران های سازمانی ویژگیهای مشترک زیردارند(الیوت، ۲۰۰۵)[۱۶]: بحران ها اکثریت ذینفعان سازمان ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳- قسمت ۱۲

مشتریان : ودر نهایت آخرین وبا ارزش ترین جزئ موجود در این قسمت مشتریان هستند این قسمت در اصل محلی است که پول شرکت توسط انها ایجاد می شود ودر نتیجه مهمترین منبع ایجاد کننده مزیت رقابتی برای شرکت محسوب می شود. میزان رضایت مشتریان ، موفقیت یا شکستن شرکت ادامه مطلب…